Terapija Ksenonom - VIP Vorobjev
 • Srpski jezik
 • Engleski jezik
 • Francuski jezik
 • Nemački jezik
 • Ruski jezik
 • Španski jezik
 • Italijanski jezik
 • Bugarski jezik
 • Grčki jezik
 • Araapski jezik
 • Iranski jezik
 • Albanski jezik
Menu
Menu

TERAPIJA KSENONOM

Terapija ksenonom ima veliki značaj u lečenju bolesti zavisnosti. Naime, danas se intenzivno razvija savremeni pravac medicine – unošenje inertnog gasa ksenona u terapiju velikog broja oboljenja.

Ovaj pravac medicine sprovodi istraživanja u vodećim svetskim kompanijama koje proizvode gasove.

Skupljen je veliki klinički i eksperimentalni materijal koji omogućava da se konstantuje da je ksenon idealni anestetik i terapeutsko sredstvo sa velikim brojem farmakoloških osobina u lečenju bolesti. Zahvaljujući svojim osobinama ksenon se danas koristi u lečenju stresova različitog porekla, glavobolja, poremećaja spavanja, sindroma hroničnog umora, depresivnih rastrojstava, tokom rehabilitacije i regeneracije organizma nakon bolesti.

Ksenon se takođe primenjuje u cilju poboljšanja radne sposobnosti, u regenerativnoj terapiji kod narkomanije i alkoholizma. Budući da može da vrši neuroprotekciju (zaštitu nervnih ćelija), a takođe i pozitivno utiče na adoptozu ćelija centralnog nervnog sistema, ksenon će u budućnosti imati veliku primenu u lečenju oboljenja mozga.

Ovaj pravac predstavlja ozbiljnu alternativu postojećim metodama farmakoterapije kod velikog broja oboljenja.

Ksenon (Xe) je inertni plemeniti gas. Ne podvrgava se biotransformaciji i tokom tri do četiri minuta preko pluća nestaje iz organizma. Za razliku od ostalih farmaceutskih preparata koji se u medicini koriste apsolutno nije toksičan, indiferentan je u organizmu, nema nuspojava od njega, nije kancerogen, ne izaziva alergije ni kardiodepresivna delovanja, ne utiče na morfološki sastav, zgrušavanje krvi i imunitet, ne menja neuroendokrini status, a ekološki je čist i bezopasan.

Terapija ksenonom koju predlažemo, u poređenju s drugim metodama, omogućava da se brzo dostigne čvrst terapeutski efekat u sledećim oblastima:

• lečenje bolova i bolnih sindroma
• terapija protiv stresa
• lečenje depresije
• terapija poremećaja spavanja
• lečenje zavisnosti (od narkotika, alkohola)
• rehabilitacija i oporavak organizma nakon bolesti
• rehabilitacija i oporavak organizma nakon velikih umnih i fizičkih napora
• za poboljšanje radne sposobnosti

Клиника лечения зависимостей «ВИП д-р Воробьёв»

Контроль над своей жизнью и реальные ожидания от своих повседневных вызовов являются ключом к снижению стресса.

— Джош Биллингс

Poslednje sa bloga

  • 12/02/2020
  Детоксикация от героина – Верните контроль над своей жизнью!

  Детоксикация от героина – Верните контроль над своей жизнью!

  Детоксикация от героина является важным шагом в лечении зависимых. Героин – самое старое из известных психоактивных веществ. Даже шумеры потребляли мак, из которого производится героин. О характере его первоначального эффекта говорит само название, потому что в буквальном переводе с их языка оно имеет значение – „счастье“. О магической силе мака знали и древние египтяне, в

  Подробнее
  • 25/12/2019
  Зависимость от интернета – Болезнь современности

  Зависимость от интернета – Болезнь современности

  Зависимость от интернета – это болезнь современности. 21-й век характеризуется мобильными телефонами, интернетом и социальными сетями. Конечно, они сделали нашу жизнь намного проще. Одним щелчком мыши мы можем найти необходимую информацию. Теперь мы выполняем свои бизнес-задачи вне офиса, и мы можем покупать, заказывать еду, оплачивать счета не выходя из дома. С появлением интернета общение приняло

  Подробнее