اهمیت درمان سغلی

اهمیت درمان سغلی

اهمیت درمان شغلی برای بازتوانی روانی-اجتماعی و عملکردی حیاتی است. بر طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، درمان شغلی هر نوع فعالیت روحی یا جسمی است که…

بیشتر بخوانید...