facebook
 • Srpski jezik
 • Engleski jezik
 • Francuski jezik
 • Nemački jezik
 • Ruski jezik
 • Španski jezik
 • Italijanski jezik
 • Bugarski jezik
 • Grčki jezik
 • Araapski jezik
 • Iranski jezik
 • Albanski jezik
Menu
Menu

با اعتیاد

با اتیاد  در قبول اعتیاد داخل خانواده مراجعه می کند. اعتیاد به خاطر انتخاب غلط و رفتارها خود انتقاد نمی کند، سپس تحمیل می کند. خانواده معمولا نمی تواند اعتیاد داخل خانواده تحمیل کند و ضعیف احساس کند تا چیزی را تبدیل کند. به این دلیل شروع می کند در وضهیت جدید انطباق کند و در این مسیر اعتیاد را پشتیبانی کند.

می فهمیم چطور احساس کنید، ولی شما بیاد روش درمان شروع کنید قبل از دیرتر شود، چون این هیچ کسی نمی تواند انجان بدهد بجز شما.

چطور تا با اعتیاد در خانواده می آید؟

می دانیم که بهت زده بودید و که خیلی سخت بود وقتی که شما فهمیدید که بچه ی شما، که تا دیروز دانشجو خوبی و چشم انداز بود، یکسره به چیزی تخریب چرخید. ممکن است که  زوتر نشان ها بودند ، ولی شما ملاحظه نکردید، چون خیلی ترسناک است به خود اقرار کند چی بیافتد.

این گناه شما نیست ، چون این واکنش طبیعی به استرس انجوری است. مهم است مه وضعیت می تواند درست کند، و ما اینجا هستیم که کمک کنیم.

می دانیم که نگران کنید چطور مردم دیگر شما را ببینند و اگر شما را رد کنند، ولی این مهم نیست. فقط مهم است که به بچه ی شما کمک می کنید و از پنجه های مواد مخدر ظالم نگاه دارید. اولیت است که بچه ی شما دوباره آزدی، سلامتی و توانا برای یک زندگی عادی باشد و شما هم همینطور.

وابستگی درمان - Vip Vorobjev صربستان

چطور با اعتیاد جنگ می کند؟

زیادی مادروپدر مسئلیت و تعهد ها از اعتیادی می گیرند. غیاب ها را توخیه می کنند، اشیاء رو می فروشند، قرض ها را بر می گردند، از تعهد ها او را آزادی می کنند، ویتامین ها و دارو ها را می گیرند یا الکل و مواد مخدر را می فروشند. نتیجه است که اعتیادی تحقق نبخشد که خود، زندگی خود و زندگی خانواده  را از بین می رود.

می دانیم که نیاز مادروپدر طبیعی که بچه ی خود امن می کنند، ولی نباید بهش در این مشکل کمک کنید، چون اینجوری بچه ی شما هر روز  در لجن زنده فرو برود.

بهترین مسیر کمک که برای کمک حرفه ای بگیرید. کلینیک ویپ وروبیو اینجاست که کمک کند بیمارهای اعتیاد را پیروز کنید و مشکلات روانی حل کنید. می دانیو که بهبود ممکن اسن و که همه چی می تواند در هنجار بر می گردد. به خاطر این ما شما را تشویق می کنیم که درمان اعتیاد شروع کنید، به بچه ی شما و خانواده ی شما  این را بدهکار هستید. ما اینجا هستیم که شما را کمک کنیم.

کلینیک برای بیمارهای اعتیاد دکتر وروبیو

کنترل زندگی شما و انتظارات واقعی از چالش های روزانه شما کلید برای کاهش استرس هستند. – جوش بیلینگس

— جوش بیلینگس

Poslednje sa našeg bloga

  • 12/02/2020
  هروئین از سم زدایی – زندگی خود را پس بگیرید!

  هروئین از سم زدایی – زندگی خود را پس بگیرید!

  هروئین از سم زدایی قم مهم برای درمان معتاد است. هروئین قدیمی ترین ماده روانگردان فعال شناخته شده است. حتی سومری ها کوکنار مصرف می کردند که هروئین تولید می کند. چه تأثیر اولیه ای را با نام خود نشان می دهد ، زیرا در ترجمه تحت اللفظی از زبان آنها ، این معنی را

  بیشتر بخوانید...
  • 25/12/2019
  اعتیاد به اینترنت – بیمار عصر مدرن

  اعتیاد به اینترنت – بیمار عصر مدرن

  اعتیاد به اینترنت بیمار عصر مدرن است. قرن بیست و یکم با تلفن های همراه ، اینترنت و شبکه های اجتماعی مشخص می شود. مطمئناً آنها زندگی ما را بسیار آسان تر کرده اند. فقط با یک کلیک می توانیم اطلاعات مورد نیاز خود را پیدا کنیم. اکنون وظایف تجاری خود را در خارج از

  بیشتر بخوانید...