facebook
 • Srpski jezik
 • Engleski jezik
 • Francuski jezik
 • Nemački jezik
 • Ruski jezik
 • Španski jezik
 • Italijanski jezik
 • Bugarski jezik
 • Grčki jezik
 • Araapski jezik
 • Iranski jezik
 • Albanski jezik
Menu
Menu

درمان اعتیاد از ستیمولانس های روانی

ستیمولانس های روانی چی هستند؟

در ستیمولانس های روانی آمفتامین ها و دارو ها مانند او و متیلکسنتین ها وجود دارند. آمفتامین ها ستیمولانی هستند که در سیستم عصبی مرکزی عملی نی کند.اسم آمفتامین ها مصنوعی متامفتامین ها هستند. این ستیمولانس مصنوعی مغز که تبدیل توابع حرکتی و روانی موجب می شود.

امروز متیلفنیدات استفاده کرده است. آمفتامین ها در استفاده پزشکی مانند دارو علیه سرما خوردگیٍ، تب بالا، و هم به معنای زیان زنز معرفی شده اند. امروز برای نرکولپسی و سیندروم هیپرکینتیک به بچه ها استفاده می کنند. در طول استفاده آمفتامین ها فعالیت ارگانیزم تا آخرین ترین مرزها ی تحمل تشویق می کنند، در نتیجه کاهش دادن احساس خستگی و گرسنگی.

اثرات سوء استفاده ستیمولانس های روانی

اثرات دارو های پزشکی اصلی مانند آمفتامین تحریک حرکتی، خوشحالی و هیجان، رفتار کلیشه، بی اشتهایی هستند. در کنار اثر سیمپاتیکومیمت پیرامونی دارند دامن زدن رشد فشار خون و بازداری معدی و رودهای تحرک.

Lečenje zavisnosti od Psihostimulanata

زود از دستگاه معدی و رودهای جذب می کنند و آزادی از طریق مانع مغز خونی می روند. بدون تغییر در ادرا پرت می کنند. به سوء استفاده مرد زیر اثر آمفتامین بی قرار، مختل، وهمی، و گاهی بی شوخی احساس می کند. مقدار مصرف بزرگ تر اثرات را افزایش می کند، و مرد بیشتر و بیشتر برانگیخته، پر حرف و احساس اعتماد به نفس یا برتری قلابی زندگی می کند؛ می تواند در راه عجیب و غریب زفتار کنند، بعضی از آنها تهاجمی هستند و حالت نا دوستانه دارند.

اثر روانی: افزایش سر زندگی، تبدیل حالت مثبت، احساس راحتی، افزایش وراجی و پرحرفی، افزایش پرخاشگری، احساس تحمل و استحکام، بی علاقگی به دوست ها و ارتباط جنسی، کاهش اشتها، پارانویا.

اثر فیزیکی: دهان خشک، سردرد، کار قلب شتاب، فشار خونی بالا، تب بالا، حدقه چشم ها. اثرات مشایعت: تعریق و تب بالا، سرخی از تب بالا، اسهال، چسم انداز تیره و تار، اسپازم، لرز، نا راحت، سرگیجه ، زیان  گرایش، جنبش های کنترل نشده، بی خواب، رخم ها در بدن، سفتی، ناشایستگس.

آمفتامین ها آسان نمایان  در تست ها برای مواد مخدر است. در ادراد  ۷۲-۲۴ساعت بعد از استفاده می مانند. متامفتامین ها کمی بلند تر می مانند،  ۹۶-۲۴ساعت. استفاده تمدید شده آمفتامین ها می تواند تا سوءتغذیه و عدم ویتامین ها، اختلال پوستی، وقوع جوش ها، بی خواب و زیان وزن، افسردگی بیاورد.

