درمان اعتیاد از ماری هوانا - VIP Vorobjev
 • Srpski jezik
 • Engleski jezik
 • Francuski jezik
 • Nemački jezik
 • Ruski jezik
 • Španski jezik
 • Italijanski jezik
 • Bugarski jezik
 • Grčki jezik
 • Araapski jezik
 • Iranski jezik
 • Albanski jezik
Menu
Menu

درمان اعتیاد از کانابینوئید (ماریهوانا، هشیش، کانابیس مصنوعی)

ماریهوانا مواد مخدر است که تمام سری نتیجه های پزشکی، روانی و اجتماعی را تحریک می کند. و در کنار این که اعتیاد فیزیکی را تحریک نمی کند، چون وقتی که  استفاده کننده با استفاده او متوقف کند بحران فیزیکی قوی را احساس نمی کند، درمان اعتیاد روانی از ماریهوانا لازم است.

ماریهوانا مواد مخدر است که تمام سری نتیجه های پزشکی، روانی و اجتماعی را تحریک می کند. و در کنار این که اعتیاد فیزیکی را تحریک نمی کند، چون وقتی که  استفاده کننده با استفاده او متوقف کند بحران فیزیکی قوی را احساس نمی کند، درمان اعتیاد روانی از ماریهوانا لازم است.

به خاطر نتیجه ها در سلامتی که استفاده کننده های ماریهوانا می توانند داشته باشند، تقسیم بندی ماریهوانا در مواد مخدر آسان ناموجه است. همه مواد مخدر یخت هستند. هر اعتیاد هروئین که پیش ما درمان کرد از ماریهوانا شروع کرد. معمولان با مریهوانا خیلی زود شروع می شود، گاه گاهی با ۱۱-۱۲  سال، با دوست ها. در ارقام بیشتر از ۹۰% جوانان ماریهوانا را کوشش می کنند، فکر کردن که این مواد مخدر نیست، که خطرناک نیست با توضیح که ماریهوانا در زیادی از کشورها قانون شود.

فکر کردن اینجوری، که محرک ها هیچی خطرناک هستند، به آزمایش با موادهای سختر و شکل کردن سوء مصرف مواد می اورد. در زمان، مرد بی علاقگی به مواد (ماریهوانا، الکل، قمار یا چیز دیگر) را از دست می دهد. سیستم ارزش  تبدیل می کند. اعتیاد اغلب تر دلیل ها برای احساس اثر مواد را پیدا می کند. جود وضعیت ها را می سازد، دوستان همین را پیدا می کند، بیشتر وقت با آنها است و علاقه ی دیگررا غفلت می کند.

lečenje zavisnosti od marihuane

معروف است که مردم در شروع اعتیاد (وقتی که مرد باور نمی کند که اعتیاد داشته باشد) و در آخرید اعتیاد (وقتی که درست گردن این سخت است) سخترین درمان کرده هستند.

اثرات استفاده کانابینوید

اثرهای روانی: استراحت (مانند اثر مقابل احساس ناراحت و سرگشتگی ظاهر می شود)؛ رضایت و حالت بالا؛ تمایل نابسنده به خنده؛ پراکنده، ناتولنی تمرکز؛ اختلال ساختار و دینامیک روش فکری (“یک پرکاه فکرها”)؛ اختلال مشاهده (وهم ها – به مقدار مصرف بلند و خیال)؛ اختلال توانی حافظه؛ پرحرفی (به مقدار مصرف بلند – اختلال وضوح گفتن)؛ اختلال توانی طراحی و پیش بینی واقعه ها؛ بیهودگی؛ مسخ واقهیت (احساس تبدیل محیط زیست ناطبیعی)؛ مسخ شخصیت (احساس تبدیل خود “من” ناطبیعی). اثرات جسمی هستند: منبسط مردمک چشم؛ خشکی در دهان و گلو؛ اختلال عملکردهای موتوریک پیچیده (به مقدار مصرف بلند – اختلال هماهنگی جنبش)

