facebook
 • Srpski jezik
 • Engleski jezik
 • Francuski jezik
 • Nemački jezik
 • Ruski jezik
 • Španski jezik
 • Italijanski jezik
 • Bugarski jezik
 • Grčki jezik
 • Araapski jezik
 • Iranski jezik
 • Albanski jezik
Menu
Menu

پلزمافرزا

پلزمافرزا یا مند شم زدایی اکستراکرپورال یکی از سازنده ترین متدهای مدرن است. تمیز ارگانیزم استفاده معمولی در درمان اعتیاد از مواد مخدر دارد.

بهره وری این متد با ویژگی سم زدایی، امونومدلی و ضدافسردگی مشروط است. پلزمافرزا خونی استفاده بلند در فاز شروعی درمان پیچیده دارد. او کارایی درمان ادامه را تقویت می کند و ارگانیزم بیمار را بازسازی می کند.

مانند روش های پزشکی دیگر پلزمافرزا منع مصرف دارد و به خاطر این فقط بعد از مشاوره قبلی با دکتر که ویژگی ها شخصی بیمار را در نظر بگیرد،  تجویز می کند.

روش جود در موسسه پزشکی انجام می دهد با کنترل جدی کارشناس ها. پلزمافرزا نشان داده است وقتی که سم زدایی ممکن نیست و ارگ ها در ارگانیزم عملکرد جود کاملا انجام نمی دهند.

روش پلزمافرز

این روش تا یک ساعت طول می کشد و درد نمی کند. در طول روش بیمار تزریق را می گیرد و خون از میان فیلترپلاسما  یک باری غشاء استریل می رود.

تمیز از مواد خراب پلاسمای خونی دوباره در ارگانیزم می آید و قسمت خونی مایع با سموم  جدا می کند.

بعد از پلازمافرز خونی کم تر چسبنده است که به تمیز بافت ها و اندام های داخلی مشارکت کند. بیمار جریان انرژی زندگی احساس می کند و وضعیت عمومی بهتر می شود.

پلازمافرز در درمان الکلیسم و مواد مخدر

پلازمافرز استفاده بزرگ دردرمان پیچیده الکلیسم و مواد مخدر دارد  چون کارآمد ترین متد تمیز ارگانیسم است. درمان مواد مخدر و الکلیسم ار سم زدایی شروع می کند.

در این فاز درمان پلازمافرز اجازه می دهد :

 

– تمیز خونی از منابولیت سمومی الکل و مواد مخدر در کوتاه ترین زمان؛
– کم کردن ریسک از وقوع دلیریوم الکل و اختلال روانی دیگر؛
– راه اندازی متابولیسم؛
– تحمل بهتر درمان روان و پزشکی.

دو از سه روش کافی هستند تا بهبودی وضعیت بیمار می آید. در فاز درست کردن نتیجه ها استفاده مزمن الکل و مواد مخدر پلازمافرز در درمان اجازه می دهد:

– درست کردن نتیجه ها اثر سمی در اندام های داخلی و سیستم ها در ارگانیسم؛
– عادی سازی کار سیستم ایمنی بدن؛
– موثر انجام دادن درمان هپاتیت های ویروسی.

عدد روش های پلازمافرز لازم در درمان الکلیسم و مواد مخدر از سنگینی بیمارهای اضافه بستگی دارد.

پلازمافرز در مواد مخدرشناس مدرن قادر می سازد پیوستن کارایی درمان بهترین شود. بعد از انجام دادن پلازمافرز مشاوره با دکتر لازم است. این متد فقط در مورد درمان الکلیسم و مواد مخدر پیچیده کارایی است.

کلینیک برای بیمارهای اعتیاد دکتر وروبیو

کنترل زندگی شما و انتظارات واقعی از چالش های روزانه شما کلید برای کاهش استرس هستند. – جوش بیلینگس

— جوش بیلینگس

Poslednje sa bloga

  • 12/02/2020
  هروئین از سم زدایی – زندگی خود را پس بگیرید!

  هروئین از سم زدایی – زندگی خود را پس بگیرید!

  هروئین از سم زدایی قم مهم برای درمان معتاد است. هروئین قدیمی ترین ماده روانگردان فعال شناخته شده است. حتی سومری ها کوکنار مصرف می کردند که هروئین تولید می کند. چه تأثیر اولیه ای را با نام خود نشان می دهد ، زیرا در ترجمه تحت اللفظی از زبان آنها ، این معنی را

  بیشتر بخوانید...
  • 25/12/2019
  اعتیاد به اینترنت – بیمار عصر مدرن

  اعتیاد به اینترنت – بیمار عصر مدرن

  اعتیاد به اینترنت بیمار عصر مدرن است. قرن بیست و یکم با تلفن های همراه ، اینترنت و شبکه های اجتماعی مشخص می شود. مطمئناً آنها زندگی ما را بسیار آسان تر کرده اند. فقط با یک کلیک می توانیم اطلاعات مورد نیاز خود را پیدا کنیم. اکنون وظایف تجاری خود را در خارج از

  بیشتر بخوانید...