اعتیاد از قمار و مشکلات درمان معتاد

اعتیاد از قمار و مشکلات درمان معتاد

اعتیاد به قمار یا قمار آسیب شناسی یکی از اختلالات کنترل ضربه است. مانند اختلالات کنترل ضربۀ دیگر،  یک نیاز غیر قابل تحملی برای انجام یک اقدام خاص…

بیشتر بخوانید...