fbpx
 • Srpski jezik
 • Engleski jezik
 • Francuski jezik
 • Nemački jezik
 • Ruski jezik
 • Španski jezik
 • Italijanski jezik
 • Bugarski jezik
 • Grčki jezik
 • Araapski jezik
 • Iranski jezik
 • Albanski jezik
Đorđa Čutukovića 48, Belgrade, Srbija
Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Zavisnost od oksazepama: Simptomi i efekti zavisnosti od Seraksa

Oksazepam

Oksazepam pripada klasi benzodiazepina. Ovi lekovi koji imaju dejstvo na centralni nervni sistem (CNS) se često rekreativno zloupotrebljavaju.

Osim u rekreativne svrhe, oksazepam je veoma koristan i u medicinske svrhe. Poznatiji je po svom komercijalnom imenu, Seraks (Serax). Mnogim ljudima se lek prepisuje iz legitimnih razloga, radi lečenja mnogih medicinskih problema.

Međutim, sve to može rezultirati zloupotrebnom ili zavisnošću, usled čega je važno znati i razumeti pojavu zavisnosti od Seraksa.

U ovom članku će se razmatrati zavisnost od oksazepama, posledice zavisnosti, kao i kako se ona može izlečiti. Takođe će se istaći u koje svrhe se oksazepam zapravo koristi.

Šta je oksazepam tj. Seraks?

Oksazepam i Seraks su ista stvar. Oksazepam je ime hemijskog molekula koji se koristi u proizvodnji leka, dok je Seraks njegovo komercijalno ime. Postoje i drugi komercijalni nazivi oksazepama kao što su Alepam, Serepaks i Oksapam. To su sedativno hipnotički lekovi koji uzrokuju inhibitorne procese u CNS-u i time umiruju i uspavljuju korisnika.

U koje svrhe se primenjuje Seraks? Ovaj lek se može koristiti u lečenju nekolicine medicinskih poremećaja. Odobren je od strane FDA u cilju lečenja anksioznih poremećaja i apstinencijalnog sindroma kod alkoholičara. Takođe se koristi i za lečenje PTSP, socijalne fobije i drugih poremećaja.

Da li je oksazepam droga? On nije nedozvoljena supstanca i legalno se prepisuje od strane lekara. Međutim, često se može naći u preprodaji na ulici, pa ljudi koji žele da izbegnu izdavanje recepta ga kupuju.

Bočica tableta oksazepama prepisanog od strane lekara.

Da li oksazepam izaziva zavisnost?

Kao jedan od benzodiazepina, oksazepam ima potencijal da kod korisnika razvije zavisnost, kako kod pacijenata koji su lek dobili na recept lekara, tako i kod osoba koje ga rekreativno koriste.

Iako je teško naći izveštaje o slučajevima zavisnosti od oksazepama, svakako nema sumnje da od toga postoji bojazan i zbog toga lekari izbegavaju da prepisuju korišćenje benzodiazepina u dužim vremenskim intervalima.

Znaci i simptomi zavisnosti od Seraksa

Veoma je važno da svako ko počinje da koristi Seraks ili neki drugi oblik oksazepama bude u mogućnosti da prepozna simptome zavisnosti. Takođe, i osobe koje su u neposrednom okruženju pacijenta, kao što su porodica i bliski prijatelji, trebalo bi da budu upoznati sa znacima pojave zavisnosti na koje bi trebalo da obrate pažnju. Čak iako je lek prepisan od strane lekara i prepisane doze se ne prekoračuju, može se razviti zavisnost. Saznanjem na koje pojave i znake treba obratiti pažnju, može se sprečiti razvoj ozbiljnijeg oblika zavisnosti.

