درمان روانی - VIP Vorobjev
 • Srpski jezik
 • Engleski jezik
 • Francuski jezik
 • Nemački jezik
 • Ruski jezik
 • Španski jezik
 • Italijanski jezik
 • Bugarski jezik
 • Grčki jezik
 • Araapski jezik
 • Iranski jezik
 • Albanski jezik
Menu
Menu
 • درمان روانی

  درمان روانی در کلینیک ویپ وروبیو  نقش بزرگ دارد چون در کنار بیمار ها که یک نوع اختلال عملکرد روانی دارند (افسردگی، اضطراب، حمله پانیک، ترس ها…) درمان بیمارهای اعتیاد اجتناب ناپذیراست (مواد مخدر، الکل، قماربازی، قرص تلومیا…).

  پس، درمان روانی به فائق آمدن هر نوع مشکل مهم است.

  هر مردم داستان برای جودش است و هر ما مشکلات ، ترس ها و شک ها داریم که با صحبت بهترین درمان کرده است. به خاطر این در کلینیک ما برنامه ی شخصی را می سازیم با که حل مشکل را انجام می دهیم.

  چرا درمان روانی مفید است؟

  درمان روانی به شخص کمک می کند که مشکلات را حل کند تا تبدیل خواسته تا زندگی جود برسد. تبدیل چیزی است  که همه ی ما در یک مدت زندگی می خواهیم ولی راه تا تبدیل همیشه آسان نیست و کمک لازم است.

  به جزو که متد انتخاب در اختلال روانی است، او در بخش آسیب شناسی محدود شده نیست. درمان روانی هم به مردم سالم را کمک می کند که رضایت را برگردند و زندگی چودشان را بهبود کنند.

  امروز متاسفانه استرس بخش روزانه است و مشکلات که هر روز می بینید حتما بر روانی تاثیر کنند. به خاطر این درمان روانی خیلی مهم است. او روش بزرگ شدن شخصی است و سود از او همگی می توانند داشته باشند. در حل رابطه خانوادگی و مشارکت، با حکومت استرس وبهبودی توانایی کار کمک می کند.

  در روش درمان روانی به شما کمک می کنیم تا شما را نگاه کنید و قبول کنید، در رفتار و روش ها نگاه را به دست باورید، و نگاه واقع به فردها و جهان که شما را احاطه شوند.

  درمان روانی و بیمارهای اعتیاد

  وقتی که بیمارها ی اعتیاد در سوال می رسند، درمان روانی فرد را پیدا کردن جایگزین برای روش کاری ناسالم را اجازه بدهد. این تکلیف چالش برانگیز است وقتی که به  بیمار های اعتیاد می آید ولی ممکن است. درمان روانی لازم است تا شخصیت سالم اعتیاد قبلی ساخته شود.

  مردم مختلف هستند، و هم اعتیاد ها. به خاطر این برنامه ی درمان و هدف ها باید همیشه دوباره به هر مورد تنظیم شود تا بهترین نتیجه ممکن رسیده شود.

  درمان روانی تا حد زیادی از خواست و فداکاری فرد که کمک نگاه می کند بستگی دارد، و آزادانه می توانیم بگویم که وقتی که این دو تا فاکتور وجود هستند موفقیت او اجتناب ناپذیر است.

  ارتباط بین روان درمانگر و مشتری

  آن از که مردم معمولا ترس می کنند وقتی که برای درمان روانی تصمیم بگیرند آن که گفته است بین آنها و روان درمانگر بماند.

  درمان روانی موضوع های سخت و دررناک را باز می کند. فرد معمولا  در بارۀ  روش ها و احساس ها می گوید از کدام شرمنده است و به جودش سخت اقرار کند، نا فقط به دیگران.

  تا درمان روانی می تواند خوبی انجام بدهد اعتماد بین روان درمانگر و مشتری، و هم محرمانه کلیدی است. همه چی که گفته است بین روان درمانگر و مشتری می ماند. مطمئن باشید که در کلینیک ما ویپ وروبیو محرمانه تضمین شده است.

  هدف درمان روانی اجتماعی کردن مجدد و استقرار مجدد است

  هدف درمان روانی تبدیل رفتار بیمار و عقیده ها او است. غیر از این، برگشتن او در وسط اجتماعی، یعنی اجتماعی کردن مجدد و استقرار مجدد.

