facebook
 • Srpski jezik
 • Engleski jezik
 • Francuski jezik
 • Nemački jezik
 • Ruski jezik
 • Španski jezik
 • Italijanski jezik
 • Bugarski jezik
 • Grčki jezik
 • Araapski jezik
 • Iranski jezik
 • Albanski jezik
Menu
Menu

سم زدایی بی دردی پیچیده از بنزودیازپیم

بنزودیازپیم ها دارو های روانی که مانند ضد افسردگی استفاده کرده است و در گروه انکسیولیتیک وجود هستند. مشهورترین از آنها: دیازپام، لورازپام، برومازپام، کساناکس، روهیپنول و بنسدین هستند. استفاده روزانه آنها مکانیزم های محافظ ارگانیزم ما تحریک می کنند و دارو ها اصلی برای حل مشکلات بی خوابی و اضطراب هستند.

بنزودیازپیم ها یک مدت وقت می توانند مشکل را ماسک کنند چون در شروع راحتی کار کنند، ولی بر خلاف ترانکیلیزاتور های معمول بعد از فقط چهر هفته مرد نمی تواند بدون بنزودیازپیم عادی زندگی کند  و به دلیل استفاده روزانه اتفاق می ایفتد که مرد در کنر این هم الکل بنوشد که می تواند مرگبار تمام شود.

مثل اگر اتوموبیل رانندگی می کند می تواند هماهنگی جنبش را از دست بدهد و تا تصادف اتومبیل را بیاورد.

استفاده بنزودیازپیم هم در حافظه بد تاثیر می گذار، می تواند به فراموشی آنتروگرادی باورد کجا مرد چند وقت هیچ وضعیت، گفتگو بخاطر ندارد.

خیلی زیاد مردم مشهور از استفاده مواد آرامی مرگ کرده شود (دوای زیاد خوردن، خودکشی…) مانند مریلین مونرو، مایکل جکسون و غیره.

Zavisnost od benzodiazepina

اعتیاد از بنزودیازپیم

بعد از دو یا سه هفته استفاده روزانه بنزودیازپیم، به دلیل خراب گیرنده ها ی مغز، ارگانیزم تحمل قوی را بسازد و تا دوباره این خوبی و ایمنی  احساس کند این بالانس احساسات راحتی  و ثبات که در مدت اول بنزودیازپیم ها داده اند، دوز بزرگتر برایش لازم است و اینجوری تا سوء استفاده بایید.

بعدا، زیر اثر بنزودیازپیم مرد تحریک پذیر، پارانوئید، تهاجمی است. در عدم مواد،  سیندروم بحران پرهیز قابل تحمل و سخت، ناراحتی، لرز، بی خواب، ترشح بزاق افزایش، اسپازام بازوها و پاها و گاهی تشنج ظاهر می شوند.

دارو که دکترها در بیهوشی و قلب و عروق استفاده می کنند، مانند پیشگیری حمله های اپیلپتیک و که با موفقیت واکنش عصبی درمان کرد مانند: بی خواب، ترس، پانیک، افسردگی و غیره بعد از مدت کوتاه واکنش ندارد و مرد از قبلا بعدتر احساس می کند، ترسناک، ناراحت، محافظت نشده. مرد در کار نمی تواند بیاید چون از تماس با مردم بترسد، در فروشگاه نمی تواند ورود کند، هیچ کسی در چشم ها نمی تواند ببیند، برای او کوچک ترین تکلیف تلاش بزرگ است و ماموریت نممکن است.

مرد می تواند سال ها در کنار دریا می نشیند و آرزو نمی کند در بزرگترین گرما در دریا ورود کند، که تمام تابستان پنحره بسته شوند و اشعه خورشید را نمی بیند، هیچی او را خوشحال نمی کند و برای تو هیچی معنای ندارد. فقط قرص بنزودیازپین برای او وجود دارد که آرام داخلی  بهش می دهد.

بنزودیازپین مانند دارو ها که اعتیاد روانی و فیزیکی قوی می سازند معمولا بیمار ها که هنوز اعتیاد از موادی هستند، مواد مخدر یا الکل، ولی مردم که احساسی ناپایدار هستند هم استفاده می کنند، که هیچ تجربه با مواد مخدر نداشتند ولی اختلال روانی به ارث برده  و گرایش  به حمله ها پانیک ، افسردگی و اضطراب دارند.

