fbpx
 • Srpski jezik
 • Engleski jezik
 • Francuski jezik
 • Nemački jezik
 • Ruski jezik
 • Španski jezik
 • Italijanski jezik
 • Bugarski jezik
 • Grčki jezik
 • Araapski jezik
 • Iranski jezik
 • Albanski jezik
Đorđa Čutukovića 48, Belgrade, Srbija
Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Zavisnost od Halciona: Da li triazolam izaziva zavisnost? Simptomi zavisnosti

Triazolam (Halcion)

Triazolam (Halcion) je benzodiazepin. To je sedativni hipnotik koji deluje tako što umiruje centralni nervni sistem i na taj način indukuje pospanost i čvrsto uspavljuje pacijente koji pate od poremećaja spavanja.

Ovaj lek se u kratkim vremenskim intervalima koristi u lečenju nesanice. Preporučuje se da se korišćenje Halciona prepisuje na period manji od 10 dana, a zbog već poznatih rizika od zloupotrebe i rekreativnog korišćenja.

Veoma je važno znati o zavisnosti koju ovaj lek može izazvati, o simptomima i neželjenim efektima Halciona, kao i kako se zavisnost od njega može lečiti. Ovaj članak će vam odgovoriti na ta pitanja.

Šta je Halcion ili triazolam?

Triazolam je sedativ koji pripada klasi benzodiazepina. Dostupan je pod nekoliko komercijalnih naziva od kojih je najpopularniji Halcion. Ostali su Trilam, Apo-Triazo, i Hipam.

Lek Halcion pripada potklasi triazolobenzodiazepina u kojoj se, između ostalih, nalaze lekovi poput alprazolama. Ovi lekovi umiruju CNS kako bi korisnik mogao da zaspi. Osim toga, često se koristi u poremećajima spavanja kao što je npr. džet-leg.

Halcion je lek koji je odobren od strane FDA isključivo za kratkoročno lečenje nesanice. Kada se prepisuje, preporučeno je da upotreba bude ograničena na 10 dana ili manje. To je zato što, kao kod ostalih lekova iz njegove klase, postoji veliki rizik od zloupotrebe Halciona. Uprkos ovome, on se ipak veoma često prepisuje zbog svoje efikasnosti.

U uličnom slengu, često nose naziv “smirići”, “dauneri” ili “bombonice”.

Kutija brendiranih tableta triazolama pre upotrebe.

Zašto triazolam izaziva zavisnost?

Razlog zbog kojeg ovaj lek izaziva zavisnost leži u načinu na koji on deluje na mozak. Kao benzodiazepin, on usporava moždanu aktivnost pomoću GABA, inhibitornog neurotransmitera. Supstanca pospešuje dejstvo GABA receptora i tako stvara umirujući osećaj u telu. Ovo svojstvo je slično i kod ostalih lekova iz klase triazolama.

Istovremeno, ovaj inhibitorni efekat se proširuje i na određene moždane neurone i to na one koji imaju ulogu da sprečavaju prevelike poraste nivoa dopamina. Kada se ti neuroni inhibiraju triazolamom, oni više nisu u mogućnosti da održavaju normalne nivoe dopamina, što dovodi do porasta dopamina i izazvano osećanje prijatnosti kod korisnika i taj osećaj se često koristi kao razlog zloupotrebljavanja ovog leka.

Znaci i simptomi zavisnosti od Halciona

Veoma je važno identifikovati simptome i znake koji predstavljaju zavisnost od triazolama. Što se ranije uoče ovi znaci, ranije se može otpočeti sa lečenjem.

Ovo su neki od znakova zavisnosti od Halciona:
Korišćenje triazolama u dužem intervalu od prepisanog.
Odlasci od doktora do doktora radi dobijanja novih recepata.
Upotreba veće doze od predviđene.
Potreba za korišćenjem većih doza Halciona za postizanje istog efekta kao na početku korišćenja.
Finansijski problemi povezani sa potrebom za kupovinom prekomerne količine supstance.
Problemi sa zakonom povezani sa korišćenjem leka.
Promene raspoloženja.
Nemogućnost prestanka uzimanja leka i nakon uviđanja negativnih posledica na život zavisnika.

Efekti zavisnosti od triazolama

Svaki lek, kada se primeni, ima svoje dejstvo. Tako i kod primene Halciona postoje i željeni, kao i neželjeni efekti. Kratkotrajni neželjeni efekti se pojavljuju u roku od nekoliko minuta do par sati nakon primene leka. U nekim slučajevima, efekti Halciona se ispolje nakon nekoliko meseci ili godina. Ovo se dešava zbog toksičnog efekta u slučaju dugotrajnog korišćenja ili zbog promena u neurohemijskoj strukturi, te ove posledice spadaju u dugoročne neželjene efekte.

