روزهای تعطیل می آیند، به نظر مردم زیباترین زمان در سال. ولی، برای مردم که با افسردگی جنگ می کنند این یکی از سخت ترین دوره زمانی است. لذت و شادی در هر گام هستند، ولی مرد شکسته و خالی احساس می کند. این یک نوع احساس درد و رنج بردن ویژه  است که او را بهترین می فهمد کسی که او را دارد. خوشبختانه، نباید تنها با او جنگ کنید، چون ما اینجا هستیم که به شما کمک کنیم. افسردگی اختلال سخت است، ولی با کمک ما می توانید برای همیشه جنگ کنید.

افسردگی چی است؟

افسردگی اختلال حالت است و بر تمام زندگی بیمار و محیط او اثر می کند، چون به مشکلات در ازدواج، خانواده، در برنامه ی اجتماعی و شغلی بیاورد. سخت نیست فقط به بیمار، هم سخت است به مردم صمیمی او که ناتوانا نگاه می کنند چطور به مرد تمام جهان بشکند، و نمی داند چطور بهش کمک کنند. به خاطر این اغلب می آفتد که خانواده به نامه عضو  او  کمک را پیدا کنند که ناتوان است ابتکار عمل را به عهده بگیرند و برای خودش نگهداری کند.

depresija

در کلینیک ما ویپ وروبیو با موفقیت موارد افسردگی متعدد را درمان کردیم و به مردم کمک کرده ایم که دوباره از زندگی لذت ببرند.به خاطر این خیلی  سرافراز هستیم چون هیچی زیباترین وجود ندارد از شناخته که کسی را از این اختلال سخت درمان کردیم.

افسردگی و علت های او

وضعیت های مختلف می توانند ماشه برای افسردگی باشند. عامل ها زیستی و استعداد ژنتیک را فراموش نکنیم، و معمولا در خانواده ها ظاهر می شود در کدام کسی پیش از این از تبدیل های حالت مشابه رنج ببرد. با این حال، عامل های دیگر هم وجود هستند مانند بیمارهای جدی، زخم، مشکلات مالی، طلاق، زیان مرگی یا زیان شغل. همه ی این شکاف های زندگی سخت هستند که به مردم زندگی را شبانه چرخش می کنند.

اختلال نفساتس فصلی که در دوره زمانی زمستان پدیدار مس شود، می تواند تا افسردگی بیاورد. گفتیم چقدر شادی تعطیلی   اطراف ما بر بیمارهای افسردگی اثر کند. آن وقت آنها بیشتر مجزا می کنند و داخل خود عقب کنند، چون نمس توانند تضاد بزرگ بین جهان بیرونی و جهان داخلی آنها را تحمل کنند. کملا این وضعیت را می فهمیم و با تجربه ی زندگی  دردی آشنا هستیم. به خاطر این تلاش می کنیم تا به آنها کمک کنیم از دایره ی مسحور بیرون بروند.

بیمارهای اعتیاد تا نتیجه های منفی متعدد  می آورند – یکی از آنها افسردگی است. در حالیکه تجربه در درمان انواع اعتیاد مختلف داریم با تاثیرگذارترین روش های را آشنا هستیم. با تشکر از آنها بیمارها می توانند ایمان و امید بریگردند که از دایره ی مسحور بیرون بروند.

depresija 1

چطور کمک کند؟

افسردگی اختلال خیلی جدی است که در سخت ترین موارد می تواند به خودکشی بیاورد. به خاطر این درمان به تنهایی  پیشنهاده کرده نیست، که اغلب با شکست منجر می شود. غرق با غمگینی و احساس ناتوانا به پیجیدگی دیگر بیاورند که می توانند با کمک حرفه ای انجام داده شوند.

راه حل وجود است و ما اینجا هستیم که او را پیشنهاد کنیم.

در کلینیک ما ویپ وروبیو کارشناس های عالی  کار می کنند که تجربه ی چند ساله در درمان انواع اعتیاد مختلف و اختلال های روانی دارند. اولیت ما بهبود بیمار روانی و فیزیکی است، و می دانیم که این ممکن است با تشکر به موفقیت های متعدد که در این رشته انجام دادیم.

گام اول پذیرش مشکل و آرزو برای بهبود است. ما انجا هستیم که آنها را پشتیبانی می کنیم و در این تلاش  تشویق کنیم. زندگی دوباره می تواند زیبا باشد، و هر روز جدید شانس جدید برای لذت و رضایت است. در سال نو به مردم صمیمی شما آرزو می کنید تا بهبود کنند و که او دوباره دلیل برای لحظات شادی باشد.

Leave a reply