Klinika za lečenje bolesti zavisnosti - Soba za psihoterapiju || VIP Vorobjev
 • Srpski jezik
 • Engleski jezik
 • Francuski jezik
 • Nemački jezik
 • Ruski jezik
 • Španski jezik
 • Italijanski jezik
 • Bugarski jezik
 • Grčki jezik
 • Araapski jezik
 • Iranski jezik
 • Albanski jezik
Menu
Menu

اتاق برای درمان روانی

اتاق برای درمان روانی جای است کجا بیمارهای ما استراحت می کنند و با روانشناس ها و روانپزشک ها را صحبت می کنند تا بیمار خود از زاویه دیگر ببینند. درمان روانی گفتگو بین درمانگر و بیمار است که برای هدف آوردن توانبخسی کامل بعد از درمان سم زدایی دارد اگر درمان از بیمارهای اعتید مانند مواد مخدر، الکلیسم و قمار به سوال می رسند.

ارتباط محرمانه که روان درمانگر در کلینیک ما و بیمارها می سازند به ما اجازه می دهند که در پناد ایمنی در براه ی بیمارها و مشکلات صحبت  کنیم. درمان روانی روش طولانی است و مشارکت بیشین و فعالی بیمار را مطالبه می کند.

بهترین نتیجه ها رسیده هستند وقتی که بعد از درمان شدید انجام شده بیمار در کلینیک ما در مرکز توانبخشی بماند. در طول هفته ها یا ماه های آینده با متدهای درمان روانی با بیمار، خانواده ی او و دوست های او تا راه حل مشترک می آیم تا سرانجام از گیره اعتیادی ازادی کند.

کلینیک اتاق روانشناسی VIP Vorobjev
اتاق درمانگاه روان درمانی VIP Vorobjev
اتاق روانپزشکی

اخرین از بلوگ

  • 12/02/2020
  • 0
  هروئین از سم زدایی – زندگی خود را پس بگیرید!

  هروئین از سم زدایی – زندگی خود را پس بگیرید!

  هروئین از سم زدایی قم مهم برای درمان معتاد است. هروئین قدیمی ترین ماده روانگردان فعال شناخته شده است. حتی سومری ها کوکنار مصرف می کردند که هروئین تولید می کند. چه تأثیر اولیه ای را با نام خود نشان می دهد ، زیرا در ترجمه تحت اللفظی از زبان آنها ، این معنی را

  بیشتر بخوانید...
  • 25/12/2019
  • 0
  اعتیاد به اینترنت – بیمار عصر مدرن

  اعتیاد به اینترنت – بیمار عصر مدرن

  اعتیاد به اینترنت بیمار عصر مدرن است. قرن بیست و یکم با تلفن های همراه ، اینترنت و شبکه های اجتماعی مشخص می شود. مطمئناً آنها زندگی ما را بسیار آسان تر کرده اند. فقط با یک کلیک می توانیم اطلاعات مورد نیاز خود را پیدا کنیم. اکنون وظایف تجاری خود را در خارج از

  بیشتر بخوانید...