fbpx
 • Srpski jezik
 • Engleski jezik
 • Francuski jezik
 • Nemački jezik
 • Ruski jezik
 • Španski jezik
 • Italijanski jezik
 • Bugarski jezik
 • Grčki jezik
 • Araapski jezik
 • Iranski jezik
 • Albanski jezik
Đorđa Čutukovića 48, Belgrade, Srbija
Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Lečenje zavisnosti od flurazepama (Dalmane)

Flurazepam

Flurazepam, poznat i pod imenom Dalmane, lek je na recept i pripada grupi benzodiazepina koji se najčešće koristi za lečenje nesanice. Predviđeno je da ovaj lek bude korišćen u kratkotrajnim metodama lečenja, jer bi produžena upotreba mogla povećati rizik od razvijanja zavisnosti.

Ovaj članak će vas naučiti zašto flurazepam izaziva zavisnost i pomoći će vam da se upoznate sa znacima i simptomima zloupotrebe Dalmane. Takođe ćete naučiti više o opciji lečenja zavisnosti od flurazepama koja vam može pomoći da se bezbedno i uspešno rešite želje za ovom supstancom.

Šta je flurazepam (Dalmane) i zašto izaziva zavisnost?

Flurazepam je sedativno-hipnotički benzodiazepinski lek koji pomaže u lečenju nesanice aktiviranjem receptora GABA (gama-aminomaslačne kiseline) u mozgu. Ovo smanjuje aktivnost u centralnom nervnom sistemu i izaziva osećaj opuštenosti i smirenosti, usled čega ljudi uspevaju da zaspu i ostanu da spavaju tokom cele noći.

Kada se flurazepam uzima u većim dozama, češće ili duže od propisanog, to može povećati šanse za razvoj zavisnosti. Tolerancija na Dalmane može se formirati relativno lako, što znači da je potrebno postupno uvećavati doze da bi korisnik osetio iste efekte. Sa produženom zloupotrebom može se razviti zavisnost od leka, što znači da se telo i um oslanjaju na Dalmane za normalno funkcionisanje.

Ako se zavisnost ne leči i korisnik nastavi da konzumira Dalmane, može se razviti ozbiljna zavisnost. Iako zavisnost može nastati usled nepravilne upotrebe, neki ljudi mogu zloupotrebiti flurazepam tako što ga rekreativno uzimaju ili mešaju sa drugim supstancama, što takođe može dovesti do zavisnosti.

Crvena i žuta pilula Dalmane.

Farmaceutski i sleng termini za flurazepam

Flurazepam se najčešće prodaje pod robnim markama Dalmane i Dalmadorm. Dalmane može doći u formi pilule u obliku crvene i žute ili narandžaste i žute kapsule. Generičke verzije i drugi nazivi ovog leka mogu izgledati drugačije.

Žargonski izrazi koji se koriste za označavanje klase benzodiazepinskih lekova u celini takođe se mogu koristiti kada se misli na flurazepam, kao što su „benzos“, „bluz“, i „tablete za spavanje“.

Žena koja oseća neprijatne simptome poput mamurluka nakon zloupotrebe flurazepama.

Simptomi i znaci zavisnosti od flurazepama (Dalmane)

Flurazepam može izazvati neprijatne nuspojave čak i kada ga pojedinci koriste prema uputstvima. Neki od ovih neželjenih efekata uključuju pospanost, vrtoglavicu, probleme sa pamćenjem, lošu koordinaciju i probleme sa kretanjem.

Budući da flurazepam proizvodi metabolit sa neobično dugim poluživotom (N-desalkilflurazepam), takođe je poznato da kod nekih korisnika izaziva pospanost ili sedaciju sledećeg dana. Ovo se može opisati kao „mamurluk“, koji uključuje smanjeno kognitivno i psihomotorno funkcionisanje i osećaj umora. Kada se flurazepam zloupotrebljava, ovaj lek može pojačati nuspojave i dovesti do drugih neželjenih fizičkih i psihičkih simptoma.

Neko ko pati od zavisnosti od Dalmane mogao bi doživeti sledeće simptome:
Probleme s pamćenjem i koncentracijom
Umor tokom dana i promene u obrascima sna
Mesečarenje
Depresiju i anksioznost
Česte nuspojave tokom korišćenja leka
Vrtoglavice
Slabost
Pospanost
Glavobolje
Dugotrajno kognitivno oštećenje

Ljudi koji pate od zavisnosti od Dalmane mogu takođe pokazati nekarakteristična ponašanja. Ako vi ili vaša voljena osoba prolazite kroz sledeće znakove ponašanja povezane sa zloupotrebom benzodiazepina, možda imate zavisnost:

1. Pokušaj ilegalnog dobijanja flurazepama ili razgovor sa nekoliko lekara radi dobijanja više recepata za flurazepam (kupovina lekara).

2. Uzimanje flurazepama u većim količinama, češće ili duže nego što je lekar propisao, ili rekreativno uzimanje.

3. Zanemarivanje odgovornosti kod kuće, u školi ili na radnom mestu.

4. Nastavak uzimanja flurazepama uprkos negativnim efektima na vaše zdravlje, kvalitet života i lične odnose.

5. Nekoliko neuspelih pokušaja da se prestane sa uzimanjem flurazepama i prisutnost simptoma apstinencijalne krize nakon pokušaja prestanka.