اعتیاد از ستیمولانس های روانی

آمفتامین ها اعتیاد بدنی و روانی می سازند. استفاده طولانی آمفتامین ها بدن تحمل را می سازد پس مرد مغدار مصرف افزایش می کند و اینجوری متامفتامین مواد لازم در بدن مرد برای عملکرد عادی باشدو ایت بزرگترین مشکل توانبخشی و به خاطر این مقدارافزایش دارو ها لازم است تا نتیجه های دلخواه انجام داده شوند. پیش اعتیاد ها مقدار افزایش آمفتامین در مدت طولانی می تواند روانپریشی آمفتامین را توبعه داده شود.

این اختلال روانی مانند اسکیزوفرنی پارانوئیدی است. روانپریشی از طریق توهم، خایل و پارانوئیا بازنمود کند. معمولا این مردم رفتار عجیب و غریب، شدید نشان می دهند.

فازهای درمان اعتیاد از ستیمولانس های روانی

– درمان از تشخیص شروع می کند (آزمایش خون، تست های روانشناس با که سحط آرزو برای مواد مخدر، وجود افسردگیری، عصبی مشخص می کند.

– بخش اصلی درمان ما روش ها که اعتیاد روانی را بر می دارند. در این فاز متدهای اصلاح پزشکی ، درمان اطلاعاتی استفاده کرده هستند، دستگاه برای درمان فیزیکی (تحریک صوتی و بصری، درمان ان ایی تی، لیزر) هم استفاده کرده هستند. اندازه ها برای افزایش سیستم ایمنی و برای بازسازی سلول در ارگانیزم انجام داده هستند. معمولا در طول درمان ماندن وضعیت روانی بیمار تثبیت می کرده است ( آرزو برای مواد مخدر ناپدید می شود، عصبی، افسردگی، خواب خوب باشد، اشتها).

هم پیش بینی شده: درمان گروهی، مراقبه، آموزش و پرورش، یوگا، ماساژ، گردش ها، ورزش ها، تنیس روی میز.

– بعد از رفتن از بیمارستان فاز درمان یک سال طول می کشد. بیمار دارو استفاده می کند که در لیست آزادی نوشته است، به همه قانون درمان آمبولانس احترام می گذارد. هر ماه در کنترل های منظم می آید. در مورد تبدیل وضعیت، افسردگی یا ظاهر آرزو برای گرفتن مواد مخدر، بیمار همین آلان به بیمارستان اطلاع می دهد تا پیشنهاد اضافی را بگیرد. این درمان در کلینیک ما وقت طولانی انجام داده است و در مورد همکار خوب با خانواده ی بیمار تا نتیجه ها ی عالی می آورد ( ما توسپ نظرسنجی برای کنترل می بینیم که باهم بیمار و خانواده ی او پر می کنند).

1.تشخیص– اولین و فاز  درمان مهم. اسانس تشخیص تخمین وضعیت فیزیکی و روانی بیمار است. برای تخمین وضعیت فیزیک بیمار آزمایش تشخیص استاندارد اشاره می کند:
• آزمایش ادرار
• تست ها به هپاتیت بی و سی، عفونت هیو
• آزمایش خون اصلی
• تست بیوشیمیایی خون
• الکتروکاردیوگرافی
• بازرسی دکتر متخصص داخلی

 

برای تخمین وضعیت روانی بیمار بازرسی تشخیصی استندارد تشخیص روانی اشاره می کند ( تست های روانی که سطح اعتیاد را تعیین می کنند، در کدام اندازه نتیجه های استفاده بنزودیازپین در سلامتی روانی بیان شده هستند، اگر نشان های اختلال روانی وجود هستند، اگر افسردگی وجود است، درچه ی انگیزه برای بهبودی، خود انتقاد و حفظ مکانیسم های مایلم چقدر است).

بعد از تشخیص، نتیجه ها تیم دکترها را در نظر می گیرند تا استراتژی و برنامه ی درمان بسازند. در صورت تشخیص انحراف های جدی در آزمایش ها را پیدا کرده هستند، وجود فکتر ریسک یا بیمار بیمارهای مزمن  دارد، به صورت اختیاری آزمایش ها ی اضافی را سازماندهی کرده هستند و درمان برای این بیمار داده است.

