Алкохолизмът в семейството е феномен, който присъства в нашето общество от древни времена. Заради алкохолизма, семействата се разпадат, стига се до развод, загуба на работа, загуба на доходи, здравето се нарушава… Последиците от алкохолизма са многобройни и дълготрайни.

Как настъпва алкохолизъм в семейството?

Значителен фактор е израстването с родител, който има склонност да пие. Когато децата са малки, те не могат критично да преценят дали някоe поведение е добро или лошо. Те могат само да абсорбират, а когато пораснат, ще се държат по подобен начин. За децата не е от значение това, което родителят казва, а това, което родителят прави.

В нашето общество има така нареченото “обичайно пиене”. Пие се по повод хубави и лоши събития, пие се на работното място, в града, при посещения, у дома… От друга страна, социално-икономическата криза и последствията от нея, като бедността и безработицата, още повече влияят на хората, които се обръщат към пиенето.

Друго опасно нещо при  алкохола е, че то е легално вещество, то може да се прибави в почти всеки магазин. Социално е приемливо да се пие и все още не се счита, че алкохолизмът е болест.

Хората започват да пият по различни причини: да се отпуснат в компания, да забравят за проблемите, по-лесно да се справят с трудни ситуации …

Младите и алкохолизма в семейството

Младите хора са особено уязвима група когато става дума за алкохолизъм, и в тези години всичко започва. Първата среща с алкохол и напиването обикновено се срещат по време на нощните забавления. Клубовете и ресторантите са места, които посещават голям брой  младежи, а където постоянно се консумира алкохол. Младите мъже обикновено искат да се докажат в обществото и често се конкурират, кой може да пие повече и се напиват. Факт е, че младите хора са в процес на изграждане на собствената си личност и нямат изградена ценностна система, затова всичко е позволено. Въпросът е да бъдеш приет в обществото, популярен, дори това да означава да се напиваш всяка вечер. Неретко се пие, за да се забравят любовните проблеми, които младите хора имат в критичният период на юношеството, а с които не знаят как да се справят. Под въздействието на алкохола младите хора се отпускат и свободно се обръщат един към друг: алкохолът е станал средство за комуникация.

Особен проблем става, когато човек стане възрастен, установи семейството, а си запази старите си навици за пиене, без да разбере отговорността, която носи семейният живот. Алкохолизмът в семейството оневъзможава развитието на децата, психофизичната грижа и инвестициите в тяхното бъдеще. Поради това, семейството е най-засегнато. Алкохолът винаги е враг на семейството и винаги прекъсва връзката в него. Алкохолизмът в семейството води до беда, болести, развод, както и насилие, агресивно и престъпно поведение, а за съжаление и до самоубийства.

Как да се излекува алкохолизма в семейството?

Преди всичко, трябва да се има предвид, че това е трудно и хронично заболяване, както и изкушения на всяка крачка. Зависимият от алкохол най-често няма мотивация за лечение, или тя е минимална. Ето защо семейството е тук, за да подкрепи зависимият. Ролята на семейството в лечението е много важна. Семейство, в което има лице пристрастрено към алкохол, често е нефункционално, защото алкохолизмът не само унищожава човека, но и разрушава семейството. По време на лечението семейството трябва да стане отново функционално. Подкрепата на семейството е много важна, за да не се обърне отново към алкохола.

В нашата клиника Вип Воробйев от много години успешно се борим с алкохолизма в семейството. Процесът на лечение на алкохолизма у нас се състои от 5 фази:

  1. диагностика, която подразбира оценка на физическото здраве и психодиагностиката, експертно мнение за психичното състояние на пациента;
  2. детоксикация, пречистване на организма от алкохол;
  3. лечение на алкохолното желание, на този етап се изгражда негативно отношение към алкохола;
  4. блокада срещу алкохола – причиняване на изключително неприятни последствия при консумация на алкохол;
  5. запазване на резултатите след терапията – поддържане на контакт с пациента и неговото семейство за най-малко една година, приемане на предписана терапия, промяна на начина на живот, задължителен контрол …

Убедени сме, че с нашата помощ можете да си възвърнете контрола над живота си. Нашият професионален екип полага ежедневни усилия в подкрепа на възстановяването на пациентите и им осигурява необходимите грижи и комфорт. Ние знаем, че лечението на алкохолизма е предизвикателство, но опитът ни показва, че това не е невъзможно.

 

Leave a reply