Information from 07:30h to 15:30h Monday – Sunday from 00h to 24h

Radno okupacijska terapija

Boravak u bolničkoj sredini pacijentima može biti monoton ako nije ispunjen sadržajnim aktivnostima. Lako se izgubi osjećaj zadovoljstva i svrhovitosti jer smo udaljeni od nekadašnjeg života. Gotovo nitko ne voli bolnice i svi ih jedva čekaju napustiti.

Ali, ponosno ističemo da naša klinika nije tipična i da pruža brojne pogodnosti i dodatne sadržaje koji ljudima uspješno ispunjavaju vrijeme, i zbog toga u našoj klinici VIP Vorobjev radno okupacijska terapija zauzima posebno mjesto. Zahvaljujući njoj, naši pacijenti uspijevaju se distancirati od bolesti ovisnosti i mentalnih poremećaja, okrenuti se ljepšoj strani života, i podsjetiti se koliko toga sadržajnog postoji u njemu.

Radno okupacijska terapija

Što je radno okupacijska terapija??

Radno okupacijska terapija dio je bolničkog liječenja i obuhvaća razne manualne, kreativne, rekreativne, edukativne, intelektualne i ostale aktivnosti čiji je cilj postizanje i poboljšanje fizičkih i mentalnih funkcija pacijenta.

Cilj radno okupacijske terapije je što brža rehabilitacija i priprema pacijenta za povratak u društvenu sredinu, odnosno, resocijalizacija.

Naš cilj je da ljudi napuste našu kliniku zadovoljni i spremni za sve životne izazove, i vjerujemo da će ih boravak u našoj klinici pripremiti za to.

Pomoću radno okupacijske terapije utječe se na zadovoljavanje niza ljudskih potreba koje trebaju biti ispunjene kako bi se on osjećao dobro u svojoj koži i bio mentalno zdrav. Posebno je bitna potreba za pripadanjem, uvažavanjem, samopoštovanjem i poštovanjem. U našoj klinici VIP Vorobjev posvećujemo pažnju svakoj od ovih potreba jer znamo da su one ključne za oporavak i početak novog, kvalitetnijeg života.

Tehnike radno okupacijske terapije

Potrudili smo se svojim pacijentima ponuditi oblike rada koji su zanimljivi, potiču na aktivnost i pripremaju ih za aktivan način života i nakon napuštanja klinike. Da bismo im omogućili korištenje svih potencijala, u radu koristimo sljedeće tehnike:

Dirigirane: pacijenti se trebaju osloniti na upute, nacrte i naredbe terapeuta i pratiti ih (kreativno razmišljanje, slagalice, slične aktivnosti koje spadaju u rješavanje problema).

Sedativne: djeluju umirujuće na pacijente, posebno na ženski dio, koji vrlo rado prihvaća ove tehnike. Slikanje pomoću ulja, tempera ili akvarela, oblikovanje gline i slične umjetničke aktivnosti omogućavaju izražavanje onoga što se ne može izraziti riječima. Važnu ulogu svih ovih tehnika igra i vrsta materijala i karakteristika boja.

Inventivne: od pacijenata traži da sami smišljaju i pronalaze rješenja zadataka koje dobiju i tako ponovno probude svoju kreativnost. Primjeri su izrada čestitki, parola, izrada nakita, tehnika.

Slobodne: ove tehnike pacijenti sami biraju prema osobnim i interesima, i tu nema nikakvih pravila ni ograničenja.

Osim nabrojanih tehnika, koristimo i rekreativne i intelektualne aktivnosti.

Trudimo se stimulirati sve razine funkcioniranja svojih pacijenata, zato smatramo da rekreativne aktivnosti poput gimnastike, šetnje, teretane, kuglanja, bilijara, pikada i izleta imaju blagotvorno djelovanje i ubrzavaju oporavak. Naši pacijenti jako uživaju u ovim aktivnostima, a sklapaju se i nova prijateljstava, zbog čega nam je posebno drago.

Intelektualne aktivnosti obuhvaćaju senzorne oblike, poput gledanja filmova i lake intelektualne oblike poput čitanja, kvizova, zabavnih igara i šaha. Želimo da se naši pacijenti osjećaju kao kod kuće i želimo im pružiti sve potrebne uvjete za relaksaciju i odmor.

U klinici VIP Vorobjev znamo da je radno okupacijska terapija bitan faktor za izlječenje i trudimo se prilagoditi je svakom pacijentu kako bi iz njega izvukla ono najbolje i ojačala njegovo samopouzdanje i samopoštovanje.

Kada su bolesti ovisnosti u pitanju, ljudi često zaborave koliko snage i potencijala postoji u njima. Osjećaju se bespomoćno i ne vide izlaz iz labirinta u kojem su se našli. Zato smo mi tu, da ih neprestano podsjećamo koliko toga zapravo mogu napraviti jer je sva moć u njihovim rukama. Uvijek se trudimo probuditi njihovu vjeru da mogu živjeti predivan život, jer takav život svatko zaslužuje.

Choose an addiction recovery program

image