اعتیاد از داروها مشکل ویژه است با در نظر دسترسی بزرگ داروها و قیمت آنها در رابطه با مواد مخدرها ناقانونی دارد. حتی اگر ناقانونی، آنها می توانند اعتیاد روانی و فیزیکی سخت را موجب کنند. به خاطر این، سو استفاده داروها نتیجه های متعدد بر ارگانیسم می گذارد.

چطور اعتیاد از داروها ظاهر می شود؟

امروز تقریبا همه مردم زیر استرس هستند. مشکلات در سقل یا در خانواده می توانند تا بی ثباتی عاطفی، افسردگی، حمله های پانیک، اختلال رفتار، بی خواب و وضعیت های متعدد دیگر بیاورد. گاه و بیگاه به نظر می رسد که با استفاده داروها خود را می توانیم آرام شویم و تثبیت کنیم، ولی اثر همیشه مقابل است و در این روش مشکلات را هم در شغل هم در خانه انجام نمی دهیم.

Zavisnost od tableta
در شروع داروها کمک می کنند که بدن و مغز ما آرام شوند، ولی بعدا اضطداب و اختلال روانی دیگر ظاهر می شوند.

بنزودیازپین ها راه حل فوری نیستند

بنزودیازپین ها داروهای آرامی هستند. آسان در دسترس هستند، و اغلب تا سو استفاده ی آنها می آید.

با جای خاص در گیرنده گابا (آسیدی گاما-آمینوبوتر) تساور می بندند و اثر او نیرومند بسازند. گابا مهاد نوروترانسمیتر اصلی  در سیستم عصبی است. فعال سازی او تا تبدیل فعالیت ها نورون می آورند که مهاد می شوند و فعال خود را انجام نبدهند.

با کمک آنها اثر آرامی رسیده است، ولی همچنین در مقدار بالاتر به خواب بروند. سمتمنفی دیگر که بر مغز اثر می کنند، و می توانند سردرد و اختلال هماهنگی، جنبش تشدید و سردرگمی را موجب بشوند و در این روش بر توانایی مدیریت وسیله نقلیه اثر کنند. هم ترس از مکانهای شلوغ  یا هیجان و رفتار خشونت آمیز را موجب می کنند، که قطعا اثرات مقابل از اثرای اصلی هستند.

Zavisnost od tableta
بنزودیازپین ها نشاید بیشتر از ۱۰ روز استفاده کرده شوند، چون بجز که اعتیاد را موجب می کنند، هم نتیجه های ناخواسته متعدد دیگر دارند.

بعضی از آنها:

 • ریسک بزرگ از سکته ی قلبی؛
 • انسداد راه های تنفس؛
 • گاستریتیس؛
 • مرض کبد و کلیه؛
 • بر سیستم عصبی مرکز و پیرامونی اثر می کنند؛
 • روش فکر کردن آهسته می کنند؛
 • فراموش جلورونده؛
 • سیمپتوم مسخ شخصیت – زیان احساس هویت خود؛
 • تا پارانویا، وهم ها، جنون، افسردگی، فکرهای خودکشی…

ترکیب داروها برای آرامش با الکل به خصوص خطرناک است، چون او  اثر آنها را بزرگ شود.

اغلب مردم کوشش می کنند به تنهایی ترک کنند، ولی تقریبا هر کوشش ناموفق تمام می شود. وقفه ناگهانی استفاده داروها از گروه بنزودیازپین می توانند برای سلامتی شما خطرناک شود ، زیرا به حمله های صرعی، وضعیت های طریق و فشار خون بیاورد.

اعتیاد از داروها و بحران پرهیز

بحران پرهیز ظاهر می شود وقتی که تا وقفه ناگهانی  استفاده داروها می آید. با سیمپتوم های فیزیکی و روانی ناراحت ظاهر می شوند:

 • تبدیل حالت؛
 • اضطداب؛
 • کاهش تمرکز؛
 • مشکلات با حافظه؛
 • ناخواست، سقوط انرژی؛
 • تعریق؛
 • فکرهای عقدهای، سرزده؛
 • اختلال خواب؛
 • نقصان جنسی…

مدت بحرانی  تا دوهفته طول می کشد، ولی در ماه های آینده سیمپتوم های بالا می توانند گاه و بیگاه بربگردند و بر اختلال عملکرد  روانی اثر کنند.

منند نتیجه ی ناتوانایی چیره شدن بحران، مرد دوباره داروها استفاده می کند و در این روش در دایره ی مسحور سقوط کنند.

بحران پرهیز موفقیت ترین در کلینیک ما درمان کرده است، چون در او کارشناس های عالی کار می کنند که تجربه چند ساله در درمان بیمارهای اعتیاد و اختلال روانی دارند.

چطور اعتیاد از داروها تشخیص می دهد و چطور کمک می کند؟

اگر شک می کنید که عضو خانوانده ی شما اعتیاد از داروها شود، بر سیمپتوم های زیر توجه کنید:

 • در کنار اطلاح در بارۀ نتیجه های زیان آور، استفاده داروها ثابت؛
 • انگیزش غیر قابل مقاومت برای داروها؛
 • افزایش مقدار؛
 • عدم بازداری و زیان کنترل.

واضح است که بیمارهای اعتیاد پیچیده هستند و تاثیرگذارترین در محیط ایمنی، مانند محیط ما، درمان کرده شوند. در کلینیک ویپ وروبیو می دانیم که اعتیاد از داروها درمان کرده است و برنامه درمان داریم که تاثیرگذار نشان داده بود.

برای شروع، اطلاعات را جعم کرده هستند و دلیل برای استفاده داروها آشکار ساخته است. با کمک مدرن ترین دستگاه پزشکی وضعیت ارگانیسم معاینه کرده است، ماننده الکتروکاردیوگرافی، الکتروانسفالوگرام و رزونانس مغناطیسی که به خصوص مناسب برای دیدهبانی فعالیت های مغز بیوالکتریک است.

سم زدایی  کمک می کند که ارگانیسم سریع و بی درد با اعتیاد فیزیکی جنگ کند. نورومتابولیک با عملکرد آرامی ، گابا آگونیست ها، مجموعه نورونی ویتامین ها استفده کرده هستند که بازسازی سیستم نورون مرکز  توانا بسازند. بعدا به تثبیت روانی با کمک فارماکوتراپی، درمان روانی و درمان نوروجت عبور کرده است. همه این به بیمار کمک می کند که در تصمیم برای زندگی جدید بدون داروها تحمل کند. در آخرین، بیمار باید به مشورت ها و پیشنهادهای دکتر ها بعد از رفتن از کلینیک بپیوندد، سبک زندگی را تبدیل کند، درمان نوشته را بگیرد و به کنترل ها بی آید.

zavisnost od tableta 2

در بارۀ موفقیت ما در این رشته بیمارهای درمان کرده متعدد صحبت می کنند  که در کلینیک ما بودند و از این نوع اعتیاد آزادی کردند. مانند هر اعتیاد، تقویت خواست و آرزوی بیمار که وقعا مواد مخدر ترک کند و آرزو کند در آینده بدون او زندگی کند  کلیدی است.

با کمک ما، سلامتی روانی دیگر نباید  ایدهال غیر قابل دسترسی باشد، ولی باید بخش تجربه ی زندگی شما باشد.

 

 

 

Leave a reply