facebook
 • Srpski jezik
 • Engleski jezik
 • Francuski jezik
 • Nemački jezik
 • Ruski jezik
 • Španski jezik
 • Italijanski jezik
 • Bugarski jezik
 • Grčki jezik
 • Araapski jezik
 • Iranski jezik
 • Albanski jezik
Menu
Menu

درمان اعتید الکل – روش هفت روزه

پیش از وقت الکل مواد مخدر بیشتر استفاده کرده است. به خاطر خاطرات او از عتیقه معروف است. متاسفانه، این کافی نبود تا استفاده او جلوگیری کند.

الکل مواد مخدر است که در اجتماعی بیشترین مشکلات را دامن می زند. مردم مجرمیت برای این دسترسی او است، چون قانونی است، و شخصیت اجتماعی استفاده او است.

استفاده الکل ، حتی در مقدار کوچک، به روان کاربر خسارت می  زند. لیون آبجو یا نوشیدنی سخت سیستم عصبی تبدیل می کند. استفاده روزانه در تمام ارگانیزم اجرا می کند  و می تواند به بیمار و مرگ می آورد.

alkoholizam lečenje

سیمپتوم های الکلیزم

• تبدیل رفتار به دلیل اعتیاد از الکل می آفتد چون اعتیاد مرد دیگر شود، تحریک پذیر، خشونت آمیز، بی راضی و تضادی شود. نوشیدن روزانه  هدف اصلی در زندگی الکلی است. الکل، مانند هر مواد مخدر مرد را تبدیل می کند.

اگر پیش از وقت مرد برنامه ها داشت، خانواده، حرفه ای قدردانی کرد، شهرت داشت، ورزش کرد، آلان همه ی این احمق و غیر ضروری است. جای اصلی در سیستم ارزش شروع می کند الکل صورت می گیرد. به خاطر این تنزل اجتماعی شروع می کند – زیان شقل ، خانواده، موقعیت اجتماعی.

• ساختن اعتیاد روانی – نیاز برای تاثیر راحتی الکل سخته است. آرزو، نیاز برای الکل ساخته است. مشکل داخل بیمار، در عجز تا کنترل می کند. و بهانه مشابه مکانیزم ایمنی روانی است، کوشش که مسئولیت شخصی را قابول کرده نشود.

• ساختن اعتیاد فیزیکی – سیندروم پرهیزی خیلی سخت و خطرناک است. وقتی که مرد میزان بزرگ می نوشد در هوشیاری چند سیمپتوم های ناراحت احساس می کند: عصبی دارد، احساس لرز داخلی، لرزش، ضربان قلب، حالت تهوع، سرگیجه، تعریق دارد. این خماری است.

با سال ها این سیمپتوم ها شدیدتر و شدیدتر می شوند و مرد سختر خماری را تحمل می کند، او وسیله پیدا می کند تا با بحران پرهیز تمام شود. و در بیشتر الکل پیدا می کند و چند وقت احساس خوبی دارد. انجوری استفاده الکل اصلی می یافتد، وقتی که به مرد شراب، آبجو یا وتکا لازم هستند که طبیعی احساس می کند ، و خماری ندارد.در صبح مرد سوگند می کند که دیگر ننوشد، ولی چند ساعت بهد و او دوباره الکل بگیرد.

نتیجه های الکلیزم مزمن:

در بارۀ ایتادیوم سوم اعتیاد از الکل کار می کند. تا این لحزه تبدیل ها در ارگانیزم برگشت ناپذیر شدند. به خاطر متابولیزم اختلالی، غذا، اثر  سمی الکل ظاهر داخل بیمار تبدیل می شود – پوست، صورت، لرز ش پدیدار شود، حرکت تبدیل می کند. حافضه بدتر می شود، تا شکستن شخصیت می آید، فرموشی.

ارگان ها ی داخلی – کبود، رگ های خونی، قلب هم خراب هستند و متاسفانه روزها ی بیمارشمارش هستند.همیشه مسیر است  که این دایره ی مسحور تمام می شود، ولی مشکل است که اعتیاد درمان را رد می کند، چون فکر می کند که بیمار نیست. دیگر، ما توصیه می دهیم چطور به مرد عزیز که اعتیاد است  کمک کنید و چطور دست کاری ها ی او اجتناب کنید.

