fbpx
 • Srpski jezik
 • Engleski jezik
 • Francuski jezik
 • Nemački jezik
 • Ruski jezik
 • Španski jezik
 • Italijanski jezik
 • Bugarski jezik
 • Grčki jezik
 • Araapski jezik
 • Iranski jezik
 • Albanski jezik
Đorđa Čutukovića 48, Belgrade, Srbija
Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Lečenje zavisnosti o psihostimulantima: Koraci do oporavka

Lečenje zavisnosti od Psihostimulanata. Šta su Psihostimulansi?

U psihostimulanse spadaju amfetamini i njima slični lekovi, i metilksantini. Amfetamini su stimulansi koji deluju na centralni nervni sistem. Sintetički amfetamini se nazivaju metamfetamini. To je sintetički stimulans mozga koji uzrokuje promene mentalnih i motoričkih funkcija.

Danas je u upotrebi metilfenidat. Amfetamini su u medicinsku upotrebu uvedeni kao lekovi protiv prehlade, povišene temperature, pa i kao sredstva za mršavljenje. Danas su u upotrebi u terapiji narkolepsije i hiperkinetičkog sindroma kod dece. Prilikom zloupotrebe amfetamini podstiču aktivnost organizma do krajnjih granica izdržljivosti, pritom redukujući osećaj gladi i umora.

Efekti zloupotrebe psihostimulanata

Glavni farmakološki efekti lekova sličih amfetaminu su lokomotorna stimulacija, euforija i uzbuđenje, stereotipno ponašanje, anoreksija. Osim toga imaju i periferno simpatikomimetsko dejstvo izazivajući porast krvnog pritiska i inhibiciju gastroinetstinalnog motiliteta.

Lečenje zavisnosti od Psihostimulanata

Brzo se apsorbuju iz gasrointestinalnog trakta i slobodno prolaze kroz krvno-moždanu barijeru. Izlučuju se nepromenjeni u urinu. Kod zloupotrebe, osoba pod delovanjem amfetamina oseća se nemirno, uznemireno i čudljivo, ponekad i zlovoljno. Veće doze pojačavaju efekte, a osoba postaje sve više uzbuđena, govorljiva i proživljava lažan osećaj samopouzdanja ili nadmoćnosti; može se ponašati i na bizaran način; neki postaju agresivni i neprijateljski raspoloženi.

Mentalno delovanje: povećana živahnost, pozitivna promena raspoloženja, osećaj ugodnosti, povećana pričljivost, povećana agresivnost, osećaj izdržljivosti i snage, nezainteresovanost za prijatelje i seks, smanjeni apetit, paranoja.

Fizičko delovanje: suva usta, glavobolja, ubrzan rad srca, ubrzano disanje, povećan krvni pritisak, povišenje telesne temperature, raširene zenice. Propratni efekti: znojenje i povišena temperatura, crvenilo izazvano visokom temperaturom, proliv ili zatvor, zamagljen vid, grčenje, trzavica, nemir, vrtoglavica, gubitak orijentacije, nekontrolisani pokreti (grčevita stezanja, drhtanje), nesanica, ranice po telu, ukočenost, omamljenost.

Amfetamini su lako uočljivi standardnim testovima na drogu. Ostaju u urinu 24-72 sata nakon konzumacije. Metamfetamini ostaju u organizmu neznatno duže 24- 96 sati. Produženo uzimanje amfetamina može dovesti do neishranjenosti osobe i nedostatka vitamina, kožnih poremećaja, pojave čireva, nesanice, gubitka težine, depresija.

Zavisnost od psihostimulanata

Amfetamini stvaraju telesnu, ali i psihičku zavisnost. Dugotrajnim uzimanjem amfetamina, telo stvara određenu toleranciju pa osoba povećava dozu i tako metamfetamin postane potrebna supstanca u čovekovom telu za normalno funkcionisanje. To je najveći problem kod odvikavanja i zato su potrebne povećane količine lekova da bi se postigli željeni rezultati. Kod korisnika velikih količina amfetamina kroz duži period vremena može se razviti amfetaminska psihoza.

To je mentalni poremećaj sličan paranoidnoj shizofreniji. Psihoza se manifestiuje kroz obmane, privide, iluzije i paranoje. Ponekad takve osobe pokazuju čudno, nasilno ponašanje.