در وابستگی از مشکل می تواند تصویربرداری رزونانس مغناطیسی، الکتروانسفالوگرافی، سونوگرافی، اشعه ایکس، آندوسکوپی، آزمایش تمرکز دارو ها و مواد مخدر، باز رسی دکترهای متخصص قلب، متخصص مغز و اعصاب، غدد درون ریز، بیماری عفونی و غیره انجام می دهند. آزمایش های اضافی بالا در قسمت این بسته ی درمان نمی آیند و علاوه بر این پرداخت کرده هستند.

2. گام دوم شروع درمان است که درمان با تزریق ها و دستگاه نوروجت اشاره می کند. تزریق ها مولتی ویتامین ها، مواد معدنی و مجموعه آسیدی آمنی اشاره می کند و این ترکیب کار متابولیزم، اشتها را بهترین شود و استحکام به بیمار بیاورد که برای ادامه ی درمان  لازم است، جون درمان ها در کلینیک ما شدید، سخت و تاثیر گذار هستند.

دستگاه نوروجت موج لرزی ملایم الکتریکی از تریق ریل که در گردن بیمار وجود است، و درمان کملا بی درد است و به مقررات اندورفین و دوپامین در ارگانیزم کمک می کند، و هم فائق آمدن درجه های اول وقتی که بیمار از مواد می آورد.

3. بعد از این در حذف آرزو برای کوکائین در سطح ناخودآگاه می رود. این با درمان اطلاعاتی را انجام داده است. او اشاره می کند که بیمار در وضعیت خواب پزشکی چند ساعت زیر تحریک صوتی تصویری خرج می کند که از طریق کمپیوتر با کمک گوشی مخصوص و عینک که سیگنال های فرکانس بالا پیرون می دهند، جون در وضعیت وجود وجدان می توانیم در انسداد روانی پیدا کنیم (یعنی: من اعتیاد نیستم، به من این را لازم نیست. یا، این به من هیچ کمک نمی کند، هیچ کار نمی کند.)

4. یپنوتراپی. استفاده می کند که تا پای مشکل اعتیاد آمده کند، چود در طول این وضعیت ناخود خودش نشان ها را می دهد با کمک روانشناس به راه حل مشکل بیاید. هم در بیمار ها که در نصف درمان انگیزه و آرزو برای ادامه را از دست می دهند و می خواهند عادت قدیمی بر گردند. این زمان دکتر تلاش می کند قدرت آرزو برای مواد بیاورد و روحیه او استحکام کند.

5. درمان روانی، آموزش و پرورش و یگا. بخش درمان که بهبودی در سطح روانشناسی اشاره می کند. با کمک روانشناس ها و روانپزشک های ما بیمار مکانیزم دفاعی با توجه به مواد خود و آرزو برای او می سازد.هر روز با او در سطخ شخصی و گروهی کار کرده است. در گروه ها مردم مشکلات خودشان می گویند به کدام مواد تاثیر گذارده اد.

آموزش و پرورش  درباره ی مواد ها و نتیجه ها استفاده طولانی انجام می دهد، و بیزاری به آن را ناخودآگاهی بسازد.

6. در طول تمام درمان بیمارها پشتیبانی فیزیوتراپیست دارند، چون در ترکیب با همه ی درمان های ما درمان فیزیک نتیجه های عالی می دهد. بدن پشتیبانی لازم دارد تا از طریق همه ی روش ها می رود که کلینیک ما به بیمارها بدهد. به آزادی از استرس، سرعت گردش خون از طریق ارگانیزم کمک می کند که که گردش درمان از طریق خون بیمار سرعت کند و اثر بهتر و سریع تر بدهد.

7. اخرین درمان درمان تهاجمی که به دلیل مواد پزشکی به بیمارها تهاخم فیزیک و انزجار به مواد استفاده بسازد.

8. بعد از این درمان ها تخمینی وضعیت بیمار، پیشرفت در بهبودی و تحلیل وضعیت بعد از و قبل از درمان در کلینیک ما را انجام داده اس.

