fbpx
 • Srpski jezik
 • Engleski jezik
 • Francuski jezik
 • Nemački jezik
 • Ruski jezik
 • Španski jezik
 • Italijanski jezik
 • Bugarski jezik
 • Grčki jezik
 • Araapski jezik
 • Iranski jezik
 • Albanski jezik
Đorđa Čutukovića 48, Belgrade, Srbija
Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Opasnosti zavisnosti od klonazepama – Da li Klonopin i Rivotril izazivaju zavisnost?

Opasnosti zavisnosti od klonazepama

Upotreba mnogih lekova koji imaju direktan uticaj na centralni nervni sistem stvara rizik od zavisnosti. Klonazepam je jedan od tih lekova, budući da spada u klasu benzodiazepina. Koristi se u lečenju brojnih medicinskih stanja kao što su epilepsija i panični napadi, u smislu agorafobije.

Pošto se lek u mnogim slučajevima legitimno prepisuje, važno je biti upoznat sa time da li njegova upotreba može izazvati zavisnost ili ne. U ovom članku će biti reči o leku, znacima i efektima zavisnosti i o tome kako se ona može lečiti. Takođe će se dati odgovor na pitanje da li Klonopin izaziva zavisnost.

Šta su klonazepam, Klonopin, and Rivotril?

Klonazepam je benzodiazepin, što je ista klasa lekova u koju spada i Valijum koji je naširoko poznat. Kao jedan od benzodiazepina, on je sedativ, što znači da usporava aktivnost centralnog nervnog sistema i to je razlog zašto je on koristan za lečenje stanja koja su izazvana usled prekomerne aktivnosti centralnog nervnog sistema, a koja uključuju epilepsiju, anksiozni i panični poremećaj i mnoge druge.

Klonazepam je dostupan pod nekoliko komercijalnih naziva, uključujući Klonopin i Rivotril. Može se misliti da su to različiti lekovi, ali oni imaju istu aktivnu supstancu, samim tim i isto delovanje na organizam.

Ova supstanca se u uličnom slengu naziva “K” i Super Valijum”

Bočice pilula Klonopina od 2 mg and 1 mg, jednog od brendova klonazepama koji se najčešće zloupotrebljava.

Da li klonazepam izaziva zavisnost?

Uopšteno, benzodiazepini su glavna meta zloupotrebe i rekreativnog korišćenja, a osobe koje ih zloupotrebljavaju čine to zbog sedativnih dejstva lekova. Na osnovu iskustava pacijenata kod kojih se razvila zavisnost nakon dugotrajne upotrebe, može se izvesti zaključak da klonazepam ipak može izazvati zavisnost i zbog toga je važno da pacijenti upozore svoje lekare da koriste ovaj tip lekova, naročito ako nisu prepisani od strane lekara.

Znaci i simptomi zavisnosti od klonazepama

Veoma je važno poznavati i identifikovati simptome zavisnosti od Klonopina. Ukoliko sumnjate da ste vi, ili neki član Vaše porodice, razvili zavisnost, poznavanje ovih karakteristika zavisnosti samo može pomoći zavisniku i približiti ga oporavku.

Fizički simptomi

Mogu se uočiti neke promene u fizičkom stanju osobe koja je zavisna od klonazepama, pa su kod njih primetna konstantna sedativna dejstva leka:
Pogoršana koordinacija (ataksija)
Nerazgovetan govor
Vrtoglavica
Usporeno disanje
Produženi intervali spavanja
Preterana opuštenost mišića

Psihološki simptomi

Stalna upotreba klonazepama će takođe imati uticaj i na mentalno stanje osobe koja ga zloupotrebljava, te je važno za svakoga ko koristi, ili poznaje nekoga ko koristi klonazepam, da obrati pažnju i na ove simptome zloupotrebe leka:

Gubitak pamćenja
Rasejanost i teškoće sa koncentracijom
Depresija
Anksioznost
Promene u ponašanju i ličnosti
Razdražljivost

Simptomi koji se ogledaju u promeni ponašanja

1. Novčani problemi.

2. Krađe raznih predmeta ili prodaja nekretnine.

3. Slab učinak u školi ili na poslu.

4. Odlasci od lekara do lekara kako bi se dobili recepti za lekove.

5. Problemi sa zakonom.

6. Nedostatak motivacije.

7. Zanemarivanje ličnih odnosa sa bliskim ljudima.

Neželjeni efekti zavisnosti od klonazepama na mentalno i fizičko zdravlje

Klonopin i Rivotril imaju određene neželjene efekte na organizam. Neki od njih će se manifestovati u prvih nekoliko sati primene leka. Drugi su dugoročniji i doći će do izražaja tek nakon više meseci i godina neprekidnog korišćenja.

Kratkotrajni neželjeni efekti

Postoje kratkotrajni neželjeni efekti klonazepama koji se ispoljavaju u roku od nekoliko minuta nakon njegove primene. Premda se neki od njih zapravo mogu svrstati u željene efekte, oni mogu imati negativne posledice ako se ispolje u neadekvatnim uslovima, kao na primer, na radnom mestu.

Pospanost
Usporeni misaoni procesi
Slabost u mišićima
Glavobolja
Konfuzija
Pogoršana koordinacija
Infografika koja prikazuje neželjene efekte zavisnosti od Klonopina.

