facebook
 • Srpski jezik
 • Engleski jezik
 • Francuski jezik
 • Nemački jezik
 • Ruski jezik
 • Španski jezik
 • Italijanski jezik
 • Bugarski jezik
 • Grčki jezik
 • Araapski jezik
 • Iranski jezik
 • Albanski jezik
Menu
Menu

متادون مواد مخدر مصنوع یاست و تا اعتیاد می اورد که مشکل پزشکی و اجتماعی است.

این مواد مخدر مصنوعی اثرات ضد درد قوی دارد که معمولا با درمان اعتیاد از هروین رابطه دارد.

تولید متادون در آلمان در سال ۱۹۳۷ شروع کرد  و ۲۰ سال آینده مانند ضد درد قوی برای درمان درد مزمن سخت استفاده کرده شد. ساختر شیمی این مواد مخدر از مواد مخدر طبیهی فرق دارد و اثر او مانند مورفیوم لا هروئین است ولی بیشتر طول می کشد، از ۲۴  تا ۳۶ ساعت. متادون مشخصه های همید مانند مواد مخدر دیگر دارد و اغلب در درمان مواد مخدر ابدیل استفاده کرده است تا هروئین یا ضد دردهای مواد مخدر (ویکودین، اکیتسونتین، پرتسوتست) تبدیل کند اگر تا اعتیاد بیاید.

متادون رضایت  از مواد مخدر دیگر کم تر تحریک می کند و به خاطر این مغدار مصرف های کمتر برای کاهش سیمپتوم های بحران پرهیز و شهوت برای مواد تاثیر گذار هستند. ولی، اگر مغدار مصرف بزرگ استفاده می کند اثر رضایت و احساس سهادت  قابل توجه است، ولی ملایم تر از هروئین است.

مشکلات اصلی که متادون خیلی خطرناک است و اعتیاد روانی و فیزیکی تحریک می کند. بحران پرهیز بع متادون از مواد مخدر دیگر سختر است.
اعتیادی از هروئین می تواند در متادون می رود تا سیمپتوم های بحران پرهیز اجتناب کند، ولی این خیلی مشکل ساز است چون معمولا به وقوع می پیوندد که مردم یک نوع اعتیاد با نوع اعتیاد دیگر تبدیل کنند، و به خاطر این درمان با وتادون خیلی سوال بحث برانگیز است.

ناامیدی بزرگ است وقتی که مرد اعتیاد بشود از چیزی که شاید کمک کند اعتیاد را چیره شود.

نشان های اعتیاد از متادون. این مواد مخدر می تواند در چند روش سو استفاده کند:

– در ترکیب با هروئین:

– استفاده متادون در ترکیب با هروئین ؛

– استفاده متادون در ترکیب با داروهای دیگر و الکل؛

– دروغ کردن به دکتر در بارۀ سیمپتوم های بحران پرهیز برای گرفتن مغدار مصرث بزرگ ؛

– استفاده متادون در مغدار مصرف بزرگ تر پیش از نوشته است؛

– خریداری متادون در خیابان ها.

وقتی که درمان اعتیاد به سوال ست متادو با راه شفاهی تزریق می کند. هم می تواند داخل وریدی بیرون می اندازد تا اثرات قوی تر ایجاد کرده شوند. سیمپتوم های معمول که اعتیادی ها زندگی می کنند و که با مستی مواد مخدر رابطه دارد اخساس راحت داخلی، راحت، گرما، خواب الودگی، احساس وزن راحت در بدن، جدای احساست، کاهش تب بدنی، فشار خون پایین،کاهش  وزن قلبی و تنفس هستند. سیمپتوم های استفاده طولانی متادون جوش پوستی، خارش، افزایش تعریق، تعجیل لرز، دردها در عضله ها، اسپازم در معده ، تهوع، چاقی، یبوست مزمن، چرخه ی  قاعدگیبی روبه، کاهش غریزه ی جنسیو حفره هستند.

درمان اعتیاد ار متادون

گام اول در درمان اعتیاد از متادون آرزو ی اعتیادی که مواد را ترک کند و فهمیدن که این نمی تواند تنها انجام بدهد. تاثیر گذار ترین مسیر برای سم زدایی متادون در داخل بیمارستان مخصوص برای درمان بیمارها است.

وقتی مه سم زدایی متادون به سوالی است دو تا مسیر وجود هستند. اولین کاهش مغدار مصرف  رفته رفته زیر کنترل پزشکی است. این مسیر سم زدایی خیلی بلندو با درد است و اغلب ناموفق است به خاطر اتحکام سیمپتوم های بحران پرهیز که ظاهر می شوند وقتی که سطح متادون تا سطح بعض کاهش شود.

مسیر دوم سم زدایی مواد مخدر سریع است. سم زدایی سریع برای زیاد مردم فاز اختناب ناپذیر  در بهبود از اعتیاد متادون است. با کمک سم زدایی سریع تمیز کردن ارگانیزم از مواد مخدر با استفاده نالوکسون و نالرکسون انجام داده است.

زیر بیهوشی و در طول روش (که ۶-۸ ساعت طول می کشد) اعتیادی هیچ سیمپتوم های بحران پرهیز  ندارد، ولی آنها بعدا بوجود می آیند. به خاطر این فکر کرده است که سم زدایی سریع ازسم زدایی سنتی  به طور قابل ملاحظه زمان بهبود را کاهش می کند و هم برای تحمل کردن راحت تر است.  دانش و تجربه کارشناس ها ی ما، دکترهای قانونی، دکترهای بهوشی و پرستارها اجازه می دهند که سم زدایی سریع را انجام بدهیم و به طور موثر اعتیاد از متادون را بیشتر از ۱۵ سال  درمان کنیم.

پیامی به ما بفرستید

ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت!

کلینیک برای بیمارهای اعتیاد دکتر وروبیو

کنترل زندگی شما و انتظارات واقعی از چالش های روزانه شما کلید برای کاهش استرس هستند. – جوش بیلینگس

— جوش بیلینگس

Poslednje sa bloga

  • 12/02/2020
  هروئین از سم زدایی – زندگی خود را پس بگیرید!

  هروئین از سم زدایی – زندگی خود را پس بگیرید!

  هروئین از سم زدایی قم مهم برای درمان معتاد است. هروئین قدیمی ترین ماده روانگردان فعال شناخته شده است. حتی سومری ها کوکنار مصرف می کردند که هروئین تولید می کند. چه تأثیر اولیه ای را با نام خود نشان می دهد ، زیرا در ترجمه تحت اللفظی از زبان آنها ، این معنی را

  بیشتر بخوانید...
  • 25/12/2019
  اعتیاد به اینترنت – بیمار عصر مدرن

  اعتیاد به اینترنت – بیمار عصر مدرن

  اعتیاد به اینترنت بیمار عصر مدرن است. قرن بیست و یکم با تلفن های همراه ، اینترنت و شبکه های اجتماعی مشخص می شود. مطمئناً آنها زندگی ما را بسیار آسان تر کرده اند. فقط با یک کلیک می توانیم اطلاعات مورد نیاز خود را پیدا کنیم. اکنون وظایف تجاری خود را در خارج از

  بیشتر بخوانید...