Kratkotrajni neželjeni efekti triazolama

Ovo su kratkoročni neželjeni efekti upotrebe triazolama:

Vrtoglavica
Pospanost
Konfuzija
Pogoršana koncentracija
Nerazgovetan govor
Poremećaj ravnoteže
Pogoršana koordinacija
Glavobolja
Razdražljivost
Nesvesno ponašanje i postupci

Dugotrajni neželjeni efekti triazolama

Hronični neželjeni efekti triazolama su značajno ozbiljniji od kratkoročnih. Oni uključuju:

Gubitak pamćenja
Depresiju
Suicidalne misli i ponašanje
Dugotrajno kognitivno propadanje
Česte promene raspoloženja
Seksualnu disfunkciju
Halucinacije
Povećan rizik predoziranja triazolamom

Kako počinje zavisnost od triazolama?

Kada lekari prepišu Halcion, oni ograniče trajanje korišćenja kako bi se izbegao rizik stvaranja zavisnosti. Na ovaj način, ako se lek primenjuje tačno kako je prepisano, rizik za stvaranje zavisnosti je minimalan. Međutim, mnogi koriste ovaj lek kako bi im pomogao da zaspe i bez odobrenja lekara, a najčešće nisu upoznati sa tim da lek ima potencijal da izazove zavisnost. Ovakva zloupotreba triazolama je jedan od načina na koji neki ljudi razviju zavisnost od supstance.

U drugim slučajevima, upotreba ovog leka je samo jedna od mnogih supstanci koja se koristi u rekreativne svrhe. Korišćenjem triazolama u periodu od čak samo dve nedelje, može se razviti zavisnost. Od tog trenutka, potrebne su veće doze leka kako bi se zadovoljila potreba za njim.

Odvikavanje od Halciona

Kada osoba sa razvijenom zavisnošću od triazolama pokuša da prestane sa korišćenjem leka, ona počinje da doživljava simptome odvikavanja. Intenzitet ovih simptoma zavisi od nekoliko faktora, uključujući i od genetike i zdravstvenog stanja pacijenta, kao i doze zloupotrebljene supstance i dužine trajanja zloupotrebe.

U simptome odvikavanja od triazolama spadaju:
Mučnina
Povraćanje
Groznica
Preznojavanje
Tremori
Grčevi u mišićima
Nesanica
Pogoršan vid
Depresija
Anksioznost
Napadi

Pošto mnogi od ovih simptoma mogu biti nepodnošljivi, zavisnici najčešće nisu u stanju da prođu kroz proces odvikavanja, pa se opredeljuju za nastavljenje sa korišćenjem leka. Ispostavilo se da je to začarani krug iz kojeg je veoma teško izaći bez posebne medicinske pomoći.

Infografika koja predstavlja fizičke simptome odvikavanja od triazolama.

Kako se može lečiti zavisnost od Halciona?

Bilo da zavisnost je započela upotrebom prepisanih lekova ili rekreativnim konzumiranjem, potrebno je lečiti je. Negativni efekti koje zavisnost od Halciona može ostaviti tokom višegodišnjeg korišćenja, mogu biti razarajući. Zavisnost negativno utiče na lične odnose i veze sa drugim ljudima, kao i na životne segmente posla i obrazovanja. Ne treba dodatno spominjati finansijske posledice “hranjenja” zavisnosti.

Srećom, lečenje zavisnosti od benzodiazepina kao što je triazolam nije komplikovano. Onog trenutka kada korisnik shvati da se zavisnost razvila, sledeći korak je nalaženje ustanove koja pruža medicinsku negu u svrhu odvikavanja. Period odvikavanja je najteži period za većinu zavisnika. Sa kontinuiranim nadzorom i uz farmakološku asistenciju, ovaj period može biti veoma ugodan za pacijente i može trajati do 14 dana.

Kada se period lečenja (koji često uključuje detoksikaciju) završi, pacijent pristupa fazi rehabilitacije. Ovo je tačka u kojoj on pokušava da povrati ravnotežu u svom životu uz pomoć savetovanja i terapije. Ovo ima za cilj popravku štete koju je zavisnost načinila životu zavisnika, kao i životima njemu bliskih ljudi. Nakon toga, prateće lečenje može biti nastavljeno mesecima ili godinama kako bi se pacijent istrajao na ispravnom putu.

Zavisnik od triazolama na savetovanju sa lekarom u specijalizovanoj klinici.

Započnite put oporavka od zavisnosti od Halciona

Triazolam možda ne spada u teške droge, ali zavisnost od ove supstance može imati razarajuće posledice. Veoma je važno potražiti pomoć pre nego što dođe do predoziranja Halcionom. Možete odmah započeti sa borbom protiv zavisnosti. Napravite pravu odluku i prijavite se u specijalizovanu kliniku. To je prvi izbor koji možete napraviti i prvi korak ka potpunom oporavku.

Call Now Button