اختلال در ارگانیزم ایجاد شده  استفاده طولانی کانابینوید: اختلال مزمن در استفاده طولانی؛ بی علاقگی و خواب الودگی؛ بدتر شدن حافظه عامل؛ اختلال فکر چکیده؛ افسردگی و ناراختی؛ کج خلقی؛ بی ثباتی حساسیت؛ حمله پانیک؛ بد شدن شخصیت؛  کاهش فکری؛ خودکشی؛ سیستم عصبی؛ سر دردها؛ اختلال هماهنگی جنبش؛ کاهش  زمان واکنش؛ اختلال واکنش های چشم ها؛ اختلال ادراک بصری رنگ ها و فضا؛ سیستم تنفسی خشک؛ سرفه ی عقیم؛ فارینگیتیس مزمن؛ تبدیل رنگ عشای مخاطی دهان، ورم کام لطیف و زبان کوچک؛ بی توجهی بینی؛ بد شدن جریان آسم؛ عفونت های رها تنفس؛ برنشیت مزمن؛؛ برنشیت مسدود کننده مزمن؛ سرطان ریه؛ سیستم تناسلی؛ کاهش شهوت جنسی و احساس راضیت جنسی؛ کاهش قدرت؛ اختلال و غیبت چرخه ی قاعدگی؛ اختلال توسعه ی جنین در بارداری؛ ناباروری؛

 نتیجه هی اجتناعی: خود انزوا؛ کاهش جاه طلبی و زیان برنامه ها برای رسیدن موقعیت اجتماعی بلند؛ قطع کرد ورزش و فهالیت های اجتماعی دیگر؛ زیان علاقه های دیگر.

هدف های اصلی درمان:

– اصلاح نتیجه های روانی استفاده ماریهوانا (پارانویا، فکرهای دیوانه، سیندروم بی انگیزه، افسردگی، اختلال فکر کردن، حافظه و توجه)؛

– برداشتن بیاز و آرزو برای ماریهوانا؛

-شکل کلیشه ی رفتار جدید (ترک کردن عادت قدیمی، تماس با دوست ها که مواد مخدر را استفاده می کنند، خودداری از الکل و مواد مخدرهای دیگر، احترام برنامه ی روزانه، ورزش کردن و فعالیت های دیگر، شقل، رژیم بیدار شدن و خوابیدن  متعادل )

فازهای درمان اعتیاد از کانابینوئید

lečenje zavisnosti od marihuane

درمان اعتیاد از ماری هوانا ترکیب بر فارماکوتراپی، درمان نوروجت، درمان اطلاعاتی و درمان روانی اشاره  دارد، ولی همیشه با تشخیص شروع می کند.

1. تشخیص – اول و فاز درمان خیلی مهم. ماهیت تشخیص تخمین وضعیت فیزیکی و روانی بیمار است. برای تخمین وضعیت فیزکی بیمار آزمایش تشخیصی اشاره می کند:

• آزمایش ادراد
• آزمایش هپاتیت بی و سی، عفونت هیو
• آزمایش خون عمومی
• آزمایش خون بیوشیمیایی
• الکتروکاردیوگرام
• بازرسی دکتر متخصص داخلی

 

برای تخمین وضعیت روانی بیمار بازرسی تشخیصی استندارد تشخیص روانی اشاره می کند ( تست های روانی که سطح اعتیاد را تعیین می کنند، در کدام اندازه نتیجه های استفاده مواد مخدر  در سلامتی روانی بیان شده هستند، اگر نشان های اختلال روانی وجود هستند، اگر افسردگی وجود است، درچه ی انگیزه برای بهبودی، خود انتقاد و حفظ مکانیسم های مایلم چقدر است).

 

بعد از تشخیص، نتیجه ها تیم دکترها را در نظر می گیرند تا استراتژی و برنامه ی درمان بسازند. در صورت تشخیص انحراف های جدی در آزمایش ها را پیدا کرده هستند، وجود فکتر ریسک یا بیمار بیمارهای مزمن  دارد، به صورت اختیاری آزمایش ها ی اضافی را سازماندهی کرده هستند و درمان برای این بیمار داده است.

در وابستگی از مشکل می تواند تصویربرداری رزونانس مغناطیسی، الکتروانسفالوگرافی، سونوگرافی، اشعه ایکس، آندوسکوپی، آزمایش تمرکز دارو ها و مواد مخدر، باز رسی دکترهای متخصص قلب، متخصص مغز و اعصاب، غدد درون ریز، بیماری عفونی و غیره انجام می دهند. آزمایش های اضافی بالا در قیمت این بسته ی درمان نمی آیند و علاوه بر این پرداخت کرده هستند.

