Rëndësia e psikoterapisë në trajtimin e sëmundjeve të varësisë

Rëndësia e psikoterapisë në trajtimin e sëmundjeve të varësisë

Në trajtimin e sëmundjeve të varësisë është e pamatshme rëndësia e psikoterapisë. Shoqëria moderne vë para njeriut shumë sfida, me të cilat duhet të ballafaqohet. Atij i takon që të zgjedh mënyrën e duhur dhe të marr përgjegjësinë për…

Lexo me shume