حملات هراس - روان درمانی و درمان در کلینیک VIP Vorobjev
 • Srpski jezik
 • Engleski jezik
 • Francuski jezik
 • Nemački jezik
 • Ruski jezik
 • Španski jezik
 • Italijanski jezik
 • Bugarski jezik
 • Grčki jezik
 • Araapski jezik
 • Iranski jezik
 • Albanski jezik
Menu
Menu

حمله های پانیک

چند بار روزانه خمله “پانیک نکن!”  گوش می کنید یا به خودتان می گوید؟

پتنیک احساس ترس و اضطداب  شدید است  مانند پاسخ به خطر زندگی واقعی یا استرس حاد است. ولی، اگر  انغجار ترس را تجربه می کنید که با هیستری حاشیه بگذارد  وقتی که برای این دلیل های واقعی وجود نیستند ، وقت است به خودتان را بپرسید  با اثرات شما چی خوب نیست.

بدن به حمله های پانیک سرکش اثر می کند، تا کار قلب سریع و زیان هوا بیاید. مرد تغلب احساس دارد که خواهد مرده و دیوانه شود.

napadi panike

اگر حمله های پانیک ظاهر می شوند یا تکرار می شوند بدون هیچ دلیل و در غیاب خطر و استرس مغرط ، اگر ترس از حمله ی دیگر قوی است که رفتار شما تبدیل کنید ، پرهیز کردن جاها و مردم، ممکن است از اختلال پانیک رنج می کنید.

حمله ی پانیک خستگی است و مرد که اورا تجربه می کند فلج کند.  اغلب نا گهان بع وقوع می پیوستد، بدون سیمپتوم های قبلی. به وقوع نمی پیوستد قثط وقتی که مرد زیر استرس است، هم می توانند به وقوع بپیوستند وقتی که مرد راحت است و در خواب است.

حمله های پانیک و اختلال پانیک باید درمان کرده باشند. مسیر درمان از جدیت سیمپتوم ها و فردی بستگی دارد. معمولا علت حمله های پانیک سوء استفاده مواد مخدر یا الکل و بحران پرهیز از موادها است. وابسته به این در کلینیک ویپ دکتر وروبیو به هر بیمار در مسیر فردی دسترسی کرده است و برنامه ویژه ساخته است.

درمان رفتار حمله های پانیک

درمان شناختی- رفتاری به فکری تاسیس می کند که فکرها و احساسات ما رفتار ما علت می کنند و نه وضعیت ها و اتفاق های بیرون. با تبدیل مسیر فکر کردن خواهیم بهتر احساس کرده ، با اینکه وضعیت تبدیل نکند. درمان شناختی- رفتاری به تعیین ماتریس روانی و رفتارها مسوئلیت برای حمله های پانیک جهت دار است و نتیجه های خوبی بدهد.

درمان منطقی شکل درمان شناختی است که درمان روانی فردی اهمیت می دهد. به مردم کمک می کند که مهارت ها و استراتژی های جدید را یاد بگیرند با کدام می توانند با حمله های پانیک جنگ کند و با مشکلات زندگی بدون استرس و رفتار ضربه جنگ کنند.

درمان گرفتن در معرض نتیجه های خوبی نشان می دهد. او گرفتن در معرض بیمار در محیط ایمنی و کنترل قرار می دهد. فکر هدایت که وضعیت ها تکرار می کنند  که می توانند حمله های پانیک را موجب کنند، ماشه که آنها موجب کنند قدرس را رفته رفته  از دست سدهند و تا  فائق آمدن مشکل را بیاورند.

داروها می توانند ماننئ چاره برای کنترل و کاهش سیمپتوم های تختلال پانیک استفاده کرده شوند. ولی داروها کافی نیستند و باید با درمان های دیگر را ترکیب کرده شوند. بهترین نتیجه ها درمان با داروها ترکیب درمان های دیگر، تبدیل مسیر زندگی، یتد گرفتن تکنیک های تنفس، یوگا و ورزش روزتنه استو

کلینیک ویپ وروبیو اینجا برای کمک شماست که از دایره ی مسحور بیرون می روید که حمله های پانیک را بسازد و از سمت خوش زندگی را ببینید.

کلینیک برای بیمارهای اعتیاد دکتر وروبیو

کنترل زندگی شما و انتظارات واقعی از چالش های روزانه شما کلید برای کاهش استرس هستند. – جوش بیلینگس

— جوش بیلینگس

Poslednje sa našeg bloga

  • 12/02/2020
  هروئین از سم زدایی – زندگی خود را پس بگیرید!

  هروئین از سم زدایی – زندگی خود را پس بگیرید!

  هروئین از سم زدایی قم مهم برای درمان معتاد است. هروئین قدیمی ترین ماده روانگردان فعال شناخته شده است. حتی سومری ها کوکنار مصرف می کردند که هروئین تولید می کند. چه تأثیر اولیه ای را با نام خود نشان می دهد ، زیرا در ترجمه تحت اللفظی از زبان آنها ، این معنی را

  بیشتر بخوانید...
  • 25/12/2019
  اعتیاد به اینترنت – بیمار عصر مدرن

  اعتیاد به اینترنت – بیمار عصر مدرن

  اعتیاد به اینترنت بیمار عصر مدرن است. قرن بیست و یکم با تلفن های همراه ، اینترنت و شبکه های اجتماعی مشخص می شود. مطمئناً آنها زندگی ما را بسیار آسان تر کرده اند. فقط با یک کلیک می توانیم اطلاعات مورد نیاز خود را پیدا کنیم. اکنون وظایف تجاری خود را در خارج از

  بیشتر بخوانید...