facebook
 • Srpski jezik
 • Engleski jezik
 • Francuski jezik
 • Nemački jezik
 • Ruski jezik
 • Španski jezik
 • Italijanski jezik
 • Bugarski jezik
 • Grčki jezik
 • Araapski jezik
 • Iranski jezik
 • Albanski jezik
Menu
Menu

انزجارها

در این جهان مردی نیست که از چیزی ترس نمی کند. در واقع، ترس اثر عادی در تهدید از محیط تیرون است. به نظر روانشناس ها او اثر سلامتی ارگانیزم ما که ما را جلوگیری می کند تا در وضعیت ها ی خطرناک داخل برویم. در طول زندگی مرد ترس های مختلف تغییر می کنند. در حالی که یکی خود تاپدید مس شوند، ترس های جدید در تطابق با سن ما کاهش کنند.

ولی، ترس های فلج وجود هستند که تهدید جدی به عملکرد عادی نشان می دهند. این ترس ها انزجار نامیده شوند.

Vip Vorobjev- فوبیا

هر ترس ابراز تنزجار نیست

چند بار در صحبت روزانه هم سخن گوش کردید که انزجار داشته باشد. اغلب، ما خودمان این لغت را استفاده می کنیم و ما از معنی او  آگاه نیستیم. به خاطر این خیلی مهم است بدانید چطور انزجار از ترس “مشترک” فرق کنیم. یعنی، انزجار ترس غیر واقعی و ناموجه از اشیاء، عمل ها و وضعیت ها محقق است. او موجب کرده است با عمل ها از گذشته که برای ما خطرناک یا مرگبار بودند. نتیجه ی منفی مردم صمیمی هم می تواند تا ترس غیر منطقی بیاورد.

مردم که از تنزجاری رنج می برند، معمولا مشکل خود باخبر هستند. متاسفانه، این ترس فراتر از کنترل ما است و با سیمپتوم های فیزیکی و روانی را دنبال می کنند.

باور می کنید یا نا، در 10%  جمعیت بزرگم کامل  یکی از 400 نوع انزجار دارند. مردم بیشترین از عنکبوت، موش ها، مارها و پرنده ها ترس دارند. بعدا، ترس از وقوع های طبیعی، قبل از همه، از تندر (برونتوفوبیا). از انزجار های وضعیت صریح ترین  ترس ها از اتفاع (آکروفوبیا) و جای بسته (کلاوستروفوبیا) هستند.

در کنار انزجار ساده، هم انزجار های پیچیده وجود دارند، مانند انزجار اجتماعی، یعنی انزجار از وضعیت های اجتماعی. مردم با این انزجار از تحقیر عمومی و منتقه ی منفی ترس دترند و به خاطر این رویارویی با مردم نتشناخته، شلوغی و جاهای عمومی را تجتناب می کنند.

درمان انزجارها در کلینیک ما

کلینیک ویپ وروبیو سازمان برجسته  در درمان انزجارها است. درمان برگزیده به جدی وضعیت بستگی دارد، یعنی هر بیمار درمان فردی دارد.

دانش اندوختن  و تجربه ی چند ساله کارشناس های ما دریافتن بموقع  سنبع ترس واقعی توانا می سازند و از بین بردن او انجام داده شود. با ترکیب درمان شناختی – رفتاری و روانشناسی انرژی شما را به وضعیت یا شیء انزجاری در معرض می گذاریم تا یاد بگیرید در وضعیت بحرانی رفتار کنید.

با زمان، با کمک مشورت های ما، دوباره خواهید کنترل کامل روی زندگی شما  اسجاد کرده، چون ترسی نداشته باشد که خواهد شما را از لحظه های زیبا دور بیاورد.

کلینیک برای بیمارهای اعتیاد دکتر وروبیو

کنترل زندگی شما و انتظارات واقعی از چالش های روزانه شما کلید برای کاهش استرس هستند. – جوش بیلینگس

— جوش بیلینگس

Poslednje sa našeg bloga

  • 12/02/2020
  هروئین از سم زدایی – زندگی خود را پس بگیرید!

  هروئین از سم زدایی – زندگی خود را پس بگیرید!

  هروئین از سم زدایی قم مهم برای درمان معتاد است. هروئین قدیمی ترین ماده روانگردان فعال شناخته شده است. حتی سومری ها کوکنار مصرف می کردند که هروئین تولید می کند. چه تأثیر اولیه ای را با نام خود نشان می دهد ، زیرا در ترجمه تحت اللفظی از زبان آنها ، این معنی را

  بیشتر بخوانید...
  • 25/12/2019
  اعتیاد به اینترنت – بیمار عصر مدرن

  اعتیاد به اینترنت – بیمار عصر مدرن

  اعتیاد به اینترنت بیمار عصر مدرن است. قرن بیست و یکم با تلفن های همراه ، اینترنت و شبکه های اجتماعی مشخص می شود. مطمئناً آنها زندگی ما را بسیار آسان تر کرده اند. فقط با یک کلیک می توانیم اطلاعات مورد نیاز خود را پیدا کنیم. اکنون وظایف تجاری خود را در خارج از

  بیشتر بخوانید...