Dugotrajni neželjeni efekti

Dugotrajna upotreba klonazepama će pre ili kasnije početi da izaziva polutrajne neurohemijske promene kod korisnika koji će se manifestovati kao dugotrajni neželjeni efekti upotrebe klonazepama. Neki od njih mogu značajno poremetiti funkcionisanje u svakodnevnom životu.

Dugotrajni neželjeni efekti klonazepama obuhvataju i sledeće:
Nesanicu
Depresiju
Anksioznost
Agresivnost
Gubitak pamćenja
Vrtoglavice
Smanjenu potrebu za seksom
Tremore
Suicidalno ponašanje
Povećan rizik od predoziranja
Žena koja se bori sa zavisnošću od Rivotrila razmatra opravdanost uzimanja leka.

Mehanizam stvaranja zavisnosti od klonazepama

Benzodiazepini su lekovi koji su dostupni isključivo kao prepisani lekovi baš zbog potencijala za stvaranje zavisnosti. Čak i kada se koriste na preporuku lekara, produžena upotreba može rezultovati zavisnošću od klonazepama/Klonopina/Rivotrila.

Klonazepam je odobren kao lek za lečenje stanja kao što su epileptički i panični poremećaji. Benzodiazepini se uopšteno zloupotrebljavaju u rekreativne svrhe, a kada se u te svrhe koriste supstance kao što je klonazepam, rizik od stvaranja zavisnosti je još veći. Kod korisnika su u slengu poznati kao “daunsi/daunersi”.

Razlog zašto benzodiazepini izazivaju zavisnost leži u njihovom mehanizmu delovanja na organizam; oni deluju tako što podižu aktivnost neurotransmitera u mozgu, poznatijih kao GABA. Ovo jedinjenje inhibira centralni nervni sistem, a što se povećava aktivnost CNS-a, proizvodi se i više inhibitora, što je veoma korisno u stanjima koje izaziva hiperaktivnost CNS-a kao što su npr. epileptični napadi. Način na koji se stvara zavisnost od klonazepama je slična mehanizmima zavisnosti od narkotika tj. opioida.

Benzodiazepin stupa u interakciju sa inhibitornim neuronima u mozgu. U normalnim okolnostima, ove ćelije bi zaustavile porast dopamina iznad granica normale tako što bi držale pod kontrolom neurone koji ga proizvode. Međutim, klonazepam inhibira ove interneurone što ih sprečava da održe nivoe dopamina i što na kraju rezultira povećanjem neurotransmitera.

Ovi konstantno povišeni nivoi dovode do toga da se neuroni naviknu na funkcionisanje na višim nivoima, a istovremeno izgube sposobnost za optimalno funkcionisanje na nižim nivoima. Ovo takođe uzrokuje i pojavu apstinencijalnog sindroma kada se pokuša da se prestane sa upotrebom klonazepama. Ono što dovodi do žudnje i poriva za uzimanjem leka je prijatan efekat dopamina kojeg zavisnici doživljavaju.

Kako se može lečiti zavisnost od klonazepama?

U najgorim okolnostima, zavisnost od Klonopina može potpuno uništiti život osobe koja ga koristi. U lečenju zavisnosti od Rivotrila, važno je da se što pre započne proces rehabilitacije kako bi se minimizirale posledice koje zavisnost ostavlja na osobu, kao i njoj bliske ljude. Prvi korak je priznavanje da se zavisnost razvila, bilo da to priznanje dolazi od samog zavisnika ili njegovog rođaka i prijatelja.

Zavisnosti od benzodiazepina se uspešno leče u specijalizovanim centrima za rehabilitaciju. Period odvikavanja je uvek previše težak da bi pacijent mogao sam da prođe kroz njega, tako da uz medicinsku pomoć i negu u ustanovi, pacijent može da prevaziđe taj period uz minimalne nelagodnosti. Ovo je moguće zahvaljujući medicinski potpomognutoj detoksikaciji i ostalim načinima lečenja zavisnosti od klonazepama.

Nakon lečenja apstinencijalnog sindroma, pacijent se može podvrgnuti procesu rehabilitacije u trajanju od godinu dana nakon otpusta. Ona služi kako bi se sanirala šteta koju je zavisnost od klonazepama (Klonopina, Rivotrila) ostavila na društveni život osobe i ima cilj da bivšeg zavisnika vrati na pravi životni put.

Zavisnici od Klonopina razgovaraju o izazovima zavisnosti od klonazepama na grupnoj terapiji.

Kako otpočeti lečenje zavisnosti od Klonopina/Rivotrila

Može biti veoma teško da se prestane sa korišćenjem leka kao što je klonazepam kada se razvije zavisnost. U rehabilitacionom centru Dr Vorobjev detoksikacija se može izvesti bez bola kojeg prouzrokuje apstinencijalni sindrom, u prijatnom okruženju i ugodnoj atmosferi, kako uz moderne, tako i stare proverene metode lečenja i terapije.

Zavisnost od klonazepama nikad nije završetak životnog puta. Uz pravljenje pravih koraka i pravih izbora, svako može započeti put ka oporavku, a mi smo uvek tu da u tome pomognemo.

Call Now Button