Faze lečenja zavisnosti od Psihostimulanata

Lečenje počinje od dijagnostike (analize krvi, psihološki testovi kojima se utvrđuje nivo želje za narkoticima, postojanje depresije, nervoze).
Glavni deo našeg lečenja predstavljaju procedure koje otklanjaju psihičku zavisnost. U ovoj fazi se koriste metode farmakološke korekcije, informacione terapije, koriste se i aparati za fizioterapiju (audio-vizuelna stimulacija, NET terapija, laser). Sprovode se mere za poboljšanje imuniteta i za regeneraciju ćelija u organizmu. Obično se tokom stacionarnog lečenja stabilizuje psihičko stanje pacijenta (nestaje želja za narkoticima, nervoza, depresija, poboljšava se san, apetit).

Predviđeni su i: grupna psihoterapija, meditacije, edukacije, joga, masaže, šetnje, vežbe, stoni tenis.

Posle ispisa iz bolnice ambulantna faza lečenja traje godinu dana. Pacijent uzima lekove koji su mu propisani u otpusnoj listi, poštuje sva pravila ambulantnog lečenja. Svakog meseca dolazi na redovne kontrole. U slučaju promene stanja, depresije ili pojavljivanja želje za uzimanjem narkotika, pacijent odmah obaveštava bolnicu kako bi dobio dodatne preporuke. Ovakvo lečenje se na našoj klinici sprovodi dugo vremena i u slučaju dobre saradnje sa pacijentom njegovom porodicom dovodi do odličnih rezultata (mi to vidimo po anketama za kontrolu koju popunjava pacijent zajedno sa roditeljima).

1. Dijagnostika – prva i veoma važna faza lečenja. Suština dijagnostike je da se proceni fizičko i psihičko stanje pacijenta. Za procenu fizičkog stanja pacijenta standardni dijagnostički pregled podrazumeva:

 • urin test;
 • testove na hepatitis B i C, HIV infekciju;
 • opštu analizu krvi;
 • biohemijsko ispitivanje krvi;
 • EKG;
 • pregled lekara interniste.

Za procenu psihičkog stanja pacijenta standardni dijagnostički pregled podrazumeva psihodijagnostiku (psihološke testove koji utvrđuju nivo zavisnosti, u kojoj meri su izražene posledice konzumiranja psihostimulanata po mentalno zdravlje, da li postoje znaci psihičkih poremećaja, da li je prisutna depresija, koliki je stepen motivacije za izlečenjem, samokritičnost i očuvanje voljnih mehanizama.).

Nakon dijagnostike, rezultate razmatra tim lekara kako bi se napravila strategija i plan lečenja. U slučaju da se dijagnostikom otkriju ozbiljnija odstupanja u testovima, prisustvo faktora rizika, ili pacijent ima hronične propratne bolesti, po potrebi se organizuju dodatna ispitivanja i propisuje terapija za propratne bolesti. U zavisnosti od problema, može se uraditi MRT, EEG, ultrazvuk, rentgen, endoskopija, analize koncentracije medikamenata i narkotika, pregledi kardiologa, neurologa, endokrinologa, infektologa itd. Pomenuta dodatna ispitivanja ne ulaze u cenu ovog paketa lečenja i dodatno se plaćaju.

2. Sledeći korak je početak samog lečenja, koji podrazumeva lečenje infuzijama i Neuro Džet aparatom. Infuzije uključuju multivitamine, minerale kao i kompleks amino kiselina i takvom sklopu one poboljšavaju rad metabolizma, apetit i pacijentu vraćaju snagu koja mu je potrebna za nastavak lečenja, jer su terapije na našoj klinici intezivne i jake, a samim tim i delotvorne.

Neuro-Džet aparat pušta blago vibrirajuće električne talase kroz spojnice koje se nalaze na vratnom delu pacijenta, a terapija je potpuno bezbolna a pomaže kod regulacije endorfina i dopamina u organizmu, kao i kod prevazilaženja prvih stepena krize kada se pacijent skida sa supstance.

3. Nakon toga se prelazi na eliminaciju želje za kokainom na podsvesnom nivou. To se obavlja informacijonom terapijom. Ona podrazumeva da pacijent u stanju medicinskog sn provede par sati pod audio-vizuelnom stimulacijom, koju prima preko računara uz pomoć specijalnh slušalica i naočara koje emituju visoko-frekventne signale, jer u stanju prisustva svesti možemo naići na mentalnu blokadu (u smislu: Ja nisam narkoman, meni to ne treba. Ili, meni ovo ništa ne pomaže, ne deluje na mene i sl.)

