Психическата зависимост от наркотици, или наркотични вещества е сериозно, хронично и сложно заболяване. Хората, които се борят със зависимостта и страдат от последиците на болестта, имат натрапчиво и неконтролируемо желание да консумират пристрастяващи вещества. Характерна особеност на психическата зависимост е, че прострастените ще продължат да търсят и употребяват наркотици и други опиати, въпреки крайно негативните последици, които настъпват в резултат на употребата им. И колкото и пагубни да са последствията за живота и здравето на пристрастения, ситуацията не е безнадеждна. В такива случаи е необходимо наркоманът да се лекува, като се подложи на адекватни медицински методи на лечение.

Началото на консумацията на психоактивни вещества обикновено е свързано с любопитството на човека, или желанието му да се впише в обществото или да се забавлява добре. Макър, че от друга страна, някои хора консумират различни видове опиати, лекарства или наркотици, които би им помогнали да издържат  под натиска на собствените си проблеми, като стрес, тревожност или депресия. Употребата на наркотици, като хероин или кокаин, не са единствените, чиято злоупотреба може да се превърне в пристрастеност. Въпреки, че алкохолът, е в групата на т. нар. легални вещества, почти сигурно причинява пристрастяване (алкохолизъм), ако се използва често за сравнително дълъг период от време.

Болкоуспокояващи, сънотворни и други транквиланти също могат да доведат до пристрастяване.

Във всеки един  от горе споменатите случаи – лечението на психическа зависимост в съответната клиника е нужно и необходимо. Това е единственият възможен и правилен начин, зависимият  да се отърве от пристрастеността веднъж завинаги.

Лечение на зависимия – Кога консумацията на дрога преминава в пристрастеностт?

Пристрастяването, се определя като психологическа и физическа неспособност, тоест невъзможност да спрете да консумирате наркотици и други психоактивни вещества, независимо от психофизичните и социалните вреди, които причиняват. Като се има предвид това, консумацията и употребата на наркотици, колкото и да са незаконни и вредни, не трябва да се приравняват към зависимостта. Вярно е обаче, че в повечето случаи употребата на психоактивни вещества е първата, но фатална стъпка, която води до развитие на пристрастяване.

lečenje zavisnika Klinika VIP Vorobjev 1

Проблеми, заради злоупотреба на наркотиците могат да засегнат всеки човек – независимо от пол, възраст, произход, имущество. Развитието на зависимостта се отнася в по-малка степен до вида, количеството или честотата на употреба на психоактивни вещества. По-конкретно, ефектите, които наркотикът причинява на потребителя, показват дали и до каква степен човекът е пристрастен. Ето защо има определени характеристики или индикации, които ясно показват, че употребата на наркотици е прераснала в зависимост. Наред с други неща, това са:

  • Прекомерна употреба на наркотици, въпреки опитите за отказ;
  • Голямо и неконтролируемо желание за употреба на психоактивно вещество;
  • Намаляване на контрола върху собствените действия;
  • Продължителна употреба на наркотици въпреки психичните, физическите и социалните проблеми;
  • Неспособност (или намалена способност) за идентифициране на поведенчески и междуличностни проблеми;
  • Дисфункционални и несвързани емоционални реакции.

Как да разберете дали някой е зависим?

Разпознаването на признаците на пристрастяване е първата логична стъпка, за да се подходи към лечение на зависимостта и адекватна медицинска терапия. Симптомите на злоупотреба с вещества са много разнообразни и варират. Тоест, те се различават и зависят от индивида, характеристиките на личността, социалните обстоятелства, типа наркотици, времето на консумация, семейната история и други подобни. Независимо дали става въпрос за пристрастяване към хероин, зависимост от кокаин, алкохолна зависимост, хазартна зависимост или към друг вид зависимост, всички симптоми на пристрастяване, могат да бъдат разделени в три различни групи.

Говорим за психични, социални и физически симптоми, които никога не трябва да се игнорират.

