یک دیگر سال عالی برای ما در آخرین می آید و این فرصت استفاده کردیم که موفقیت متعدد  را جشن کنیم. نتیجه های عالی انجام  دادیم و مزدم زیاد درمان کردیم که برای کمک ما مراجعه کردند. اولیت ما که با میزان سرعت یکسان در سال های آینده ادامه می دهیم.

جشن سال نو در رستوران “شهر فیلمی”

این سال خیلی نیرومند بود در طول کدام  با موفقیت بیمارهای متعدد درمان کردیم. در این افتخار تصمیم گرفتیم که در رستوران “شهر فیلمی” چشن کنیم که در کوشوتنیاک وجود است و با طبیعت زیبا احاطه شده است. برای ما خیلی مهم بود که همه در بلندترین سطح  باشد، چون کارشناس های ما پناد بیشین، توقف، و انگیزه برای درمان موفق دیگر  استحقاق داشته باشند.

در جشن همه ی کارگران  از دو کلینیک در بلگراد بودند: دکتر وروبیو و ویپ وروبیو. کارگردان کلینیک، دکتر الکسی الیستراتو گفتار خیلی الهام بخش داشت که همه در این جشن لذت داد. به کارگران در سال موفقیت تبریک گفت و همه بهترین در برنامه ی حرفه و شخصی در آینده آرزو کرد. هم به زبان صربی صحبت کرد و بر ایجاد پناد راحت و گرم  شرکت کرد.

جایزه ی با اعتبار برای کیفیت در سال 2018

دلیل ها برای جشن خیلی زیاد بودند. یکی از آنها گرفتن جایزه ی با اعتبار برای کیفیت (نشست کیفیت بین المللی)  در نیو یورک در سال 2018. این جایزه مانند تایید دیگر موقثیت های ما و میانجی گیری ما آمد و برای نوآوری ها و گرایش ثابت به بهبود کیفیت کار داده شود. مشاهده این که ما هر روز کار می کنیم، متحیر نبودیم، ولی این احساس افتخار و شادی کاهش نکرد. هر کسی دوست دارد نتیجه ی آخرین کار خود را ببیند، ما هم همینطور.

گرفتن این جایزه ی با اعتبار برای بهبودی کیفیت درمان و پیدا برای پیشرفته ترین متدهای درمان بیمارهای اعتیاد انگیزهای واقعی است. می دانیم که در راه درست هستیم و برای روزهای آینده خوشحال هستیم، چون  باور می کنیم که سال آینده پر از موفقیت حرفه، بهبودهای متعدد و لحظات شادی است.

 

 

 

Leave a reply