فسردگی Архиве - VIP Vorobjev
 • Srpski jezik
 • Engleski jezik
 • Francuski jezik
 • Nemački jezik
 • Ruski jezik
 • Španski jezik
 • Italijanski jezik
 • Bugarski jezik
 • Grčki jezik
 • Araapski jezik
 • Iranski jezik
 • Albanski jezik
Menu
Menu
  • 14/03/2019
  “سوزاندن” شغلی

  “سوزاندن” شغلی

  سوزاندن” شغلی وضعیت خستگی روانی و عاطفی پیچیده است. هرکسی از روزهای بدی در کار دارد، وقتی نمی توانیم کاری انجام دهیم. گاهی برای این دلیل روشد…

  بیشتر بخوانید...
  • 24/12/2018
  افسردگی و علت های او

  افسردگی و علت های او

  روزهای تعطیل می آیند، به نظر مردم زیباترین زمان در سال. ولی، برای مردم که با افسردگی جنگ می کنند این یکی از سخت ترین دوره زمانی است. لذت و شادی در…

  بیشتر بخوانید...

Izdvojene fotografije klinike