Neki od znakova koji ukazuju na zavisnost od Seraksa su:
Potreba za uzimanjem veće doze kako bi se postigao isti efekat;
Pojava apstinencijalnog sindroma kada se Seraks ne konzumira neko vreme;
Česta neutoljiva potreba za lekom;
Provođenje vremena u nabavljanju i korišćenju leka ili oporavku od njegovih efekata;
Nastavljanje sa upotrebom uprkos negativnim posledicama na privatni i poslovni život;
Konzumiranje leka u rizičnim situacijama, na primer, tokom vožnje.

Kada se lek zloupotrebljava, mogu se uočiti određeni neželjeni efekti na zdravlje korisnika koji mogu pomoći ljudima iz bliskog okruženja zavisnika da ustanove da se zavisnost razvila. Pod ovim simptomima se ubrajaju:

Slabost mišića
Pogoršana koordijacija i poremećaj ravnoteže
Pospanost
Konfuzija
Gubitak pamćenja
Prekomerno spavanje

Neželjeni efekti zavisnosti od oksazepama

Razvoj zavisnosti može imati brojne neželjene posledice na organizam. Neki od njih se mogu ispoljiti u roku od nekoliko sati od primene leka i to su kratkotrajni neželjeni efekti oksazepama dok se neke nuspojave razvijaju kao posledica kontinuiranog uticaja leka na organizam nakon brojnih meseci ili godina primene.

Kratkotrajni neželjeni efekti

Kratkotrajni neželjeni efekti oksazepama se mogu doživeti u prvim minutima nakon primene leka i mogu biti veoma opasni u određenim situacijama, kao što su npr. rukovanje teškom mašinerijom.

Oni su:
Pospanost
Konfuzija
Oslabljeni refleksi
Vrtoglavica
Glavobolja

Dugotrajni neželjeni efekti

Kod korisnika koji su tokom dužeg vremena zloupotrebljevali Seraks postoje rizici od pojave neželjenih efekata hronične izloženosti dejstvu oksazepama. Pod njima se podrazumevaju:

Gubitak pamćenja
Kognitivno propadanje
Česte glavobolje
Nesanica
Depresija
Anksioznost
Povećan rizik od suicidalnih misli i ponašanja
Promene u libidu
Povećan rizik od predoziranja oksazepamom
Gomila pilula oksazepama na stolu. Zavisnik koristi više pilula kako bi postigao efekat kao na početku korišćenja.

Mehanizam zavisnosti od oksazepama?

Lekovi koji pripadaju istoj klasi imaju slične neurohemijske mehanizme i time na sličan način izazivaju zavisnost. Oksazepam spada u benzodiazepine i njegov mehanizam zavisnosti je isti kao i kod ostalih lekova iz te klase.

Potencijal oksazepama za izazivanje zavisnosti leži u njegovoj interakciji sa određenim moždanim neuronima koji su poznati kao inhibitorni interneuroni i koji su odgovorni za kontrolu proizvodnje dopamina u mozgu, održavajući ga u optimalnim nivoima. Oksazepam sam po sebi je lek koji inhibira aktivnost CNS-a, uključujući potiskivanje aktivnosti ovih interneurona. Korišćenje oksazepama sprečava ove interneurone da kontrolišu nivoe dopamina. Kao rezultat svega toga, podižu se nivoi dopamina i ovo proizvodi željeni osećaj euforije ili spokojstva koji pružaju i mnoge druge droge i lekovi koji izazivaju zavisnost.

Kako dolazi do zavisnosti od Seraksa?

Seraks se ne zloupotrebljava tako često kao neki drugi benzodiazepini zbog svog sporog početka delovanja. Osobe koje zloupotrebljavaju benzodiazepine preferiraju lekove iz iste klase koji deluju mnogo brže. Ipak, iako je u najvećem broju slučajeva ovaj lek dobijen legalno, tj. na prepisani recept lekara, mnogi ljudi ga i dalje upotrebljavaju u rekreativne svrhe, uprkos sporom dejstvu i tek nakon dužeg perioda korišćenja shvataju da su razvili zavisnost od njega.