به جاطر این خیلی مهم است  اطلاعات مهم  در بارۀ  وضعیت پزشکی(فیزیکی و روانی) بیمار را جمع کرده شوند.

فاز های سم زدایی از بنزودیازپین

تا با موفقیت این مشکل اعتیاده پیچیده را انجام داده شود و وضعیت بیمار را تثبیت کرده شود درمان در کلینیک ما معمولا ۱۴ روز طول می کشد، ولی  مستقربه تشخیص مانند فاز شروعی درمان رویکرد شخصی بیمار را شگل می کند که در ترکیب متدهای پزشکی مخصوص مراجعه کند در هدف سم زدایی ارگانیزم بی دردی  و در همین زمان ارگان های خراب و سلامتی بیمار حفظ کنند.

چند روز اول بیمار ها در تاثیر بنزودیازپین هستند، بعد از ۳-۴روز احساس کنند که چیزی خوب نیست ، که خوب نخوابند، که پوست آنها حساس باشود. به خاطر این سم زدایی همین آلات شروع می کند و روش های کوتاه قرار می دهد کجا بیمار خواب آلود است،هر روز دادن تزریق و دارو ها که این تبدیل به دلیل غیبت بنزودیازپین در مغز، سیمپتوم ها ی بحران پرهیز خاموش می شوند.

سم زدایی به بیمار امکان عملکرد عادی بدون این دارو ها را می دهد.

هدف ما که مستقر بر اطلاعات جمع در بارۀ بیمار کشف می کنیم و علت وقوع بیمار اعتیاد از بنزودیازپین جون بنزودیازپین ها مشکل فقط ماسک می کنند ولی او را انجام نمی دهند.

1. تشخیص – اول و فاز درمان  خیلی مهم. ماهیت تشخیص تخمین وضعیت فیزیکی و روانی بیمار است. برای تخمین وضعیت فیزکی بیمار آزمایش تشخیصی اشاره می کند:

• آزمایش ادراد
• آزمایش هپاتیت بی و سی، عفونت هیو
• آزمایش خون عمومی
• آزمایش خون بیوشیمیایی
• الکتروکاردیوگرام
• الکتروکاردیوگرام

برای تخمین وضعیت روانی بیمار بازرسی تشخیصی استندارد تشخیص روانی اشاره می کند ( تست های روانی که سطح اعتیاد را تعیین می کنند، در کدام اندازه نتیجه های استفاده بنزودیازپین در سلامتی روانی بیان شده هستند، اگر نشان های اختلال روانی وجود هستند، اگر افسردگی وجود است، درچه ی انگیزه برای بهبودی، خود انتقاد و حفظ مکانیسم های مایلم چقدر است).

بعد از تشخیص، نتیجه ها تیم دکترها را در نظر می گیرند تا استراتژی و برنامه ی درمان بسازند. در صورت تشخیص انحراف های جدی در آزمایش ها را پیدا کرده هستند، وجود فکتر ریسک یا بیمار بیمارهای مزمن  دارد، به صورت اختیاری آزمایش ها ی اضافی را سازماندهی کرده هستند و درمان برای این بیمار داده است.

در وابستگی از مشکل می تواند تصویربرداری رزونانس مغناطیسی، الکتروانسفالوگرافی، سونوگرافی، اشعه ایکس، آندوسکوپی، آزمایش تمرکز دارو ها و مواد مخدر، باز رسی دکترهای متخصص قلب، متخصص مغز و اعصاب، غدد درون ریز، بیماری عفونی و غیره انجام می دهند. آزمایش های اضافی بالا در قسمت این بسته ی درمان نمی آیند و علاوه بر این پرداخت کرده هستند.

2. سم زدایی – سم زدایی چند روز اول طول می کشد. سیمپتوم ها ی پرویز را برداشته هستند و ارگانیزم از بنزودیازپیم تمیز می شود. بیمار ها هر روز تزریق ها و درمان پزشکی را می گیرند (روان استابلایزر ها). آزمایش های ادرار در حضور بنزودیازپیم  روزانه انجام داده شوند  تا ارگانیزم کاملا

تمیزاز مواد آرامی کرده شود . بسیار مهم است که:

• سم زدایی سریع باشد؛
• بیمار درد را احساس نمی کند؛
• خواب و اشتها بیمار به حالت عادی بر می گردند؛
• حالت بیمار پایدار باشد؛
• افسردگی و اضطراب  دیگر نداشته باشد.