فاز ها درمان اعتیاد از الکل

1.  تشخیص – اول و فاز درمان خیلی مهم. ماهیت تشخیص تخمین وضعیت فیزیکی و روانی بیمار است. برای تخمین وضعیت فیزکی بیمار آزمایش تشخیصی اشاره می کند:

• آزمایش ادراد
• آزمایش هپاتیت بی و سی، عفونت هیو
• آزمایش خون عمومی
• آزمایش خون بیوشیمیایی
• الکتروکاردیوگرام
• بازرسی دکتر متخصص داخلی

برای تخمین وضعیت روانی بیمار بازرسی تشخیصی استندارد تشخیص روانی اشاره می کند ( تست های روانی که سطح اعتیاد را تعیین می کنند، در کدام اندازه نتیجه های استفادهالکل  در سلامتی روانی بیان شده هستند، اگر نشان های اختلال روانی وجود هستند، اگر افسردگی وجود است، درچه ی انگیزه برای بهبودی، خود انتقاد و حفظ مکانیسم های مایلم چقدر است).

بعد از تشخیص، نتیجه ها تیم دکترها را در نظر می گیرند تا استراتژی و برنامه ی درمان بسازند. در صورت تشخیص انحراف های جدی در آزمایش ها را پیدا کرده هستند، وجود فکتر ریسک یا بیمار بیمارهای مزمن  دارد، به صورت اختیاری آزمایش ها ی اضافی را سازماندهی کرده هستند و درمان برای این بیمار داده است.

در وابستگی از مشکل می تواند تصویربرداری رزونانس مغناطیسی، الکتروانسفالوگرافی، سونوگرافی، اشعه ایکس، آندوسکوپی، آزمایش تمرکز دارو ها و مواد مخدر، باز رسی دکترهای متخصص قلب، متخصص مغز و اعصاب، غدد درون ریز، بیماری عفونی و غیره انجام می دهند. آزمایش های اضافی بالا در قسمت این بسته ی درمان نمی آیند و علاوه بر این پرداخت کرده هستند.

2. سم زدایی – در وابستگی از نتیجه ها تشخیص، برای هر بیمار متد سم زدایی ارگانیزم مناسب از الکل و سموم او انتخاب کرده است، برداشتن سیمپتوم های خطرناک و ناراحت سیندروم پرهیز، یعنی مجموعه متدها که در مورد او بهترین نتاجه می دهد.

بعد از استفاده الکل چند روزه ریسک از توسعه حمله صرعی یا دلیریم الکلی وخود است. به خاطر این سم زدایی خیلی مهم است چون ایت فقط تزریق، ویتامینس، هپاتوپروتکتور ها، آسیدس ایمنی نیستند و هم مجموعه آماده سازی که مغز حفاظت می کنند، کار قلب، کبود، کلیه، سیستم عصبی پیرامونی را طبیعی می کنند. روش سم زدایی در مورد آسانتر از یک تا دو روز و در مورد سخت تر از پنج تا هفت روز طول می کشد.

3. تثبیت روانی – بعد از سیندروم پرهیز می آیند و بیمار شروع می کنند بهتر احساس کند، متاسفانه اعتیاد نمی آید. مهم ترین فاز درمان انجام داده شود – فاز در کدام رابطه منفی بع الکل شکل می کند. روش ها ی ویژه که تهیه کنند بیمار عدم را تحمل نکند، محرومیت از الکل، تا راحت احساس می کند وقتی که هوشیار است.

درمان بد – واکنش منفی در بو و طعم الکل شکل میکند – انزجار به الکل در سطح نا جود

درمان ان ای تی – عدم هرمن های راضیت تعادل بر می دارد که الکل تحریک کرد.

درمان اطلاعات، با کمک دستگاه برای تحریک صوتی تصویری بی تفاوتی بیمار برای الکل می رسد، شخصیت بیمار بهبودی می کند، سیستم ارزش سلامتی از عادت بد شکل می کند. بعد از که وضعت روانی بیمار را تثبیت می کند، آرزو برای الکل کاهش کند، حالت، خواب، حافظت طبیعی کنند. در روش اصلاح روانی نوع درمان روانی مختلف قرار می دهند

– درمان فردی، گروهی و خانواده ای. آموزش ، آزمایش معاملاتی، درمان رفتار – برای هر بیمار متد که بیشتر مناسب است. در این فاز هم خانواده را مشغول می کند.

درمان لاترل برای عادی عدم تقارن نیمکرده ی مغز متد نوروفیزیولوژیک برای اصلاح اختلال رفتار، خواست، آرزو برای قمار است . به خاطر این متد تا عادی عملکرد نیمکرده ی مغز راست و چپ می آید.

