سوختن Архиве - VIP Vorobjev
 • Srpski jezik
 • Engleski jezik
 • Francuski jezik
 • Nemački jezik
 • Ruski jezik
 • Španski jezik
 • Italijanski jezik
 • Bugarski jezik
 • Grčki jezik
 • Araapski jezik
 • Iranski jezik
 • Albanski jezik
Menu
Menu
  • 14/03/2019
  “سوزاندن” شغلی

  “سوزاندن” شغلی

  سوزاندن” شغلی وضعیت خستگی روانی و عاطفی پیچیده است. هرکسی از روزهای بدی در کار دارد، وقتی نمی توانیم کاری انجام دهیم. گاهی برای این دلیل روشد…

  بیشتر بخوانید...
  • 28/11/2018
  سیندروم سوزاندن

  سیندروم سوزاندن

  سیندروم سوزاندن وقوع بیشتر و بیشتر رایج در جهان افراد شاغل است. ترجمه مستقیم احتراق است، و این به حالت خستگی ناشی از استرس بیش از حد یا طولانی مدت…

  بیشتر بخوانید...

Izdvojene fotografije klinike