Podrška nakon lečenja || Klinika za lečenje bolesti zavisnosti VIP Vorobjev
 • Srpski jezik
 • Engleski jezik
 • Francuski jezik
 • Nemački jezik
 • Ruski jezik
 • Španski jezik
 • Italijanski jezik
 • Bugarski jezik
 • Grčki jezik
 • Araapski jezik
 • Iranski jezik
 • Albanski jezik
Menu
Menu
 • پشتیبانی پس از درمان

  درمان موفق بزرگ ترین بخشی کار است. ولی، پشتیبانی  بعد از درمان جیلی مهم است تا چیزها درسطح قبلی عملکرد بر نمیگردد.

  پشتیبانی بعد از درمان چی است؟

  پشتیبانی بعد از روش  پیوسته ردیابی و تشویق بیمار قبلی است که سطح زندگی و عملکرد سالم نگاه دارد.

  بعد از درمان چی می آفتد؟

  وقتی که روش درمان تمام می شود خانواده ی اعتیاد خوشحال هستند ولی هم نگران  هستند. می توانند در کوچک ترین کم بها واکنش نشان بدهند که می توانند با زندگی قبلی بیمار اضافه کنند. گاهی موجه است، ولی گاهی زنگ غلط است.

  این وضعیت ها و تضاد های ناراحت نتیجه می کند. و اعتیاد می تواند دوباره به مواد مخدر گرد کند مانند مسیرجاری از مشکلات.

  کلیدی است که خانواده پشتیبانی به اعتیاد بدهند، و اگر مطمئن نیست چطور، می تواند در کلینیک ما ویپ وروبیو آگاه کند.

  چرا پشتیبانی بعد از درمان مهم است؟

  پشتیبانی بعد از درمان از بیشتر دلیل مهم اسن.

  قبل از همه، پشتیبانی به بیمار می دهد. به این ترتیب محکومیت او را قوی می کنند که بعد از رفتن سالم بماند. پشتیبانی بعد از درمان آمید می دهد و بیمار را قوی تر شود.

  اگر پشتیبانی بعد از درمان غایب است، و تبدیل را نماند، بیمار دوباره می تواند در بحران سقوط شود و رلاپس انجام می دهد.  رلاپس برگشتن وضعیت قبلی بعد از بهبودی بدیهی است.

  پشتیبانی بعد از درمان و بستری شدن

  podrška nakon lečenja

  بستری شدن لازم و تاثیر گذار است، بخصوص وقتی که بیمارهای اعتیاد به سوال می آیند، چون در وسط محافظت شده بهترین درمان شوند. کلینیک ما ویپ وروبیو راحتی و مخهز مدرن از بیمارستان معمولی فرق می کند. تلاش می کنیم به بیمارها ما راحت حداکثر بدهیم و تا فرموش کنند در درمان باشند.

  پشتیبانی بعد از درمان بر ادغام بیمار در زندگی روزانه دستور داده است، در جامعیت زندگی کنند و نا تنها و ظرفیت جود را مراقب کنند.

  پشتیبانی بعد از درمان پیش ما

  در کلینیک ما باور می کنیم که می توانیم چیزی برای بیمارهای ما انجام بدهیم وقتی که از کلینیک ما می ایند.

  می دانیم استقرار مجدد در اجتماعی چقدر می تواند استرس باشد برای فرد که همین آلان از بیمارهای اعتیاد درمان کرده شد .

  لازم است دایره مردم تبدیل کردن در کدام اعتیادی قبلی راه رفته اد. این  سود مهارت ها اجتماعی جدید و تقویت اعتماد به نفس خواسته است.

  بیمار در زمان قطعی فرد را معلول می کند و زمان و توجه را بگیرد. برنامه لازم است و تا این برنامه فرد تنها نمی تواند باید و حداقل در شروع راهنمایی لازم است.  چون در کلینیک ما پشتیبانی بعد از درمان جای مخصوص بگیرد.

  پشتیبانی بعد از درمان و قانون های ما

  تا با موفقیت درمان کنید و سالم بمانید کارشناس های ما فکر می کنند که بعد از درمان این قانون ها باید دنبال کنید:

  • فداکاری شغل و درس خواندن تا خسته کننده و اوقات فراغت اجتناب کرده شوند که می توانند برگشتن مواد مخدر دامن بزنند؛
  • ممنوعیت استفاده مواد مخدر و امکان پذیری که مشکلات بدون آنها انجام داده شوند؛
  • ممنوعیت استفاده دارو ها که اعتیاد را دامن بزنند؛
  • کنترل به طور مرتب و پایبندی درمان تا تبدیل نگه داشتن؛
  • بازدید اموزگار مخصوص و تمرینات که به فرد کمک می کنند با چالش ها ادغام مجدد جنگ کند؛
  • معیاهای علیه رتسیدیو تا تثبیت وضعیت روانی حفظ کرده شود.

  با پشتیبانی کافی که در کلینیک ما ویپ وروبیو دارید، تبعیت  این قوانین تباید سخت باشد. پستیبانی بعد از درمان نتیجه های درمان را قوی می کند و مرد را برای موفقیت های  جدید تشویق می کند.

  اخرین از بلوگ

  • وبستگی به کوکائین – مدرن ترین متدهای درمان

   وبستگی به کوکائین – مدرن ترین متدهای درمان

   کوکائین یکی از خطرناک ترین مواد مخدر امروز است که در یک زمان بسیار کوتاه باعث اعتیاد می شود. این مواد مخدر تأثیر بسیار مخرب بر سیستم عصبی مرکزی دارد و به تدریج آن را از بین می برد و علاوه بر پیوند و مشکلات متعدد بهداشتی نیز به چالش می کشد. در برخی موارد،

   بیشتر بخوانید...
  • وابستگی به متادون

   وابستگی به متادون

   وابستگی به متادون در کلینیک ویپ وروبیو با موافقیت درمان شده است. سرعت سریع زندگی ، استرس مداوم ، تعهدات خصوصی انباشته شده و حتی فرسودگی شغلی باعث گسترش مصرف مواد شده است. متأسفانه ، آمارهای ویرانگر هر ساله موارد جدیدی را در سراسر جهان به ثبت می رساند. در نتیجه ، تعداد بیمارانی که

   بیشتر بخوانید...

Features

کلینیک برای بیمارهای اعتیاد دکتر وروبیو

کنترل زندگی و انتظارات واقعی شما از چالش های روزمره شما برای کاهش استرس ضروری است.

— جوش بیلینگس