اختلال روانی Архиве - VIP Vorobjev
 • Srpski jezik
 • Engleski jezik
 • Francuski jezik
 • Nemački jezik
 • Ruski jezik
 • Španski jezik
 • Italijanski jezik
 • Bugarski jezik
 • Grčki jezik
 • Araapski jezik
 • Iranski jezik
 • Albanski jezik
Menu
Menu
  • 10/05/2019
  اختلال اضطراب عمومی

  اختلال اضطراب عمومی

  اختلال اضطراب عمومي، طبق تعريف استاد روانپزشک  مالکولم لادر، نگراني بيش از حد و ناکافي است که ماندگار است و محدود به شرايط نيست. هر یک از ما قبل…

  بیشتر بخوانید...
  • 12/04/2019
  اهمیت درمان سغلی

  اهمیت درمان سغلی

  اهمیت درمان شغلی برای بازتوانی روانی-اجتماعی و عملکردی حیاتی است. بر طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، درمان شغلی هر نوع فعالیت روحی یا جسمی است که…

  بیشتر بخوانید...
  • 14/03/2019
  “سوزاندن” شغلی

  “سوزاندن” شغلی

  سوزاندن” شغلی وضعیت خستگی روانی و عاطفی پیچیده است. هرکسی از روزهای بدی در کار دارد، وقتی نمی توانیم کاری انجام دهیم. گاهی برای این دلیل روشد…

  بیشتر بخوانید...
  • 01/03/2019
  اختلال دوقطبی

  اختلال دوقطبی

  اختلال دوقطبی اختلال حالت جدی است. نوسانات در حالت بخشی زندگی روزمره هستند. اخبر خوبی و اتفاقات لذت ما را خوشحال می کنند، حتی که از دست دادن شخص…

  بیشتر بخوانید...

Izdvojene fotografije klinike