6. Izuzetna želja za flurazepamom.

Predoziranje flurazepamom (Dalmane)

Dalmane može dovesti do predoziranja kada korisnik uzme preveliku dozu leka. Često se smatra da je ovo najopasniji rizik povezan sa zloupotrebom flurazepama, jer predoziranje može biti fatalno. Rizik od predoziranja je posebno visok kada se supstance kao što su alkohol, opioidi, barbiturati ili drugi benzodiazepinski lekovi pomešaju sa flurazepamom. Evo nekih simptoma predoziranja benzodiazepinima na koje treba paziti:

Znatno smanjena motorna funkcija
Nerazgovetan govor
Intenzivna pospanost i dezorijentacija
Usporen rad srca
Smanjena respiratorna funkcija
Gubitak svesti
Koma

Flurazepam treba uzimati samo prema uputstvima i nikako ga ne treba mešati sa drugim supstancama bez odobrenja lekara. Ako mislite da vi ili voljena osoba imate problem sa kompulsivnim uzimanjem flurazepama, odmah se obratite hitnoj medicinskoj službi.

Lečenje zavisnosti od flurazepama (Dalmane)

Ako korisnik flurazepama sumnja da razvija zavisnost, trebalo bi da razgovara sa svojim lekarom kako bi postavio plan za prestanak uzimanja leka. U slučajevima zavisnosti preporučuje se stacionarno lečenje u specijalizovanoj medicinskoj ustanovi, jer simptomi apstinencije od flurazepama mogu biti neprijatni, pa čak i opasni.

Detoksikacija od lekova u zdravstvenoj ustanovi osigurava sigurnost i udobnost pacijenta. Stacionarno okruženje takođe pomaže ljudima koji pate od zavisnosti da dobiju različite vrste podrške i terapije, što može učiniti veliku razliku u održavanju trezvenosti.

Grupa za podršku ljudima koji pate od zavisnosti od benzodiazepina.

Lečenje zavisnosti od benzodiazepina verovatno će uključivati dijagnostiku, detoksikaciju i terapiju mentalne zavisnosti. Tokom dijagnostike, medicinski stručnjaci sprovode testove i prikupljaju podatke kako bi utvrdili nivo zavisnosti pacijenta i opšte zdravlje. To im pomaže da odrede najbolji način za sprovođenje programa za lečenje. Tokom detoksikacije, flurazepam će se polako ukloniti iz tela pacijenta a procedura se obavlja pod medicinskim nadzorom. Ovo osigurava bezbednost i pomaže u sprečavanju najgorih simptoma apstinencijalne krize od Dalmane.

Lečenje psihičke zavisnosti može se obavljati tokom i nakon procesa detoksikacije. Terapija i psihološka podrška važni su delovi procesa lečenja, jer omogućavaju pacijentu da bolje razume svoju zavisnost i da reši bilo koja prateća stanja uz pomoć stručnjaka. Medicinski stručnjaci mogu preporučiti individualnu terapiju, poput bihevioralne terapije, kao i grupnu terapiju i grupe za podršku.

Dužina lečenja će varirati u zavisnosti od osobe i težine zavisnosti, između ostalih faktora. Patnja izazvana zavisnošću od Dalmane i prolazak kroz apstinenciju može biti zastrašujuće iskustvo, ali ne morate kroz sve da prolazite sami.

Često postavljana pitanja

Kada se razvije tolerancija, korisnik Dalmane može doći u iskušenje da uzima sve veće doze leka kako bi osetio iste efekte. Ako se Dalmane uzima u većim dozama, duže vremenski period ili češće nego što je propisano, korisnik može razviti zavisnost od leka. To znači da telo i um zavise od Dalmane da normalno funkcionišu. Ljudi koji Dalmane koriste rekreativno takođe su u opasnosti od razvoja zavisnosti.

Zavisnost od flurazepama može dovesti do neugodnih fizičkih i psihičkih simptoma poput pospanosti, problema s pamćenjem, depresije i anksioznosti, ‘mamurluka’, glavobolje, dugotrajnih kognitivnih oštećenja i drugih poteškoća. Neko ko je zavisan od flurazepama može se ponašati neobično. Neki znakovi zavisnosti u ponašanju uključuju „kupovinu lekara“, zanemarivanje odgovornosti i ličnih odnosa, nepravilno ili rekreativno uzimanje flurazepama i nastavak uzimanja flurazepama uprkos negativnim efektima na kvalitet života.

Lečenje u rehabilitacionom centru se preporučuje, jer može učiniti proces detoksikacije sigurnijim i ugodnijim. Stacionarno lečenje može uključivati dijagnostiku radi utvrđivanja opšteg zdravlja i nivoa zavisnosti, detoksikaciju radi uklanjanja leka iz tela i terapiju za rešavanje osnovnih problema i pružanje psihološke podrške.

Call Now Button