facebook Tretman Ibogainom - Bezbolno skidanje sa heroina Klinika || VIP Vorobjev
 • Srpski jezik
 • Engleski jezik
 • Francuski jezik
 • Nemački jezik
 • Ruski jezik
 • Španski jezik
 • Italijanski jezik
 • Bugarski jezik
 • Grčki jezik
 • Araapski jezik
 • Iranski jezik
 • Albanski jezik
Menu
Menu

درمان اعتیاد با ایبوگائین

امروز درمان ایبوگائین متد جایگذین سم زدایی و درمان مواد مخدر در نظر می گیرد. ایبوگائین بر گیرنده ها برای دو نوروترانسمیتر، سروتونین و دوپامین،  اثر می کند. این نوروترانسمیترها با احساس شادی و اعتماد به نفس رابطه دارند، و هم نقته ی اصلی در مغز در هروئین، کوکائین و مواد مخدر دیگر هستند.

این مواد مخدر ها انجام می دهند که مرد سرخوشی احساس کند، بر افزایش ناگهانی سروتونین و دوپامین اثر کنند. به موقع، گیرنده ها به سطح های مصنوعی بالا شدن تنظیم می کنند و به خطره بر روی این نوروترانسمیترها کم تر حساس هستند. این مواد مخدر هم اثر می کنند که مغز کم تر سروتونین و دوپامین را تولید کند. این توضیح می دهد چطور اعتیادها تحمل را توسعه کنند و در آخرین دیگر نمی توانند بدوت مواد مخدر شادی احساس کنند.

ایبوگائین چی است؟

ایبوگائین روانگردان قوی است که از گیاهان افریقایی بعض ار خانواده آپوتسیناتسا جدا است و ویژگر های توهم زا دارد. از ریشه ی ایبوگا آماده است ، و ایبوگائین شبیه قلیاست که قبیله ها در افریقا قرن ها برای تسریفات قبیاه ای و روحانی  استفاده کرده بودند. در جالی که ایبوگائین مانند دارو ی روحانی اهلی افریقا استفاده کرده بود، او کاملا تصادف مانند اتحاد خوبی در میدان جنگی به اعتیاد از مواد مخدز، به خصوص هروئین،  ثابت کرد. ویژگی های قابل توجه او علیه اعتیاد از مواد مخدر تصادف پیدا کرده بودند وقتی که هوارد لوتسوف در سال ۱۹۶۲ ایبوگائین را با هدف تفریع  استفاده کرد و صبح آینده دریافت که آرزو برای مواد مخدر دیگر نداشت.

tretman ibogainom

از آن وقت ایبوگائین مانند مواد معروف است که کمک کرد تا زیاد اعتیاد ها مواد مخدر از زندگی آنها بیرون بیاندازند.

مطالمات متعدد و تحقیقات علمی در بارۀ  ایبوگائین بسیار متقاعد کننده  نشان می دهند که ایبوگائین قابلیت دارد که سیمپتوم های بحران پرهیز در تقریبا همه مورد اعتیاد از مواد مخدر را کاهش کند.

ویژگر های ایبوگائین

ویژگرهای ایبوگائین که مخالف-اعتیاد و مخالف-بحران پرهیزی اثر می کند، می تواند با اثرات متابولیت انتقالی او به نام نوریبوگائین توضیح داده شود. نوریبوگائین سطح دوپامین و سروتونین در بدن  را افزایش می کند که به بیمار احساس سعادت بدهد و گیرنده های مغز مسئول برای شهوت مواد مخدر را مسدود کند. ایبوگائین تبدیا برای داروهای نیست و اعتیاد را موجب نمی کند. ایبوگائین به بدن شیمی زحمت می دهد تا اعتیاد از مواد مخدر را بسازد. تکلیف اصلی درمان ایبوگائین در کلینیک ویپ وروبیوتا سم زدایی ایمنی و بی درد تهیه می کند با ترکیب درمان کارآمد و قابل اعتماد که شهوت برای مواد مخدر را بر می دارد.

قبل از درمان تشخیص کامل و تخمین وضعیت روانی و فیزیکی بیمار اجباری است. این تخمین به تیم پزشکی ما اجازه می دهد تا بهترین برنامه برای هر بیمار ما مشخص کند. درمان ایبوگائین بیمار را در وضعیت تمرکز در علت های اعتیاد  بدون سیمپتوم های عقب نشینی استرس و شدید می کشد که بیشترین انواع شم زدایی مواد مخدر را دارند.

