اختلال اضطراب عمومی

اختلال اضطراب عمومی

اختلال اضطراب عمومي، طبق تعريف استاد روانپزشک  مالکولم لادر، نگراني بيش از حد و ناکافي است که ماندگار است و محدود به شرايط نيست. هر یک از ما قبل…

بیشتر بخوانید...