ایبوگائین مانند روش درمان بیمارهای اعتیاد

ایبوگائین مانند روش درمان بیمارهای اعتیاد

ایبوگائین یکی از روشهای مدرن درمان اعتیاد است. اعتیاد به هروئین ، کوکائین و سایر مواد روانگردان به یک مشکل بهداشت جهانی قرن بیست و یکم بدل شده است….

بیشتر بخوانید...