کوکائین و پیامدهای آن

کوکائین و پیامدهای آن

کوکائین و اثرات آن از زمان های بسیار قدیم شناخته شده بود. در اوایل قرن سوم قبل از میلاد ، مردم آمریكای جنوبی از برگهای گیاه اریتروكسیلونكوكا مشتق…

بیشتر بخوانید...