حتی اگر باقی سیمپتو های مواد مخدر بعد از درمان ایبوگائین هنوز وجود دارند، آنها کاهش کردند، بسیاری تحمل پذیر شدند و در ۲۴ساعت آینده  آسان کم کرده هستند. ایبوگائین توهم از است که ادراک و شناخت بیمار را تبدیل می کند.  اثرات ایبوگائین ۴۵  دقیقه بعد از استفاده شروع می کنند. درمان فعال ایبوگائین  از ۱۲ تا ۲۴ ساعت طول می کشد.

وضعیت آگاهانه بیمار مشخصه اصلی درمان ایبوگائین است که تا شش ساعت طول بکشد. در طول این مدت با بیمارهای ما فعالی همکاری می کنیم که این فقت را استفاده کنیم تا وضعیت ها و علت ها که اعتیاد از مواد مخدر آنها شاختند را تحلیل کنیم  و به آنها کمک کنیم خروج پیدا کنند.

چطور ایتوگائین عملکرد می کند؟

در سطح فیزیکی ایبوگائین توانایی دارد که مغز را کاملا باز می نشاند. بیمارها اعتیاد از مواد مخدر می شوند وقتی که بر آنها اعتماد می کنند تا گیرنده های شیمی در مغز را پر کنند. بدن آنها به این مواد سیمیایی اینقدر دریافت استفاده می شود تا متوقف به طور طبیعی تولید کنند. وقتی که اعتیاد کوشش کند با استفاده مواد مخدر متوقف کنند،  مواد شیمیایی دیگر ندارد و دردهای فیزیکی شدید و نقصان زندگی هم دارد.

lečenje tretman ibogainom

ایبوگائین با این گیرنده ها رابطه می کند وآهنا را  در وضعیت عادی  بر می گرد.  این تعادل شیمی در سطح عادی بر می گرد و می توانند هملکرد نوروترانسمیترها را بازسازی کند که به خاطر استفاده مواد مخدر خراب هستند. این که برای مغز و یا دیگری لازم است، ایبوگائین می تواند برای چند ساعت برسد.

سود روانی ایبوگائین

مانند مواد مخدر ایبوگائین وضعیت مشابه خواب تشویق می کند که سطح خود آگاهی را بدون نمونه حرکت می دهد. زیاد مردم این وضعیت را مانند فهمیدن زندگی خود برای اولین بار توضیح می دهند. این وضوح بخش مسیر است در کدام  ایبوگائین بر چشم انداز اعتیاد اثر کند. اعتیادها سودهای روانی تجربه های خود با ایبوگائین را گذارش دادند.

این اغلب با احساس امنیت می اید، چون اعتیاد با مشکل بیمار اصلی او روانی روبرو می شود. حل دلیل های روانی اعتیاد، مانند حل سیمپتوم های فیزیکی مهم است. ایبوگائین پتانسیل دارد تا هر دو تا درمان می کند.

فازهای درمان با ایبوگائین

حتی که برای روش با ایبوگائین لازم است چند آماده سازی ها را انجام می دهد. درمان پنج روز طول می کشد و درمان با شدیدترین اثر تقریبا شش ساعت طول می کشد، حتی اگر اثر ایبوگائین در شکل ملایم تر چند روز دیگر احساس کرده است.

تشخیص – اول و فاز درمان  خیلی مهم. ماهیت تشخیص تخمین وضعیت فیزیکی و روانی بیمار است. برای تخمین وضعیت فیزکی بیمار آزمایش تشخیصی اشاره می کند:
آزمایش ادراد

 • آزمایش هپاتیت بی و سی، عفونت هیو
 • آزمایش خون عمومی
 • آزمایش خون بیوشیمیایی
 • الکتروکاردیوگرام
 • بازرسی دکتر متخصص داخلی

برای تخمین وضعیت روانی بیمار بازرسی تشخیصی استندارد تشخیص روانی اشاره می کند ( تست های روانی که سطح اعتیاد را تعیین می کنند، در کدام اندازه نتیجه های استفاده مواد مخدر  در سلامتی روانی بیان شده هستند، اگر نشان های اختلال روانی وجود هستند، اگر افسردگی وجود است، درچه ی انگیزه برای بهبودی، خود انتقاد و حفظ مکانیسم های مایلم چقدر است).

