تروما، درمان و بهبودی در کلینیک || Vip Vorobjev
 • Srpski jezik
 • Engleski jezik
 • Francuski jezik
 • Nemački jezik
 • Ruski jezik
 • Španski jezik
 • Italijanski jezik
 • Bugarski jezik
 • Grčki jezik
 • Araapski jezik
 • Iranski jezik
 • Albanski jezik
Menu
Menu

روان زخم

روان زخم پاسخ در اتفاق منفی رنج بردن است. در وضعیت روان زخمی تجربه داریم که خطر به ما تهدید کند و که برای ایمنی ما کاردانی ها را  فاقد نیستند.

وقتی که روان زخم را نام می برد، زیاد مردم فکر می کند که باید در بارۀ  اتفاق مغرط، فاجعه ی طبیعی، منظره رنج کشیدن باشد. ولی، غیر از این روان زخم های شدید، روان زخم های کوچک  هم وجود هستند. این  حوادث ترافیکی، وضعیت هت در کدام از مردم صمیمی جدا هستیم، تبدیل محیط، بدرفتاری اجساسات، فیزیکی و جنسی، موبینگ هستند.

باور می کنیم که چیزی از این تجربه کرده اید و که این رنج بردن بزرگ موجب کرد. نباید دیگر نگران می کنید، پیش ما در دست های ایمنی هستید. به شما کمک می کنیم که از روان زخم آزادی بشوید و دوباره زندگی را دوست داشته باشید.

روان زخم کدام هستند؟

درمان تروما در درمانگاه vip vorobjev

سیمپتوم های عاطفی روان زخم

وقتی که اتفاق روان زخمی را تجربه می کنید معمول است که شما را اضطداب و افسردگی احساس کنید. بعضی از مردم این نمی توانند تحمل کنند سپس به الکل، مواد مخدر، سیگارها، داروها بگیرند و اینجورز در دایره ی مسحود سقوط کنند.

کلینیک ویپ وروبیو بیمارهای اعتیاد را موثر درمان می کنند، و این هم به نتیجه ها مراجعم کند. هر مشکل که شما دارید ما می توانیم آنها را  موثر درمان کنید و کمک کنیم نتیجه ی زندگی شما را تبدیل کنید.

چطور از روان زخم آزادی می کند؟

خیلی مهم است از روان زخم آزادی کنید، چون او در حافظه ی شما بماند و کیفیت زندگی حاضر را مختل کند.

هر وقت که روان زخم فعال می کند، سیمپتوم ها ی ناراحت ، افسردگی، عصبی، اضطداب و اثراث بندی مانند اشترش، اسپازم و گنگ ظاهر می کنند.

این اثرات سما نباید ترس کنند چون کملا عادی هستند. سرزنش شما نیست که به وضعیت های منفی بی حفاظ بگذارید و که نتیجه ها به شما بگذارند. در مخالف، قدرت شما در فائق آمدن است و ما می دانیم که شما بتوانید.

تنها نیستید، زیرا در کلینیک ما ویپ وروبیو کارشناس های قبول جهانی کار می کنند که با موفقیت روان زخم ها را درمام کنند. به همگی کمک می کنیم که آرزو و وصیت دارند بهبود کنند. چالش ها جزء زندگی هستند و ما باید چیره شویم تا بزرگ شویم و توسعه کنیم.

چند بار سقوط می کنید همیشه می توانید  بالا شوید و با غرور راه بروید . و ما اینجا هستیم که شما را تشویق کنیم و پشتیبانی کنیم.

کلینیک برای بیمارهای اعتیاد دکتر وروبیو

کنترل زندگی شما و انتظارات واقعی از چالش های روزانه شما کلید برای کاهش استرس هستند. – جوش بیلینگس

— جوش بیلینگس

Poslednje sa našeg bloga

  • 12/02/2020
  هروئین از سم زدایی – زندگی خود را پس بگیرید!

  هروئین از سم زدایی – زندگی خود را پس بگیرید!

  هروئین از سم زدایی قم مهم برای درمان معتاد است. هروئین قدیمی ترین ماده روانگردان فعال شناخته شده است. حتی سومری ها کوکنار مصرف می کردند که هروئین تولید می کند. چه تأثیر اولیه ای را با نام خود نشان می دهد ، زیرا در ترجمه تحت اللفظی از زبان آنها ، این معنی را

  بیشتر بخوانید...
  • 25/12/2019
  اعتیاد به اینترنت – بیمار عصر مدرن

  اعتیاد به اینترنت – بیمار عصر مدرن

  اعتیاد به اینترنت بیمار عصر مدرن است. قرن بیست و یکم با تلفن های همراه ، اینترنت و شبکه های اجتماعی مشخص می شود. مطمئناً آنها زندگی ما را بسیار آسان تر کرده اند. فقط با یک کلیک می توانیم اطلاعات مورد نیاز خود را پیدا کنیم. اکنون وظایف تجاری خود را در خارج از

  بیشتر بخوانید...