Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Radno okupaciona terapija

Boravak u bolničkoj sredini ume da bude monoton za pacijente ukoliko nije ispunjen nekim sadržajnim aktivnostima. Lako se izgubi osećaj zadovoljstva i svrhovitosti jer smo udaljeni od svog nekadašnjeg života. Skoro svi ljudi ne vole bolnice i jedva čekaju da ih napuste.

Međutim, ponosno ističemo da naša klinika nije tipična i da pruža brojne pogodnosti i dodatne sadržaje koji ljudima uspešno ispunjavaju vreme, zbog toga na našoj klinici VIP Vorobjev radno – okupaciona terapija zauzima posebno mesto. Zahvaljujući njoj, naši pacijenti uspevaju da se distanciraju od bolesti zavisnosti i mentalnih poremećaja i okrenu lepšoj strani života, kao i da se podsete koliko toga sadržajnog postoji u njemu.

radno okupaciona terapija

Šta je radno – okupaciona terapija?

Radno – okupaciona terapija deo je bolničkog lečenja i obuhvata razne manuelne, kreativne, rekreativne, edukativne, intelektualne i ostale aktivnosti  koje imaju za cilj postizanje i poboljšanje fizičkih i mentalnih funkcija pacijenta.

Cilj radno – okupacione terapije je što brža rehabilitacija i priprema pacijenta za povratak u socijalnu sredinu, odnosno, resocijalizacija.

Naš cilj je da ljudi napuste našu kliniku zadovoljni i spremni za sve životne izazove, i verujemo da će ih boravak na našoj klinici pripremiti za to.

Pomoću radno – okupacione terapije utiče se na zadovoljavanje niza ljudskih potreba koje trebaju biti ispunjene kako bi se čovek osećao dobro u svojoj koži i bio mentalno zdrav. Naročito je bitna potreba za pripadnošću, uvažavanjem, samopoštovanjem i poštovanjem. Na našoj klinici VIP Vorobjev posvećujemo pažnju svakoj od ovih potreba jer znamo da su one ključne za oporavak i početak jednog novog, kvalitetnijeg života.

Tehnike radno – okupacione terapije

Potrudili smo se da našim pacijentima ponudimo oblike rada koji su zanimljivi, koji podstiču na aktivnost i pripremaju ih za aktivan način života i nakon napuštanja klinike. Da bismo omogućili korišćenje svih svojih potencijala, u radu koristimo sledeće tehnike:

Dirigovane: pacijenti treba da se oslone na uputstva, nacrte i naređenja terapeuta i da ih prate (kreativni mozak, puzle, slične aktivnosti koje spadaju u rešavanje problema);

Sedativne: deluju umirujuće na pacijente, naročito na ženski deo, koji vrlo rado prihvata ove tehnike. Slikanje pomoću ulja, tempera ili akvarela, vajanje sa glinom i slične umetničke aktivnosti omogućavaju izražavanje onih osećanja koja se ne mogu saopštiti verbalno. Važnu ulogu svih ovih tehnika igra i vrsta materijala i karakteristika boja;

Inventivne: ovde se od pacijenata traži da sami izmišljaju i pronalaze rešenja u okviru zadataka koje dobiju i tako ponovo probude svoju kreativnost. Primeri su izrada čestitki, parola, izrada nakita, dekupaž tehnika;

Slobodne: ove tehnike pacijenti sami biraju shodno svojim ličnim izborima i interesovanjima, i tu nema nikakvih pravila niti ograničenja;

Osim nabrojanih tehnika, koristimo i rekreativne i intelektualne aktivnosti.

Trudimo se da stimulišemo sve nivoe funkcionisanja naših pacijenata, zato smatramo da rekreativne aktivnosti poput gimnastike, šetnje, teretane, kuglanja, bilijara, pikada i izleta imaju blagotvorno dejstvo i ubrzavaju oporavak. Naši pacijenti veoma uživaju u ovim aktivnostima a dešava se i sklapanje novih prijateljstava, zbog čega nam je izuzetno drago.

Intelektualne aktivnosti obuhvataju senzorne oblike, poput gledanja filmova i lake intelektualne oblike poput čitanja, kvizova, zabavnih igara i šaha. Želimo da se naši pacijenti osećaju kao kod kuće i da im pružimo sve potrebne uslove za relaksaciju i odmor.

Na našoj klinici VIP Vorobjev znamo da je radno – okupaciona terapija bitan faktor za izlečenje i trudimo se da je prilagodimo svakom pacijentu kako bi iz njega izvukla ono najbolje i ojačala njegovo samopouzdanje i samopoštovanje.

Kada su bolesti zavisnosti u pitanju, ljudi često zaborave koliko snage i potencijala postoji u njima. Osećaju se bespomoćno  i ne vide izlaz iz lavirinta u kojem su se našli. Zato smo mi tu, da ih neprestano podsećamo koliko toga zapravo mogu da urade jer je sva moć u njihovim rukama. Uvek se trudimo da probudimo njihovo verovanje da mogu da žive jedan predivan život, jer takav život svako zaslužuje.

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image