facebook
 • Srpski jezik
 • Engleski jezik
 • Francuski jezik
 • Nemački jezik
 • Ruski jezik
 • Španski jezik
 • Italijanski jezik
 • Bugarski jezik
 • Grčki jezik
 • Araapski jezik
 • Iranski jezik
 • Albanski jezik
Menu
Menu

اختلال شخصیت

اختلال شخصیت  نوع اختلال روانس اشت که الگو های فکر کردن، عملکرد کردن و رفتار کردن نکول می کند.

مرد که از اختلال شخصیت رنج می برد مشکل با مشاهده جهان دور و بر خود دارد که بیشترین به وضعیت ها و مردم مراجعه می کند. مانند نتیجه مشکلات و حدها در ارتباط ها، فعالیت های اجتماعی، کار و دانشگاه به واقع می آیند.

مردم که از ایت نوع اختلال رنج می کنند نفهمند که مشکل داشته باشند، چون مسیر فکر کردن آنها و رفتار برای آنها طبیعی و عادی هستند، به وقوع بپیوستد که دیگران براس مشکلات خود را سرزنش کنند.

اختلال شخصیت از عصر نوجوان یا عصر زود رشد کرده شروع می کند. چون انواع مختلف وجود دارند اینجوری قابل رویت باشند و در عصر میانی نمایش کند.

سیمپتوم های اختلال شخصیت

انواع اختلال شخصیت در سه تا گروه هستند، مستقر در مشخصه ها و سیمپتوم ها. زیاد از مردم نشان ها و سیمپتوم ها کم ترین یک اختلال اضافی داشته باشند، و نباید سیمپتوم های بالا برای اختلال که تشخیص کرده بود داشته بتشند.

درمان اختلالات شخصیت - Vip Vorobjev صربستان

گروه آ اختلال شخصیت

گروه آ مسیر رفتار و فکر کردن غیر عادی  مشخص می کنند. او اختلال شخصیت پارانوئید، شیزوئید و اختلال شخصیت شیزوتیپال دارد.

اختلال شخصیت پارانوئید بی اعتمادی، شک به دیگران و موتیف های آنها، باورها که کسی می خواهد شما را فریب کند، شک تاموجه در وفاداری و اعتمادی مردم صمیمی شما، درنگ که به کسی اعتماد داسته باشید فکر کنید که این مرد اطلاعات را علیه شما استفاده کند، اثرات عصبی و نادوستی که دیگران به شما بدهند، گرایش عصبی ثابت، شک نتموجه در وفاداری همسر شما… منظور دارد.

اختلال شخصیت شیزوئید انزوا و بی علاقگی برای ارتباط اجتماعی و شخصی، حدود در نشان دادن احساسات، رفتار سرد و غیر قابل دسترس به دیگران، بی علاقگی جنسی، نتوانی لذز بردن از خوسی که زندگی بدهد وجود دارد.

اختلال شخصیت شیزوتیپال  تزئین، فکرها، باورها و رفتارها نامعمول، احساسات نابسته، اضطداب اجتماعی یا ناراحتی در ارتباط صمیمی، بی علاقگی و کاهش احساسات، باورها که با فکرهای شما می توانید در اتفاق ها و مردم دیگر را اثر کنید، تضمین که حادثه ها پیام بنهان را پنهان کنند…منظور دارد.

گروه ب اختلال شخصیت

اختلال غیر اجتماعی قرار می دهد: داروغ کردن، بی احترامی دیگران، مشکل با قانون، اثرات ضربه، کاهش توبه، رفتار خشونت آمیز و شدید…

اختلال شخصیت مرزی قرار می دهد: رفتار ریسکی، ورود در ارتباط جنسی محافظت نشده، عدم ثبات، تبدیل حالت، فکرهای خودکشی، ترس شدید از ترک کردن، احساس تکرار شونده یا  اصطلاح خشم تکرار شونده و شدید…

اختلال شخصیت خودشیفتگی  قرار می دهد: فانتاسی در بارۀ قدرت و موفقیت، باواری که از دیگرتد مهم تر است،اغراق موفقیت یا استعداد، تکبر، چسم داشت ثابت لاف زدن و تحسین، غیر تشخیص نیازها و احساسات برای دیگران وقرار خود  در برنامه اول…

گروه ت اختلال شخصیت

اختلال شخصیت  که در گروه ت قرار است رفتار اضطداب با احساس ترس و نگران ثابت وجود  مشخصه می کند.

در ایت گروه اضطداب، اختلال شخصیت مربوط و اختلال عقدهای- اجباری  هستند.

اختلال شخصیت اضطداب  قرار می دهد: بزرگترین حساسیت، برهیز فعالیت کاری، پرهیز تماس با مردم، کمرویی، انزوا، احساس رسوایی، رد یا ترس از مسخره.

اختلال شخصیت مربوط قرار می دهد: مربوط از کسی پیش از اندازه، نگرش سرزده به دیگران، کاهش اعتماد به نفس، مشکل تطابق در اجتماعی و محیط، تحمل رفتار بد به آنها، نیاز برای شروع کردن ارتباط عاطغی جدرید وقتی که ارتباط عاطغی قبلی تمام نشود…

اختلال عقدهای- اجباری قرار می دهد: شیفتگی جزئیات و قانون، کمال مغرط که بع نفصان بیاورد، آرزو برای کمال، انجام استنداردهای  شدید و بالاتر، آرزو ثابت برای کنترل کردن مردم، تکلیف ها و وضعیت ها، نا توانی برای رد کردن اشیاء بی ارزش و خراب، نگرش انعطاف ناپذیر در بارۀ اخلافی، اضول اخلاف و ارزش ها…

اگر شما اختلال شخصیت را داشته ساشد بیاد به کارشناس بگویید که به شما خواهد کمک کرده  تا مشکلات وجود را انجام بدهید و با ریه پور زندگی را تنفس کنید. کلینیک ویپ دکتر وروبیو اینجا برای کمک و پشتیبانی شماست

کلینیک برای بیمارهای اعتیاد دکتر وروبیو

کنترل زندگی شما و انتظارات واقعی از چالش های روزانه شما کلید برای کاهش استرس هستند. – جوش بیلینگس

— جوش بیلینگس

Poslednje sa našeg bloga

  • 12/02/2020
  هروئین از سم زدایی – زندگی خود را پس بگیرید!

  هروئین از سم زدایی – زندگی خود را پس بگیرید!

  هروئین از سم زدایی قم مهم برای درمان معتاد است. هروئین قدیمی ترین ماده روانگردان فعال شناخته شده است. حتی سومری ها کوکنار مصرف می کردند که هروئین تولید می کند. چه تأثیر اولیه ای را با نام خود نشان می دهد ، زیرا در ترجمه تحت اللفظی از زبان آنها ، این معنی را

  بیشتر بخوانید...
  • 25/12/2019
  اعتیاد به اینترنت – بیمار عصر مدرن

  اعتیاد به اینترنت – بیمار عصر مدرن

  اعتیاد به اینترنت بیمار عصر مدرن است. قرن بیست و یکم با تلفن های همراه ، اینترنت و شبکه های اجتماعی مشخص می شود. مطمئناً آنها زندگی ما را بسیار آسان تر کرده اند. فقط با یک کلیک می توانیم اطلاعات مورد نیاز خود را پیدا کنیم. اکنون وظایف تجاری خود را در خارج از

  بیشتر بخوانید...