Пълната подкрепа след лечението е пътят към пълното възстановяване.

Бързото развитие на технологиите показа своята отрицателна страна и ние сме свидетели на нарастваща немотивираност и апатия сред младите хора. Макар че изглежда, че на днешните поколения е много по-лесно, отколкото на предишните, младите хора се сблъскват с множество предизвикателства всеки ден. Изправени пред традицията – от една страна, и желанието да бъдат приети, от друга, те често се бунтуват срещу всеки авторитет.

Всъщност приемането от връстниците е най-важната нужда на най-младите и те са готови да направят всичко, за да постигнат това, несъзнателни за последиците от действията си.

Употребата на наркотици в съвременното общество е свързана не само с любопитството на младите хора. Например, сред успешните бизнесмени е популярно т.нар. „рекреационно“ консумиране през уикенда. Други пък в „леките“ и „тежките“ опиати търсят спасение от нерешените проблеми.

Като се има предвид медицинското, икономическото и социалното въздействие, можем свободно да кажем, че зависимостта от таблетки и незаконни вещества е придобила пандемичен характер и затова не е изненадващо, че борбата с нея е сложен процес, който продължава и след отстраняването на симптомите.

Какво включва пълната подкрепа след лечението узнайте от клиниката ВИП Воробьов.

Защо е важна пълната подкрепа след лечението?

Безболезнената детоксикация от опиати и лечението на психическата зависимост с Ibogain, които се прилагат в клиниката ВИП Воробьов, водят до пречистване и стабилизиране на тялото. Въпреки това, връщането към нормалния живот не е лесно.

Puna podrška nakon lečenja

Нерядко пациентите не могат да се справят с ежедневните си задължения. Стремежът към здравословни навици е наддолян от депресия и чувство на празнота, особено ако зависимостта е продължавала дълго време. Точно тогава те са най-уязвимите и точно тогава е най-голяма опасността от връщането им към старите навици.

За да се предотврати рецидивът, е неободима пълна подкрепа след лечението. Чрез нея се помага на пациент да подобри физическото и психическото си здраве.

Основателно възниква въпросът: ,как да продължим живота си след лечението на пристрастяване“. Причината за това е преди всичко фактът, че пристрастяването все още е табу тема, а тези, които са се лекували, за съжаление, са дискриминирани.

Ето защо значението на психотерапията се състои и в решаването на текущите проблеми, с които се сблъскват пациентите, след като се върнат в обществото и работната си среда.

Пълната подкрепа след лечението е немислима без семейството

В семейството се изгражда личността. Което означава, че пристрастяването засяга не само зависимия, но и цялото му семейство.

Тъй като това е семеен проблем, пълната подкрепа след лечението изисква и работа с всички членове на семейството. Понякога промените в семейните отношения започват от промяната на  нагласите, както и от поведението на родителите или съпруга/та на зависимите. След като знаят, че винаги сте тук за тях, че не ги осъждате за предишните им постъпки, те по-лесно преодоляват предизвикателствата в периода на ресоциализация и няма да помислят за отказ.

С помощта на терапевтите по време на семейната терапия заедно ще преодолеете конфликтите и ще намерите източниците, които са допринесли за развитието на пристрастяването. Защото ключът към хармоничния семеен живот е в добрата комуникация и разбирателството.

Пълната подкрепа след лечението в клиниката ВИП Воробьов ще Ви помогне да откриете смисъла на живота

Клиниката ВИП Воробьов се откроява не само с бързите методи за отстраняване на пристрастявания, но и с подкрепата след лечението.

Като се започне от комфортното, луксозно настаняване, през гарантираната неприкосновеност на личния живот и се стигне до рекреацията във фитнес залата, плувния басейн и джакузито – професионалният екип от лекари, психиатри и психотерапевти Ви води към пълно излекуване. Също така, с всеки пациент се правят предварителни планове за дейности след напускане на болницата.

Puna podrška nakon lečenja

Не позволявайте на пристрастяването да урежда живота Ви, позволете на професионалния екип наклиниката ВИП Воробьов да Ви помогне. Ефективността на най-модерните, уникални терапии и дългогодишният опит в лечението най-добре се потвърждават  от над 90% напълно рехабилитирани пациенти!

 

Leave a reply