Sindroma burn-out

Sindroma burn-out

Sindroma burn-out është gjithnjë e më e shpeshtë në botën e njerëzve të punësuar. Përkthimi i drejtpërdrejtë është djegia, e kjo ka të bëjë me gjendjen e rraskapitjes e shkaktuar nga stresi i tepërt apo afatgjatë. Sindroma burn-out është…

Lexo me shume