  اعتیاد نتیجه ها ی فیزیکی، روانی و اجتماعی می دهد. وقتی که نتیجه های فیزیکی با متد سم زدایی برده هستند، درمان روانی نتیجه های روانی و اجتماعی را می برد. بعضی از آنها عبارتند:

  • رویا ی مختل
  • تبدیل شخصیت
  • کاهش علاقه برای همه غیر از مواد ها
  • اضطراب
  • پارانویا
  • افسردگی
  • واکنش های روان پریشی
  • فکر ها در بارۀ خودکشی
  • فقدان معنای زندگی
  • فقدان شغل
  • طلاق و تجزیه خانواده
  • گرایش به امورهای جنایی
  • حمله پانیک
  • استرس
  • ترس ها
  • انزوا اجتماعی
  • فکر ها و فعالیت وسواسی اجباری

  چیره شدن همه ی نتیجه ها با کار کار بر روی خود و همکاری با روانشناس ها و روانپزشک هت از کلینیک ما ممکن است، با دنبال کردن دستورهای العمل  که به سلامت و توانبخشی کامل می آیند.

  درمان روانی امکان پذیری به شما می دهد که بدون محکومیت و نگاه وحشتناک ناگفته را بکویید، کمک کند تا تمای خود و احساس ها ی واقعی را بیاید و پتانسیل و قدرت داخلی را قوی شوید، تا رابطه با مردم دیگر را بهتر شوید، ولی هم شما را یاد بدهد چطور در آینده با وضعیت زندگی پیش بینی نشده، مشکلات، استرس ها و چالش ها را آسانتر بجنگید.

  در کلینیک ما ویپ وروبیو فاز اجتماعی کردن مجدد و استقرار مجدد چند ماه طول می کشد و در طول او فرد مسئولیت برای خود را رفته رفته بگیرد و به زندگی اصلی بر گردد. در همه ی این، کارشناس های ما باهم با خانواده پشتیبانی ثابت را می دهند که در راه بهبودی مهم ترین است.

  درمان روانی در کلینیک ما

  موکدا مراقب باشیم که حریم خصوصی شما امن باشد. در کلینیک ما، همگی که حریم خصوصی لازم است ناشناس داده است و می توانید با هم نامی گزارش بدهید.

  کلینیک ویپ وروبیو سنت و شهرت چند ساله در درمان بیمارهای اعتیاد و اختلال روانی دیگر و مشکلات روانی دارد که زندگی روزانه می برد.

  کمک روانشناس گاهی لازم است و هم وقتی که می خواهیم مشکلات روزانه را قبول کنیم که به ما استرس کنند و کار کردن عادی را ناتوانی کنند. با تشکر از خرفه ای ، خواست و تجربه ی چند ساله کارشناس های ما خروج همیشه ممکن است، مهم نیست چی نوع مشکل وجود است.

  اخرین از بلوگ

   • 17/06/2019
   • 0
   وبستگی به کوکائین – مدرن ترین متدهای درمان

   وبستگی به کوکائین – مدرن ترین متدهای درمان

   کوکائین یکی از خطرناک ترین مواد مخدر امروز است که در یک زمان بسیار کوتاه باعث اعتیاد می شود. این مواد مخدر تأثیر بسیار مخرب بر سیستم عصبی مرکزی دارد و به تدریج آن را از بین می برد و علاوه بر پیوند و مشکلات متعدد بهداشتی نیز به چالش می کشد. در برخی موارد،

   بیشتر بخوانید...
   • 08/08/2019
   • 0
   وابستگی به متادون

   وابستگی به متادون

   وابستگی به متادون در کلینیک ویپ وروبیو با موافقیت درمان شده است. سرعت سریع زندگی ، استرس مداوم ، تعهدات خصوصی انباشته شده و حتی فرسودگی شغلی باعث گسترش مصرف مواد شده است. متأسفانه ، آمارهای ویرانگر هر ساله موارد جدیدی را در سراسر جهان به ثبت می رساند. در نتیجه ، تعداد بیمارانی که

   بیشتر بخوانید...

Features

کلینیک برای بیمارهای اعتیاد دکتر وروبیو

کنترل زندگی و انتظارات واقعی شما از چالش های روزمره شما برای کاهش استرس ضروری است.

— جوش بیلینگس