Значението на психотерапията е неизмеримо в процеса на лечение на заболявания на болестите на зависимостта.

Съвременното общество пред човека поставя редица предизвикателства, с които трябва да се пребори. Той сам трябва да избере правилния път и да поеме отговорността за своя.

Понякога обаче, това, което изглеждаше най-доброто решение, всъщност е голям проблем, който отива по-дълбоко в бездната. От този порочен кръг не можем да намерим пътя за себе си, но се нуждаем от експертна помощ. Особено ако се има предвид, че днес много “лоши” неща са по-достъпни от предишните десетилетия. Така че освен алкохолизма и наркоманията, има и пристрастяване към таблети, интернет, работа, пазаруване, па и секс.

Това, че представлява глобален социално-икономически проблем, сочи и фактът, че 40% младите хора до пълнолетие имат опит с незаконни наркотици, а при 5% от тях дори ще имат вредни последици. За съжаление, и имиджът на по-старите поколения не е похвален. Постоянният натиск на работното място и в личния живот доведе до увеличаване на броя на хората, които започват да злоупотребяват с психоактивни вещества в средна възраст.

Značaj psihoterapije

Като се има предвид тежестта на заболяването, клиниката на ВИП Воробйев ви обръща внимание на значението на психотерапията при лечението на болестите на зависимост.

Значението на психотерапията за лечение на болестите на зависимостта

Болестите на зависимостта са хронични, повтарящи се. Техните последствия оставят следа за функционирането на целия организъм. Макар че има известен скептицизъм сред лаиците, употребата на наркотици и други форми на пристрастяване не може да бъде успешно излекувана, опитът на екипа на ВИП Воробйев показва повече от добри резултати.

А именно, премахването на физическата зависимост чрез детоксикация е само първата стъпка в освобождаването от болеста на зависимостта. Тъй като, освен  физическа, съществува и психическа зависимост, психотерапията е от решаващо значение. Тъй като психоактивните вещества могат да причинят нови, но и да изострят или прикрият съществуващите психични разстройства като тревожност и депресия.

Лечението на пристрастяването с Ибогаин в клиниката ВИП Воробйев е революционна програма, която освобождава ума от негативните ефекти на пристрастяването. Въпреки това, за да се премахне напълно желанието за консумация, не трябва да се пренебрегва значението на психотерапията.

В основата на проблема не лежат само наследството и характера на човека, но и средата има дял, така че лечението включва участието на всички членове на семейството в лечението. Това означава, че се прилагат групови, семейни сеанси. Осигуряването на подкрепа и топли думи, без критики, са ключови за пациента. Точно в това се състои значението на психотерапията.

Значение на психотерапията, защото при болестите на зависимостта се крият дълбоки духовни и емоционални проблеми

Зависимостта не трябва да се наблюдава само като проблем на злоупотреба с някое вещество. Всъщност е невъзможно да се стигне до пълно излечение, ако не се установят причините и мотивите за неговото възникване. Следователно психотерапевтичният подход е напълно различен, ако състоянието е предизвикано от любопитство и желание за обществено приемане, или пък   неразположението, усещането на празнота и други психологически проблеми са довели до болест на зависимостта.

Целта на индивидуалната психотерапия е да се повиши осведомеността на пациента, за да се осигури щастие и чувство за безопасност без дрога.

Чак когато осъзнае степента на своята зависимост, както и произтичащите от нея последици, пациентът ще бъде готов да изгради реалистични становища и приеме правилните норми на социално поведение.

Значението на психотерапията за предотвратяване на рецидив

Повторното консумиране на психоактивни вещества най-често е причинено от избягване на справянето с проблемите или липсата на усилия за тяхното решаване по правилния начин. След това пациентът не може да види как да се измъкне от всичко, така че той чувството за безнадеждност го връща обратно към стария път.

Да не се случи подобна ситуация, от началото на психотерапията, тежи се към изграждане на доверие между пациента и терапевта. Единственото постепенно въвеждане в лечението пациентът ще има свободата да разкрие мислите си. Въз основа на тях терапевтът ще може да идентифицира и най-малката индикация за криза, която може да предизвика рецидив.

Značaj psihoterapije

Клиниката на ВИП Воробйев в своя експертен екип има изтъкнати лекари- психиатри и клинични психолози, които ще ви помогнат да победите  зависимостта. Най-модерният подход, дългогодишният опит и най-вече уважението към личната неприкосновеност на пациента са причина за доверието на многобройни клиенти от цял свят.

 

Leave a reply