کریستال مت – مواد مخدر که سریع ترین بدن را خراب می کند

کریستال مت – مواد مخدر که سریع ترین بدن را خراب می کند

کریستال مت فرم کریستال متافتامین است. این یک پودر ریز به نظر می رسد که یادآور تکه های یخ یا قطعات شیشه ای است ، به همین دلیل در بین کاربران با نام…

بیشتر بخوانید...