Infografika koja pokazuje psihološke simptome odvikavanja od oksazepama.

Odvikavanje od oksazepama

Kao što je ranije objašnjeno, oksazepam indirektno omogućava porast nivoa dopamina u mozgu. Pored toga, lek pojačava dejstvo GABA, neurotransmitera u mozgu. Ovo povećanje aktivnosti GABA je glavni mehanizam delovanja leka zbog kojeg se lek i koristi u svrhe lečenja.

Ove dve promene kada se ustaljuju tokom dovoljno dugog perioda, mogu izazvati to da se telo navikne na nove, više nivoe dopamina i GABA. Ovo je fenomen koji je poznat kao plastičnost mozga. Kada se osoba iz bilo kog razloga uzdržava od uzimanja leka, mozak počinje da se bori da pravilno funkcioniše bez njega i to je ono što izaziva apstinencijalni sindrom.

Simptomi odvikavanja od oksazepama su sledeći:
Depresija
Anksioznost
Panični napadi
Slaba koncentracija
Problemi sa pamćenjem
Glavobolja
Mučnina
Povraćanje
Drhtanje
Preznojavanje
Nesanica
Gubitak telesne težine
Razdražljivost

Prisustvo i dužina trajanja simptoma odvikavanja od oksazepama prvenstveno zavise od toga koliko dugo se supstanca zloupotrebljavala i doze supstance. Obično najintenzivniji period odvikavanja prolazi nakon dve nedelje.

Koliko dugo se oksazepam zadržava u organizmu?

Ukoliko se pitate koliko dugo oksazepam ostaje u sistemu, to zavisi od dela tela koji se testira. U kosi traje najduže i može se detektovati čak 90 dana nakon korišćenja, dok u urinu ostaje do 6 nedelja, a u krvi do 3 dana.

Zavisnik od oksazepama pronalazi podršku tokom grupne terapije u procesu rehabilitacije.

Kako se leči zavisnost od oksazepama?

Mnogi se mogu prevariti i pomisliti da zavisnost od ovih lekova nije toliko intenzivna kao kod drugih droga. Opet, ona svakako ima razorni efekat na život korisnika u pogledu njegovog/njenog finansijskog i društvenog života, kao i u aspektima škole, posla i porodice.

Naša specijalizovana klinika brine o pacijentima koji imaju problem zavisnosti od benzodiazepina. Mi smo specijalizovani za lečenje zavisnosti od mnogih supstanci, ali svaki slučaj se razmatra pojedinačno.

Period odvikavanja može biti veoma težak za zavisnika, ali ga medicinska pomoć može znatno olakšati. Tretmani odvikavanja od oksazepama uključuju procenu mentalnog i psihičkog stanja pacijenta, praćenog procedurom detoksikacije koja eliminiše supstancu iz organizma, kao i psihoterapijom koja osigurava da pacijent što ugodnije prolazi kroz proces.

Nakon perioda hospitalnog lečenja, pacijent/pacijentkinja će biti praćeni tokokm nekoliko meseci uz podršku nakon lečenja. Ovo će im pomoći da razreše sve ostale probleme koje je prouzrokovala zavisnost, a u pogledu načina razmišljanja, osećanja i ponašanja i time pomoći pacijentu da se vrati u redovni kolosek.

Započnite sa lečenjem zavisnosti od Seraksa

Oksazepam je možda u početku lek koji predstavlja spas od nekog medicinskog problema, ali na kraju se ispostavlja da postaje uzrok zavisnosti. Ovde, u našem centru za rehabilitaciju, pomažemo Vam da se podvrgnete procesu detoksikacije od oksazepama i otpočnete proces rehabilitacije.

Nikada ne odustajte od borbe sa zavisnošću i nikada ne smatrajte zavisnost beznačajnim problemom. Možete napraviti pravi izbor ovog trenutka i uključiti se u program lečenja koji bi bio potpuno prilagođen vašem ličnom problemu.

Call Now Button