9. در برنامه ی درمان کنترل های ماهه در طول سال مشمول هستند کجا تحلیل وضعیت دوباره از طرف کارشناس های ما و اصلاح درمان انجام داده شود.

بیمارها فرصت دارند که مشکلات و شک های خودشان را بیان کنند اگر آنها را دارند. اگر آن را در مورد بیمارهای خارجی است که نمی توانند در کنترل های منظم بیایند، آنها می توانند مرا از طریق  تلفون یا ایمیل تماس کنند.

برنامه ما ترنسفر ار فرودگاه  یا ایستگاه تا کلینیک ما و برگشتن بعد از درمان قرار می دهد. در کلینیک ما دکتر ها و پرستر ها به دسترس ۲۴ ساعت روزانه و هفت روز در هفته به بیمار ها هستند. همه ی دکتر ها دکتر های متخصص بیهوشی، روانشناس ها و روانپزشکی های تصدیق شده با تجربه ۱۰-۲۵ ساله هستند. کلینیم بیشتر از ۶۰ مردم را استخدام می کند. در بارۀ امنیت بیمار ها و کارگران را امنیت استخدام نگران می کند. ساختمان زیر ویدو نظارت است.

بیمارها در اتاق ها ی راحتی واقع شده هستند که همه ی عنصر برای ماندن راحت در کلینیک ما دارند. اتاق ها روزانه دو بار تمیز کرده هستند. در وقت آزادی به بیمارها اتاق نشیمن، استخر، جاکوزی، ورزشگاه و خانه تابستانی به دسترس هستند. کلینیک کاو صندوق دارد کجا بیمارها می تواند چیزهای شخصی جود می گذارند که در اتاق ها نباید بگذرد. بیمارهای خارجی که ویزا لازم دارند می توانیم کمک کنیم او را بگیرند. اگر بیمارهای خارجی ک اسکورت دارند، به خاطر پشتیبانی آنها می توانند با هزینه اضافه در کلینیک ما بمانند.

برنامه ی درمان اعتیاد از ستیمولانس روانی  تمدید شده – تشخیص آزمایشگاه و تست روانشناسی اکتشافی. سم زدایی. درمان برای کاهش اعتیاد روانی از مواد مخدر. درمان اطلاعاتی. درمان با کمک دستگاه برای تحریک ویدئوی صوتی. تمرین ها با معلم ویژه، آموزش و پرورش، برنامه ریزی فعالیت ها، شکل گیری مکانیزم برای ایمنی در رفتار علیه رتسیدیو. فارماکوتراپی. درمان روانی (شخصی، گروهی، خانواده ای)، ۱۲ ماه کنترل های آمبولانس – ۱۴ روز در ایستگاه طول می کشد.

کلینیک برای بیمارهای اعتیاد دکتر وروبیو

کنترل زندگی شما و انتظارات واقعی از چالش های روزانه شما کلید برای کاهش استرس هستند. – جوش بیلینگس

— جوش بیلینگس

Poslednje sa bloga

 • هروئین از سم زدایی – زندگی خود را پس بگیرید!

  هروئین از سم زدایی – زندگی خود را پس بگیرید!

  هروئین از سم زدایی قم مهم برای درمان معتاد است. هروئین قدیمی ترین ماده روانگردان فعال شناخته شده است. حتی سومری ها کوکنار مصرف می کردند که هروئین تولید می کند. چه تأثیر اولیه ای را با نام خود نشان می دهد ، زیرا در ترجمه تحت اللفظی از زبان آنها ، این معنی را

  بیشتر بخوانید...
 • اعتیاد به اینترنت – بیمار عصر مدرن

  اعتیاد به اینترنت – بیمار عصر مدرن

  اعتیاد به اینترنت بیمار عصر مدرن است. قرن بیست و یکم با تلفن های همراه ، اینترنت و شبکه های اجتماعی مشخص می شود. مطمئناً آنها زندگی ما را بسیار آسان تر کرده اند. فقط با یک کلیک می توانیم اطلاعات مورد نیاز خود را پیدا کنیم. اکنون وظایف تجاری خود را در خارج از

  بیشتر بخوانید...