 1. برنامۀ درمان – بعد از تشخیص، نتیجه ها تیم دکترها را در نظر می گیرند تا استراتژی و برنامه ی درمان بسازند. در صورت تشخیص انحراف های جدی در آزمایش ها را پیدا کرده هستند، وجود فکتر ریسک یا بیمار بیمارهای مزمن دارد، به صورت اختیاری آزمایش ها ی اضافی را سازماندهی کرده هستند و درمان برای این بیمار داده است. در وابستگی از مشکل می تواند تصویربرداری رزونانس مغناطیسی، الکتروانسفالوگرافی، سونوگرافی، اشعه ایکس، آندوسکوپی، آزمایش تمرکز دارو ها و مواد مخدر، باز رسی دکترهای متخصص قلب، متخصص مغز و اعصاب، غدد درون ریز، بیماری عفونی و غیره انجام می دهند. آزمایش های اضافی بالا در قیمت این بسته ی درمان نمی آیند و علاوه بر این پرداخت کرده هستند.
 2. آواده ساز برای جلسه – یک روز قبل از جلسه از طریق تست های روانی، اطلاعات در بارۀ بیمار و زندگی او جعم کرده هستند و بر اساس وضعیت روانی و مشخصات فیزیکی بیمار دکتر مقدار ایبوگائین دقیقا معین می کند.
 3. نقشه ی روانی – تا جلشه بهترین نتیجه ها بدهد و تا بتوانیم بر ناخود بیمار اثر کنیم، ما باید اشیاء خوبی و بدی  از گذشته ی او را بدانیم، مردم که دوست دارد و برای کی می خواهد مواد مخدر ترک کند  کی هستند، همه ی اشیاء بد در طول استغاده مواد مخدر که بهش افتادند، اگر وجدان است نتیجه ها که مواد مخدر بیاورد و بزرگ ترین انگیزه ی او چی است.
 4. درمان ایبوگائین – همه بیمارهای که در کلینیک ما درمان ایبوگائین انجام دادند می گویند که این شدیدترین تجربه در زندگی آنها ست. جلسه با ایبوگائین در کلینیک ما زیر کنترل ثابت دکترها انجام داده است و بیمار در دیدهبانی متصل کرده است با کدام نبض و کتک زدن قلب بیمار را پیروی می کند . فقط ایبوگائین طبیعی استفاده کرده است، خالص هیدرو هلورید. هیچ کسی هرگز نگفت که نتیجه ها از درمان ایبوگائین داشت، وقتی که بیمارها جایی خصوصی ایبوگائین را می فروشند و تنها سم زدایی کنند یا در حضور مرد بی حرفه ای. آن وقت این می تواند خیلی خطرناک باشد، چون اگر ارگانیسم قبلا تمیز از مواد نشود، در طول جلسه بتواند تا تاهیکاردی و ریسک های دیگر بیاورد. در حالی که اثر ایبوگائین طول می کشد، بیمارها اولین بار بیمار خودشان را واقعی می بینند، مانند خودشان از طرف از نظر انتقادی نگاه می کنند. بیماری تجربه های بصری دارند و بعضی از آنها زیاد فکر می کنند. جلسه معمولا شش ساعت طول می کشد و از سه فاز تقسیم شده است. بیمار زندگی خود از سال دوم تا امروز می بیند، وضعیت های عاطفی زیاد را تجربه می کند، عذاب وجدان به خاطر مردم که اذیت کرده اند و کی دوست دارند، ترس از بیمار و نتیجه ی مواد مخدر، برخی مرگ خود را می بینند. و اینجا پیچ می آفتاد، فاز سوم دنبال می کند کجا با کمک حرفه ای ما، دکترها و روانشناس ها بیمار مواد مخدر در گذشته قرار می دهد، خوبی از بدی جدا می کند و می فهمد چقدر گرانبها زندگی است، کدام ارزس ها واقعی هستند برای کدام باید جنگ کند . کمک می کنیم که بفهمد که توانا است تا مانند مرد عادی زندگی کند، که مواد مخدر در زندگی او اشتباه بود که تا این بیمار اعتیاد وحشتناک او را آورد. بهد از جلسه بیمارها ناهمسان، تجدید احساس می کنند.
 5. ارزیابی نتیجه ها – در آخرین درمان ارزیابی درمان انجام داده است، آزمایش ادرار در  حضور بنزودیازپیم  منفی هستند، وضعیت فیزیکی و روانی بیمار پایدار است، آماده سازی برای رهایی را انجام داده است و به بیمار و خانواده ی او دستورالعمل های  رفتار به بیمار می دهند. باهم با بیمار برنامه ی فعالیت برای ماه آینده می سازد و مشاوره ها  برای توانبخشی و باز اجتماعی شدن  داده هستند.
 6. درمان آمبولنس – در طول یک سال، بیمار با دکترها در تماس می ماند تا وضعیت او پیروی کنیم، در لحظه ی سخت بهش کمک کنیم، اگر لازم است درمان را تبدیل کنیم و بهش کمک کنیم بحران پرهیز پایدار را حفظ کند. به بیمار در رفتن از بیمارستان درمان داروها معین و درمان روانی در جای زندگی نوشته هستند، چون این نشان داد که بر نتیجه های درمان اثر کرد. درمان آمبولانس 12 ماه و کنترل ها رایگان هزینه است. در صورت تبدیل وضعیت (افسردگی، اضطداب، آرزوهای دوباره برای مواد مخدر) بیمار همین آلان باید به بیمارستان اعلام کند تا دکتر جریان درمان دیگر را مشخص کند. تماس بین دکتر و بیمار از طریق اسکایپ، تلفون، پست الکترونیک یا بازدیر کلینیک پیش بینی است که یک سال طول می کشد، چون فکر کرده است که این مدت کافی است تا بینار به سبک زندگی جدید را دریافت استفاده می شود، تا گیرنده ها بازسازی کنند و تا اعتماد به نفس را بسازد، تا مواد در زندگی او گذسته بشود.