2. فارماکوتراپی – گاهی فقط با کمک ترکیب داروه ها  در سمت راست برگزیده  می توانیم به بیمار کنترل روی فگرها و احساس ها ی خود را برگردیم. درمان کمک می کند که ترس، احساس “بازی” فکرها، نوسان ها، شک ها، دمدمی مزاجی (وقتی که مرد یک می گوید و دیگر کار می کند)، جدای شخصیت، فکرهای غیر واقعی، بی شخصیت را ناپدید می شوند. وفتی که بیمار دوباره می تواند واقعه ها را قبول کنند، تحلیل کند و اثر کند، می تواند که به فاز دیگر درمان برود. مادروپدر اغلب انتظار می کند که ترغیب ها و تهدید ها می تواند به بچه ی آنها کمک کنند که با استفاده مواد را ترک کند. ولی، وقتی مه استفاده ماریهوانا اختلال مشاهده، فکر کردن و حافظه چالش می کند ، ایت گفتگوها اثری ندارند، چون اعتیاد آنها را رد کند.

3. ان ای تی (درمان نوروجت) – این درمان برای تثبیت سیستم اندرفین و نورومدیاتور طراحی شده است.متد خیلی چشم انداز است که در سوئیس، بریتانیا، روسی فعال استفاده کرده است. معنی این درمان تحریک این ساختر در مغز که ترشح هورمون های راضیت طبیعی را تامین می کند. در استفاده روزانه این مواد مخدر این روش خراب است. وقتی که استفاده ایت مواد مخدر متوقف می کند، اندورفین ترشح کرده نیست و اعتیاد غم و اندوه، افسردگی، بی علاقگی، عدم تامیل را احساس کند. درمان ان ای تی تاثیرگذار تعادل را تاسیس می کند، که قادر بسازد به بیمار حالت عادی برگردد و عصبی و آرزو برای مواد مخدر را بردارند.

4.درمان اطلاعاتی – مانند کومپیوتر، مغز انسان با کمک سلول های نورو کار می کند– نورو(سخت افزار) و سیستم کنترل که مجموعه احساس ها، مهارت ها، الگوهای رفتار ، سیستم ارزش، مگانیسم های مشتاق اس (نرم افزار). مانند اطلاعات خراب در شکل ویروس ها می توانند سیستم کومپیوتر را خراب شوند، اینجوری اعتیاد سلول های مغزی و روحیه مرد را خراب شوند. آنتی ویروس، یعنی درمان اطلاعاتی لازم ایت که عملکردهای مغز در هنجار  برگردند.

متد بی نظیر درمان اعتیاد طراحی شده به ترکیب فارماکوتراپی و جدیدترین دستگاه کومپیوتر است. ذات درمان اطلاعاتی انتقال اطلاعات ویژه در شکل سیگنال های سمعی و تصویری  رمزی تا مغز اعتیاد است تا فکرها ی عقدهای، آرزو برای ماریهوانا  پاک کرده شوند. اطلاعات در گروه ها عکس های کوتاه چشمگیری در سطح ناخود جدا می شوند. بیمار چند ساعت  در خواب پزشکی وجود است  وقتی که مغز او خیلی تاثیرگذار اطلاعات را دریافت کند. سیگنال ها با کمک کومپیوتر و عینک و گوشی ویژه انتقاب می کنند.  نتیجه این درمان بی علاقگی و رابطه منفی بع مواد مخدر است.

5. درمان روانی درمان فردی، خانواده ای، گروه ،درمان روانی جهت دار بدنی، مرافبه، آموزش اتوژنیک، آموزش توسعه ی مهارت ارتباطی، استراحت، درمان هنر، آزمایش مهامله، درمان خانوادگی، آموزش فردی و گروه قرار می دهد. کارشناس های ما به بیمار ها کمک می کنند که دوباره ارتباط خوب در محیط آنها، با خانواده ی آنها را می رسند. با روانشنات های ما برنامه ی فعالیت برای ماه آینده ساخته است. بیمار یاد می گیرد چطور به وضعیت محرکی اثر کند، متدهای حفاظت از رتسیدیو را یاد بگیرند. وقت آزادی برای فعالیت های ورزشی، گردش کنار دانوب، استخر، جاکوزی، رفتن در موزه پیش بینی است.

