Информации от 07.30 ч. до 15.30 ч. Понеделник – Неделя от 00 ч. до 24 ч.

Разстройство на личността

Разстройство на личността е вид психично разстройство, което подразбира нездравословни модели на мислене, функциониране и поведение.

Лице, страдащо от разстройство на личността, има проблем да възприема света около себе си, което най-много се на ситуации и хора. Като последица на това, появяват се  има значителен проблем и ограничения в отношенията, социалните дейности, работата, както  и в училище.

Хората, които страдат от този тип заболявания, не осъзнават, че имат проблем, защото техният начин на мислене и поведение за тях са напълно естествени и нормални, дори се случва да обвиняват други за  проблемите, пред които са изправени.

Разстройството на личността започва в юношеска възраст или в ранна зряла възраст. Тъй като има различни видове, някои по-малко очевидни стават видими и се появяват чак на средна възраст.

Симптоми на личностно разстройство

Видовете личностни разстройства са групирани в три групи, въз основа на характеристиките и симптомите, които се експонирати. Много хора имат признаци и симптоми поне на едно допълнително разстройство на личността, а не е задължително да имат симптоми, посочени по-долу като разстройство за диагностика.

Лечение на разстройства на личността - ВИП Д-р Воробьов

Разстройство на личността от група А

Група А се характеризира с ексцентричен начин на поведение или мислене. Тя включва параноидно разстройство на личността, шизоидно и шизотипично разстройство на личността.

Параноичното разстройство на личността се характеризира с недоверие, подозрение насочено към други хора и техните мотиви, убеждение, че някой иска да ви заблуди, неоправдано подозрение за лоялност и доверие на близки хора, нежелание да се доверите на някой, мислейки, че това лице ще използва вашата информацииите които му давате, ядосани или враждебни реакции към забележките, които други ви дават, тенденцията на постоянен гняв, неоправдано подозрение в лоялността на съпруга ...

Шизоидното разстройство на личността подразбира изолация и липса на интерес към социалните и лични отношения, ограничаване при изразяването на емоции, студено и недостъпно поведение към другите, сексуално безразличие, невъзможност да се насладите на радостите, с които предлага животът ни дарява...

Шизотипичното разстройство на личността подразбира необичайно облекло, мислене, вярвания и поведение, неподходящи емоции, социална тревожност или дискомфорт в близки отношения, безразличие и липса на емоции, убеждение, че можете да повлияете със мислите си върху събития и други хора, убеждението, че някои инцидентни събития крият скрито съобщение за вас ...

Разстройство на личността от група Б

Личностните разстройства от група Б се характеризират с драматично, прекалено емоционално или непредсказуемо мислене или поведение. Това разстройство включва асоциално разстройство, гранично и нарцистично.

Асоциалното разстройство на личността включва: лъжа, неуважение към другите, проблем със закона, импулсивни реакции, липса на покаяние, агресивно и насилствено поведение ...

Граничното разстройство на личността предполага: рисково поведение, незащитен сексуален контакт, нестабилност, промени в настроението, суицидни мисли, интензивен страх от изоставяне, често чувство на празнота, или пък често и интензивно проявление на гняв...

Нарцистичното разстройство на личността предполага фантазии за сила и успех, убеждението, че е по-важен от другите, преувеличаването на постиженията или талантите, арогантност, постоянното очакване на похвала и възхищение, не разпознаване на нуждите и чувствата на другите и поставяне себе си в преден план ...

Разстройство на личността от група Ц

Разстройството на личността, принадлежащо към група Ц, се характеризира с тревожно поведение с постоянно присъствие на страх и загриженост.

То включва тревожност, зависимо личностно разстройство и обсесивно-компулсивно разстройство.

Тревожно разстройство на личността предполага прекомерна емоционална чувствителност, малоценност, избягване на трудова дейност, избягване на контакт с хора, срамежливост, изолация, чувство на срам, възмущение или страх от унижение ...

Зависимото личностно разстройство се характеризира с огромна зависимост от другите, натрапчиво отношение към другите, липса на самочувствие, трудност на приспособяване към обществото и околната среда, толерантност към лошо поведение на другите към тях, необходимост от започване на нови емоционални връзки докато предишната не е завършена ...

Обсесивно-компулсивното разстройство на личността предполага втренчена загриженост с детайли и правила, екстремен перфекционизъм, който води до дисфункция, желание за постигане на съвършенство във всичко, изпълнение на най-строгите и най-високи стандарти, постоянно желание да се контролират хора, задачи и ситуации, невъзможност да се отхвърлят безполезни и гнили неща, негъвкаво отношение към морала, етиката и ценностите ...

Ако имате някакво нарушение на личността, трябва да потърсите помощ от специалист, който да ви помогне да преодолеете съществуващия проблем и да живеете щастливо и пълноценно.

Клиниката VIP Dr Vorobjev е тук, за да ви помогне и да ви окаже пълна подкрепа.

Izberete programa za vŭzstanovyavane ot zavisimostta

image