پلاسمافرسیس

پلاسمافرسیس

پلاسمافرسیس یکی از روش های ترمیم کننده درمان است. مصرف مواد مخدر و الکل بدون توجه به وضعیت اجتماعی ، فرهنگی یا مالی در هر سنی وجود دارد. تقریباً…

بیشتر بخوانید...