3. ارزیابی نتیجه ها – در آخرین درمان ارزیابی درمان انجام داده است، آزمایش ادرار در  حضور بنزودیازپیم  منفی هستند، وضعیت فیزیکی و روانی بیمار پایدار است، آماده سازی برای رهایی را انجام داده است و به بیمار و خانواده ی او دستورالعمل های  رفتار به بیمار می دهند. باهم با بیمار برنامه ی فعالیت برای ماه آینده می سازد و مشاوره ها  برای توانبخشی و باز اجتماعی شدن  داده هستند. بعد از این درمان از ۱۴ روز، وقتی که مرد خطر از بحران دیگر ندارند، آزمایش منفی است، ولی یعد از این مهم است و لازم است در بارۀ فاز آینده فکر کردن، فاز تبدیل های نرومتابولیک مانند برنامه ی مخصوص، یعنی فاز بازسازی این را که با بنزودیازپیم  خراب بود.

برنامه ما ترنسفر ار فرودگاه  یا ایستگاه تا کلینیک ما و برگشتن بعد از درمان قرار می دهد. در کلینیک ما دکتر ها و پرستر ها به دسترس ۲۴ ساعت روزانه و هفت روز در هفته به بیمار ها هستند. همه ی دکتر ها دکتر های متخصص بیهوشی، روانشناس ها و روانپزشکی های تصدیق شده با تجربه ۱۰-۲۵ ساله هستند. کلینیم بیشتر از ۶۰ مردم را استخدام می کند. در بارۀ امنیت بیمار ها و کارگران را امنیت استخدام نگران می کند. ساختمان زیر ویدو نظارت است.

بیمارها در اتاق ها ی راحتی واقع شده هستند که همه ی عنصر برای ماندن راحت در کلینیک ما دارند. اتاق ها روزانه دو بار تمیز کرده هستند. در وقت آزادی به بیمارها اتاق نشیمن، استخر، جاکوزی، ورزشگاه و خانه تابستانی به دسترس هستند. کلینیک کاو صندوق دارد کجا بیمارها می تواند چیزهای شخصی جود می گذارند که در اتاق ها نباید بگذرد. بیمارهای خارجی که ویزا لازم دارند می توانیم کمک کنیم او را بگیرند.

اگر بیمارهای خارجی ک اسکورت دارند، به خاطر پشتیبانی آنها می توانند با هزینه اضافه در کلینیک ما بمانند.

برنامه ی سم زدایی پیچیده و بی درد از بنزودیازپین – تسخیص آزمایشگاه و سم زدایی ۱۴ روز طوی می کشند و در ایستاده ما در کلینیک ویپ وروبیو انجام می دهند.

کلینیک برای بیمارهای اعتیاد دکتر وروبیو

کنترل زندگی شما و انتظارات واقعی از چالش های روزانه شما کلید برای کاهش استرس هستند. – جوش بیلینگس

— جوش بیلینگس

Poslednje sa našeg bloga

 • وبستگی به کوکائین – مدرن ترین متدهای درمان

  وبستگی به کوکائین – مدرن ترین متدهای درمان

  کوکائین یکی از خطرناک ترین مواد مخدر امروز است که در یک زمان بسیار کوتاه باعث اعتیاد می شود. این مواد مخدر تأثیر بسیار مخرب بر سیستم عصبی مرکزی دارد و به تدریج آن را از بین می برد و علاوه بر پیوند و مشکلات متعدد بهداشتی نیز به چالش می کشد. در برخی موارد،

  بیشتر بخوانید...
 • وابستگی به متادون

  وابستگی به متادون

  وابستگی به متادون در کلینیک ویپ وروبیو با موافقیت درمان شده است. سرعت سریع زندگی ، استرس مداوم ، تعهدات خصوصی انباشته شده و حتی فرسودگی شغلی باعث گسترش مصرف مواد شده است. متأسفانه ، آمارهای ویرانگر هر ساله موارد جدیدی را در سراسر جهان به ثبت می رساند. در نتیجه ، تعداد بیمارانی که

  بیشتر بخوانید...