facebook
 • Srpski jezik
 • Engleski jezik
 • Francuski jezik
 • Nemački jezik
 • Ruski jezik
 • Španski jezik
 • Italijanski jezik
 • Bugarski jezik
 • Grčki jezik
 • Araapski jezik
 • Iranski jezik
 • Albanski jezik
Menu
Menu

اضطراب

اضطداب چیزی است که همه ی ما گاه و بیگاه حس می کنیم و این وکنش شادی یا غمگینی طبعی و سالمتی است.

ولی، وقتی که مرد هر روز اضطدابی اخساس می کند، این می تواند مشکلات روانی و فیزیکی موجب شود  به خاطر لازم است کمک حرفه ای پیدا کردن. اضطداب تا ظهورهای ناراحت می اورد  مانند عصبی، ترس، نگرانی

ثابت عصبی، ترس، نگرانی مشکلات فیزیکی چندین  موجب می کند که ظهور می کنند کانند زیان تنفس، کوبیدن قلب، تعریق و سیمپتوم های زیادی دیگر که برای مرد می توانند ترسناک باشند. اضطداب معتدل اغلب در اضطراب و نفهمیدن سیمپتوم ها می ماند، به حالیکه اضطداب سخت می توانند بر کیفیت زندگی جدی اثر کند.

Vip Vorobjev - درمان اضطراب

اضطداب چی است؟

اضطداب اثرات اندازه گیره نشده  در وضعیت زندگی طبیعی ، ناراحت و نگران ها برای چیزها که به وقوع نمی پیوندند  مشخص می کنند. به برخی افراد علت اضطداب واضح است ، مثلا بعد از اتفاقی ضربهای، به حالیکه دیگران علت می تواند ناشناخت باشد. این می توانند استرس اضافی را موجب شود، چون اگر نمی دانند کدام علت است ساختر که این وضعیت را چیره شود.

به خاطر این مهم است فرق بین احساس اضطداب طبیعی و اختلال اضطراب، که کمک حرفه ای لازم دارند،  می سازد. شناسایی مشکل و قبول او در نصف راه تا بهبود هستید.

انواع اضطداب ها:

در اختلال اضطداب وجود هستند: اختلال اضطداب تعمیم یافته، اختلال عقدهای-اجباری، اختلال پانیک، اختلال پس ضربهای استرس، اضطداب اجتماعی و ترس های ویژه از چیزهای بتنی و وضهیت ها.

سیمپتوم های اضطداب

بعضی از سیمپتوم های اضطداب هستند:

 • ثابت احساس ناآرام
 • نگران کنترل نشده و وقتی که دلیل های واقعی وجود نیستند
 • درجه ی پایین تحمل و کج خلقی
 • مشکلات در تمرکز
 • مشکلات با خواب، مانند بی خواب یا خواب پیش از اندازه

همه ی این سیمپتوم ها تا ناتوانی عمککرد می اورند و زندگی را در اندازه ی بزرگ فلج می کنند. باید هواشیار شوید که هر کسی اضطداب را تجربه کند. ظاهر ها گاهی می توانند از احساس پروانه ها در معده تا احساس پریدن قلب از “قفسه سینه تقییر بدهند“.

اغلب مردم اضطداب ترس دارند که کنترل تز دست آنها بیاید و رابطه بین زهن و بدن هم تز دست بیتید.

سیمپتوم ها می توانند ترسناک شوند و آنها تغلب وادار می کنند که کمک حرفه ای پردا کنید.

برنامه ی درمان استفاده  مناسب قرار می دهد. برتی بعضی مردم صحبت ها با روانشناس و پستیبانی ثابت به راه بهبود کافی هستند. تبدیل مسیر زندگی هم می توانند کمک کنند.

روانشنای به شما تکنیک ها را یتد می دهند که به شما کمک در جنگ با اضطداب کند.

دارو ها در استقرار تعادل در مغز کمک می کنند و سری های اضطداب جلوگیری کنند، ولی بهترین نتیجه ها در صحبت کردن بت دکترها رسیده هستند، با کدام ترس های شما را بشنتسید و در این مسیر نوانا برتی جنگ با او بگیرید.

کلینیک ویپ دکتر وروبیو با تیم کارشناس ها به هر مشکل فردی نزدیک می کند و در با توجه از مرد و وزن سیمپتوم ها برنامه ی درمان  را بسازیم که به کمک کند زندگی، فکرها و احساسات شما عادی کنید.

کلینیک برای بیمارهای اعتیاد دکتر وروبیو

کنترل زندگی شما و انتظارات واقعی از چالش های روزانه شما کلید برای کاهش استرس هستند. – جوش بیلینگس

— جوش بیلینگس

Poslednje sa našeg bloga

  • 12/02/2020
  هروئین از سم زدایی – زندگی خود را پس بگیرید!

  هروئین از سم زدایی – زندگی خود را پس بگیرید!

  هروئین از سم زدایی قم مهم برای درمان معتاد است. هروئین قدیمی ترین ماده روانگردان فعال شناخته شده است. حتی سومری ها کوکنار مصرف می کردند که هروئین تولید می کند. چه تأثیر اولیه ای را با نام خود نشان می دهد ، زیرا در ترجمه تحت اللفظی از زبان آنها ، این معنی را

  بیشتر بخوانید...
  • 25/12/2019
  اعتیاد به اینترنت – بیمار عصر مدرن

  اعتیاد به اینترنت – بیمار عصر مدرن

  اعتیاد به اینترنت بیمار عصر مدرن است. قرن بیست و یکم با تلفن های همراه ، اینترنت و شبکه های اجتماعی مشخص می شود. مطمئناً آنها زندگی ما را بسیار آسان تر کرده اند. فقط با یک کلیک می توانیم اطلاعات مورد نیاز خود را پیدا کنیم. اکنون وظایف تجاری خود را در خارج از

  بیشتر بخوانید...