6. درمان فیزیکی – ترکیب درمان ها را اشاره می کند – فیزیکی، پزشکی یا ماساژ بافت عمیق. ماساژ آرامی تاثیر می گذارد.  وقتی که مرد از طریق توانبخشی می رود، سطح دوپامین از مردم که اعتیادی نیستند کمتر است. ماساژ کمک می کند در طبیعی روش دفع دوپامین به مردم که از طریق روش توانبخش بروند. ماساژ هم در روش سم زدایی  کمک می کند که گردش خون و لنفوم را سرعت کند و در این مسیر روش برداشتن مواد زهرابه از ارگانیزم سرعت کند.  یک نشست درمان فیزیکی در قیمت بستهی درمان وجود است.

7. درمان آمبولانس – بهد از رفتان از بیمارستان فاز درمان آمبولانس شروع می کند در طول 12 ماه. درمان آمبولانس کنترل های منظم هر ماه و پشتیبانی علیه رتسیدیو اشاره می کند. بیمار با دکتر های بیمارستان ما در تماس  باشد و توسیه و کمک لازم

پشتیبانی مردم از نزدیک ترین محیط شانس برای موفقیت را خیلی بزرگ می کند. بیمارهای خارج از کشور با دکترها از طریق اسکایپ، پست الکترونیک و تلفون تماس می کنند. برنامه ما ترنسفر ار فرودگاه  یا ایستگاه تا کلینیک ما و برگشتن بعد از درمان قرار می دهد. در کلینیک ما دکتر ها و پرستر ها به دسترس ۲۴ ساعت روزانه و هفت روز در هفته به بیمار ها هستند. همه ی دکتر ها دکتر های متخصص بیهوشی، روانشناس ها و روانپزشکی های تصدیق شده با تجربه ۱۰-۲۵ ساله هستند. کلینیم بیشتر از ۶۰  مردم را استخدام می کند. در بارۀ امنیت بیمار ها و کارگران را امنیت استخدام نگران می کند. ساختمان زیر ویدو نظارت است.

بیمارها در اتاق ها ی راحتی واقع شده هستند که همه ی عنصر برای ماندن راحت در کلینیک ما دارند. اتاق ها روزانه دو بار تمیز کرده هستند. در وقت آزادی به بیمارها اتاق نشیمن، استخر، جاکوزی، ورزشگاه و خانه تابستانی به دسترس هستند. کلینیک کاو صندوق دارد کجا بیمارها می تواند چیزهای شخصی جود می گذارند که در اتاق ها نباید بگذرد. بیمارهای خارجی که ویزا لازم دارند می توانیم کمک کنیم او را بگیرند. اگر بیمارهای خارجی ک اسکورت دارند، به خاطر پشتیبانی آنها می توانند با هزینه اضافه در کلینیک ما بمانند.

برنامه درمان اعتیاد از کانابینوید – تشخیص آزمایشی و تست اکتشافی- روانی؛ فارماکوتراپی؛ درمان اطلاعاتی؛ درمان روانی؛ درمان فیزیکی، ۱۲ ماه کنترول های آمبولانس و پشتیبانی علیه رتسیدیوو ۱۴ روز طول می کشد.

کلینیک برای بیمارهای اعتیاد دکتر وروبیو

کنترل زندگی شما و انتظارات واقعی از چالش های روزانه شما کلید برای کاهش استرس هستند. – جوش بیلینگس

— جوش بیلینگس

Poslednje sa bloga

 • هروئین از سم زدایی – زندگی خود را پس بگیرید!

  هروئین از سم زدایی – زندگی خود را پس بگیرید!

  هروئین از سم زدایی قم مهم برای درمان معتاد است. هروئین قدیمی ترین ماده روانگردان فعال شناخته شده است. حتی سومری ها کوکنار مصرف می کردند که هروئین تولید می کند. چه تأثیر اولیه ای را با نام خود نشان می دهد ، زیرا در ترجمه تحت اللفظی از زبان آنها ، این معنی را

  بیشتر بخوانید...
 • اعتیاد به اینترنت – بیمار عصر مدرن

  اعتیاد به اینترنت – بیمار عصر مدرن

  اعتیاد به اینترنت بیمار عصر مدرن است. قرن بیست و یکم با تلفن های همراه ، اینترنت و شبکه های اجتماعی مشخص می شود. مطمئناً آنها زندگی ما را بسیار آسان تر کرده اند. فقط با یک کلیک می توانیم اطلاعات مورد نیاز خود را پیدا کنیم. اکنون وظایف تجاری خود را در خارج از

  بیشتر بخوانید...