4. Hipnoterapija. Služi da bi se došlo do korena problema kod adikcije, jer prilikom tog stanja pacijentova podsvest sama daje smernice uz pomoć psihologa da se dođe do rešenja problema. Takođe se koristi i kod pacijenata koji na polovini lečenja gube motiv i želju za nastavkom i žele da se vrate starim navikama, tada psiholog pokušava da povrati pacijentovu moć da kontroliše svoju želju za supstancom, i ojača njegovu psihu.

5. Psihoterapija, edukacija i joga. Deo lečenja koji podrazumeva izlečenje na psihološkom nivou. Uz pomoć naših psihijatara i psihologa pacijenti grade odbrambeni mehanizam prema samoj supstanci i želji za istom. Svakodnevno se radi sa njim, kako na individualnom tako i na grupnom nivou. U grupama ljudi iznose svoje probleme kao posledice koje je supstanca ostavila na njih.

Vrši se edukacija o datim supstancama kao i o posledicama dugoročnog korišćenja istih, gde se podsvesno stvara averzija kod pacijenta prema tome.

6. Tokom celog lečenja pacijenti imaju podršku naseg fizioterapeuta, jer u kombinaciji sa svim našim terapijama, fizioterapija daje odlične rezultate. Telu je potrebna podrška da prođe kroz sve procedure koji naša klinika pruža pacijentima. Pomaže kod oslobađanja od stresa, ubrzanja protoka krvi kroz organizam što samim tim i ubrzava i protok terapije kroz krvi pacijenta i daje brže i bolje dejstvo.

7. Poslednja terapija u nizu je averzivna terapija, koja usled farmakoloških supstanci kod pacijenta stvara fizičku averziju, gađenje prema narkotiku koji koristi.

8. Nakon svih tretmana vrši se procena stanja pacijenta, napredak u izlečenju i analiza stanja pre i nakon tretmana u našoj klinici.

9. U program lečenja su uključene mesečne kontrole tokom godinu dana, gde se vrši ponovna analiza stanja od strane naših stručnih lekara, kao i korigovanje terapije ako je to potrebno.

Pacijenti imaju priliku da iskažu svoje probleme i nedoumice ako ih imaju. Ukoliko se radi o pacijentima koji su u inostranstvu i nisu u mogućnosti da dođu na redovne kontrole, oni nam se mogu obratiti telefonom Ili mejlom.

Naš program obuhvata i transport pacijenta od aerodroma ili stanice do naše klinike kao i povratak nakon lečenja. Na našoj klinici, lekari i medicinske sestre su 24 časa dnevno i sedam dana u nedelji na raspolaganju pacijentima. Svi lekari su sertifikovani anasteziolozi, psihijatri i psiholozi sa 10-25 godina iskustva. Klinika zapošljava više od 60 ljudi. O bezbednosti pacijenata i osoblja brine angažovano obezbeđenje. Objekat je i pod video-nadzorom.

Pacijenti su smešteni u udobnim i maksimalno komfornim sobama. Sobe se čiste dva puta dnevno. U slobodno vreme, pacijentima je na raspolaganju dnevna soba, bazen, jacuzzi, joga, teretana i letnjikovac. Klinika ima i sef u kome pacijenti mogu ostaviti svoje lične stvari koje ne treba ostavljati u sobama.

Onim stranim pacijentima kojima je viza neophodna, možemo pomoći da je dobiju. Ukoliko pacijenti iz inostranstva imaju pratnju, u vidu podrške oni mogu ostati na našoj klinici uz doplatu.

Produženi program lečenja zavisnosti od psihostimulanata:
Laboratorijska dijagnostika i eksplorativno-psiholosko ispitivanje.
Detoksikacija.
Procedure za smanjenje psihičke zavisnosti od narkotika.
Informaciona terapija.
Terapija pomoću aparata za audio-vizuelnu stimulaciju.
Vežbe sa specijalnim pedagogom, edukacija, planiranje aktivnosti, formiranje mehanizma zaštite u ponašanju protiv recidiva.
Farmakoterapija.
Psihoterapija (individualna, grupna, porodicna).
12 meseci ambulantnih kontrola – Traje 14 dana u stacionaru.
Call Now Button