4. انسداد پزشکی – در آخر درمان انسداد پزشکی – دیسولفیرام پیش بینی شده. در شک قرص ها، دپو-تزریق، ایمپلانت وجود دارد. انسداد جزء ی مهم است که ایمنی نتیجه های درمان تهیه می کند. پیشنهاد کلینیک ما که بیمارها در طول 12 ماه محفوظ با دیسولفیرم باشند.

5. پشتیبانی مخالفرتسیدیو آمبولانس – یکی از مهمترین فاز ها در بهبودی کامل اعتیاد فاز ایمنی نتیجه های درمان است. کلینیک یک سال با بیمار و خانواده ی او در تماس هستند. احترام به قوانین درمان آمبولانس و پیروی برنامه ی فعالیت ها، آموزش مسیر زندگی جدید، استفاده درمان داروی حمایتی، آمدن در کنترل ها به بیمار کمک می کنند که ایمنی و راحت احساس می کند در طول هوشیاری و درصد بلند موفقیت درمان را تهیه می کنند.

6. درمان روانی

برنامه ما ترنسفر ار فرودگاه  یا ایستگاه تا کلینیک ما و برگشتن بعد از درمان قرار می دهد. در کلینیک ما دکتر ها و پرستر ها به دسترس ۲۴ ساعت روزانه و هفت روز در هفته به بیمار ها هستند. همه ی دکتر ها دکتر های متخصص بیهوشی، روانشناس ها و روانپزشکی های تصدیق شده با تجربه ۱۰-۲۵ ساله هستند. کلینیم بیشتر از ۶۰ مردم را استخدام می کند. در بارۀ امنیت بیمار ها و کارگران را امنیت استخدام نگران می کند. ساختمان زیر ویدو نظارت است.

بیمارها در اتاق ها ی راحتی واقع شده هستند که همه ی عنصر برای ماندن راحت در کلینیک ما دارند. اتاق ها روزانه دو بار تمیز کرده هستند. در وقت آزادی به بیمارها اتاق نشیمن، استخر، جاکوزی، ورزشگاه و خانه تابستانی به دسترس هستند. کلینیک کاو صندوق دارد کجا بیمارها می تواند چیزهای شخصی جود می گذارند که در اتاق ها نباید بگذرد. بیمارهای خارجی که ویزا لازم دارند می توانیم کمک کنیم او را بگیرند. اگر بیمارهای خارجی ک اسکورت دارند، به خاطر پشتیبانی آنها می توانند با هزینه اضافه در کلینیک ما بمانند.

برنامه  درمان اعتیاد از الکل تشخیص، سم زدایی، تثبیت روانی، انسداد پزشکی – دیسولفیرام برای ۲ ماه و پشتیبانی مخالف-رتسیدیو در طوی ۱۲ ماه. روش ۷ روز طول می کشد در کلینیک ما ویپ وروبیو. اگر ممکن نیست در این مدت با موقثیت درمان را تمام شود روزهای اضافی به خصوص شارژ می شود.

کلینیک برای بیمارهای اعتیاد دکتر وروبیو

کنترل زندگی شما و انتظارات واقعی از چالش های روزانه شما کلید برای کاهش استرس هستند. – جوش بیلینگس

— جوش بیلینگس

Poslednje sa bloga

 • هروئین از سم زدایی – زندگی خود را پس بگیرید!

  هروئین از سم زدایی – زندگی خود را پس بگیرید!

  هروئین از سم زدایی قم مهم برای درمان معتاد است. هروئین قدیمی ترین ماده روانگردان فعال شناخته شده است. حتی سومری ها کوکنار مصرف می کردند که هروئین تولید می کند. چه تأثیر اولیه ای را با نام خود نشان می دهد ، زیرا در ترجمه تحت اللفظی از زبان آنها ، این معنی را

  بیشتر بخوانید...
 • اعتیاد به اینترنت – بیمار عصر مدرن

  اعتیاد به اینترنت – بیمار عصر مدرن

  اعتیاد به اینترنت بیمار عصر مدرن است. قرن بیست و یکم با تلفن های همراه ، اینترنت و شبکه های اجتماعی مشخص می شود. مطمئناً آنها زندگی ما را بسیار آسان تر کرده اند. فقط با یک کلیک می توانیم اطلاعات مورد نیاز خود را پیدا کنیم. اکنون وظایف تجاری خود را در خارج از

  بیشتر بخوانید...