سوالات مکرر در کلینیک ویپ وروبیو - VIP Vorobjev
 • Srpski jezik
 • Engleski jezik
 • Francuski jezik
 • Nemački jezik
 • Ruski jezik
 • Španski jezik
 • Italijanski jezik
 • Bugarski jezik
 • Grčki jezik
 • Araapski jezik
 • Iranski jezik
 • Albanski jezik
Menu
Menu

سوالات مکرر که بیمار ها قبل از آمدن در کلینیک می پرسند

بیمارهای اعتیاد و اختلال های روانی هم برای بیمار هم برای خانواده و دوستان او مشکل بزرگ است. با این بیمارها محیط بیمارهر روز و درطول چند سال ملاقات می کند. به خاطر این همگی پر از ترس و سوالات در بارۀ  درمان، روش ها و توانبخشی هستند تا می دانند اگر در جای درست هستند که خواهد پسر، دختر، پدر، برادر، دوست آنها را کمک کرده.

چطور می دانیم اگر کلینیک برای درمان بیمارهای اعتیاد درست انتخاب کرده ایم؟

در سیت ما در بارۀ روش ها و درمان ها، که در بیمار های اعتیاد از مواد مخدر، قمار یا الکل انجام بدهیم، می توانید ببینید.چرا ما جایزه بین المللی کیفیت آبرومندی گرفتیم و تجربه ها بیمارانی که درمان موفق شده اند هم می توانید ببینید. همه ی این  می گوید که شما در راه درست هستید که برای زندگی شما یک گام خوب را انجام بدهید.

آیا مشاوره آول با شما شارژ کرده است؟

البته که نه! کلینیک ما با آرزو به بهبودی سریع و موفق برای بیمارها ی ما اینجاست. از این دلیل می خواهیم که مرا بازدید می کنید و صحبت اولین را انجام بدهیم تا باهم از طریق داستان تا گام اول سلامتی شما را بیا برویم.

ایا روش سم زدایی بی دردی است؟

در طول سم زدایی در کلینیک ما ویپ وروبیو دسترسی  مواد مخدربه بیمارها  ممنوع است و در طول درمان بیمار ها در کنترل ۲۴ ساعت دکترها و دستگاه های مدرن هستند  که این روش بی دردی و راحت انجام می دهند.

چقدر روش برای مواد مخدر شما موفق است؟

عوض برنامه ی ترک مواد مخدر نیاز گرفتن اطلاعات در بارۀ  بیمار در وقت طولانی است. هنجار آخرین درمان موفق مشارکت بیمار در برنامه که ۱۲ ماه طول می کشد و دارای کنترها، تست ها و اندازه در برابر رتسیدیو ها  است.  این برنامه ۸۶% بیمارها تمام شد.

چقدر درمان الکل در کلینیک شما موفق است؟

الکل وجود است مانند مشکل که بیمارخیلی دور امتناع کند چون او خود را بیمار درنظرنگیرد. ولی در آخرین ردیابی بیمار در طول ۱۲ ماه درصد بیمار ها که الکل ترک کرد ۹۲% است.

آیا می توانم در طول درمان تنها در اتاق می باشم؟

البته. کلینیک ویپ وروبیو اتاق ها دارد که راحتی و حریم خصوصی فراهم کند.

کلینیک برای بیمارهای اعتیاد دکتر وروبیو

کنترل زندگی شما و انتظارات واقعی از چالش های روزانه شما کلید برای کاهش استرس هستند. – جوش بیلینگس

— جوش بیلینگس