برنامه ما ترنسفر ار فرودگاه  یا ایستگاه تا کلینیک ما و برگشتن بعد از درمان قرار می دهد. در کلینیک ما دکتر ها و پرستر ها به دسترس 24 ساعت روزانه و هفت روز در هفته به بیمار ها هستند. همه ی دکتر ها دکتر های متخصص بیهوشی، روانشناس ها و روانپزشکی های تصدیق شده با تجربه 10-25 ساله هستند. کلینیم بیشتر از 60 مردم را استخدام می کند. در بارۀ امنیت بیمار ها و کارگران را امنیت استخدام نگران می کند. ساختمان زیر ویدو نظارت است.

بیمارها در اتاق ها ی راحتی واقع شده هستند که همه ی عنصر برای ماندن راحت در کلینیک ما دارند. اتاق ها روزانه دو بار تمیز کرده هستند. در وقت آزادی به بیمارها اتاق نشیمن، استخر، جاکوزی، ورزشگاه و خانه تابستانی به دسترس هستند. کلینیک کاو صندوق دارد کجا بیمارها می تواند چیزهای شخصی جود می گذارند که در اتاق ها نباید بگذرد. بیمارهای خارجی که ویزا لازم دارند می توانیم کمک کنیم او را بگیرند.

در کلینیک ما فقط ایبوگائین پزشکی استفاده می کنیم که در آزمایش در وضعیت ها ی موکدا بیمارستانی کنترل شده تست بود. فقط دکتر عالی که با ایبوگائین اشنا شد می توانند مقدار ایمنی دقیقا برای درمان را اندازه می گیرد.

درمان ایبوگائین در کلینیک ما ایمنی و بی درد انتقال از زندگی از اعتیاد مواد مخدر شکسته تا زندگی سلامتی خوبی و متانت است. در کلینیک ما برای درمان ایبوگائین بیمارها از همه ی بخش جهان می آیند: آمریکا، کانادا، هلند، بریتانیا، دانمارکی، آلمان، لهستان، روسی، آتریش، اسپانیا، مجارستان، استرالیا، ایتالیا، فرانسه، یونان، اسلونی، کرواتی، منتنگرو…

 • وبستگی به کوکائین – مدرن ترین متدهای درمان

  وبستگی به کوکائین – مدرن ترین متدهای درمان

  کوکائین یکی از خطرناک ترین مواد مخدر امروز است که در یک زمان بسیار کوتاه باعث اعتیاد می شود. این مواد مخدر تأثیر بسیار مخرب بر سیستم عصبی مرکزی دارد و به تدریج آن را از بین می برد و علاوه بر پیوند و مشکلات متعدد بهداشتی نیز به چالش می کشد. در برخی موارد،

  بیشتر بخوانید...
 • وابستگی به متادون

  وابستگی به متادون

  وابستگی به متادون در کلینیک ویپ وروبیو با موافقیت درمان شده است. سرعت سریع زندگی ، استرس مداوم ، تعهدات خصوصی انباشته شده و حتی فرسودگی شغلی باعث گسترش مصرف مواد شده است. متأسفانه ، آمارهای ویرانگر هر ساله موارد جدیدی را در سراسر جهان به ثبت می رساند. در نتیجه ، تعداد بیمارانی که

  بیشتر بخوانید...