Симптоми (признаци) на пристрастеност

Психологическите симптоми на пристрастяването предполагат, както самата дума показва, определени психологически проблеми и усложнения. На първо място, е невъзможността да се спре консумацията на наркотици. Друг психологически проблем, който е ясен знак, че човек е зависим, е злоупотребата с наркотици, въпреки всички възможни здравословни проблеми. Освен това зависимият има желание да използва психоактивни вещества с надеждата, че по този начин ще се справи с проблемите си. Натрапчивостта, влизането в рискови (често криминални) действия и харченето на все повече време и енергия за намиране на начини да получите психоактивното вещество, което искате, е ясен психологически симптом на пристрастяване. Липсата на мотивация, внезапни промени в настроението, изблици на ярост, тревожност или параноя и дори самоубийствени мисли, също могат да бъдат причислени към психологическите симптоми.

lečenje zavisnika Klinika VIP Vorobjev 2

Обществените  (социални) симптоми на пристрастеност се отнасят до разпадане на връзките на зависимия с околната му среда (семейство, приятели, партньор). Освен всичко друго, тези симптоми включват отказване от някои хобита или дейности, които са доставяли удоволствие на зависимия  (преди появата на пристрастяване). Също така, наркоманът често консумира психоактивното вещество при строга дискретност или поверителност. Характерен социален признак на пристрастяване е отрицанието на съществуването на самия проблем и, следователно, отрицанието на необходимостта от лечение. Проблемите със закона, притежаването на запаси от наркотици и финансовите проблеми са само част от показателите за зависимост.

Физическите симптоми на пристрастяване засягат цял набор от телесни функции в организма. Консумацията на наркотици непременно води до промяна в апетита и, следователно, до промяна в теглото. Например, консумацията на марихуана увеличава апетита, докато употребата на кокаин го намалява. Криза на въздържание или абстиненциална криза, в резултат на физически признаци на пристрастяване може да причини диария, запек, неконтролируемо треперене, безсъние, нарушена координация на движението и други подобни. Влошаване на физическия вид, закървени роговици, високо кръвно налягане, дихателни проблеми, уголемяване или стесняване на зениците също са част от физическите симптоми на пристрастяване.

Всички тези симптоми или признаци показват, че е необходимо лечение на зависимия.

Лечение на зависимия от психоактивни вещества – какви са последствията от психическа зависимост?

Най-просто казано, наркотиците са вещества, които влияят върху целия организъм и мозъка, оставяйки пагубни последици. Освен това някои от последствията могат да бъдат не само дълготрайни, но и трайни. Тоест ефектът от наркотиците може да се удължи, дори ако зависимият  престане да ги употребява. Това се случва в екстремни ситуации, и ако зависимият не е получил адекватно медицинско лечение навреме.

Наркотиците са насочени основно към системата за възнаграждение в мозъка, стимулирайки секрецията на допамин и серотонин (хормонът на щастието). В тези моменти човекът изпитва относително интензивно удоволствие, в зависимост от вида на лекарството. В случай на продължителна (зло)употреба на психоактивни вещества, мозъкът свиква с изкуствено повишени нива на допамин и серотонин. Именно поради тези причини се развива наркомания и толерантност, което предизвиква желанието да консумират колкото се може повече вещества.

Всички последствия, резултатите от зависимостта могат да бъдат разделени на краткосрочни и дългосрочни. Колкото и да продължават във времето, последствията от пристрастяването са изключително вредни и широкообхватни. Между другото, те включват отслабена на имунната система, сърдечно-съдови проблеми, гадене и коремни болки, както и увреждане на черния дроб. Освен това, проблеми с паметта, повишаване на телесната температура, белодробни заболявания и инсулт също са само част от физическите последици от зависимостта. Досега най-сериозната и фатална последица от пристрастяването е смъртта.

От друга страна, някои от психическите последствия подразбират параноя, депресия, агресия, халюцинации, импулсивност, загуба на самоконтрол, раздразнителност и други подобни. Добрата новина обаче е, че лечението на зависими лица със сигурност е възможно и осъществимо.

Лечение от всякакъв вид пристрастяване е възможно!

От всичко казано, можем да извадим заключение, че пристрастяването, под каквато и форма или вид да се появи, има пагубно влияние върху здравето и живота на употребяващия наркотици. За да се минимализират, намалят  и предотвратят тези ефекти, лечението на зависимите под наблюдението на лекари и друг медицински персонал е основното и първо нещо, което трябва да се предприеме. Луксозната болница VIP Воробьов, без съмнение, предлага най-модерните, безопасни и безболезнени методи за лечение на наркомани, които гарантират успеха на лечението в най-кратки срокове.

lečenje zavisnika Klinika VIP Vorobjev 3

В нашата клиника процедурата за лечение на зависими винаги започва с обстоен диагностичен преглед, който включва тест за урина, тест за хепатит В и С, тест за ХИВ, общ кръвен тест и ЕКГ преглед при интернист. След определяне на психофизичното състояние на пациента, следва безболезнена детоксикация, която значително ускорява пълното очистване на организма от психоактивното вещество. На този етап от лечението на зависимите, кризата на въздържанието се предотвратява (или смекчава) и се възстановява равновесието. Неразделна част от лечението на зависимите е лечението на психична зависимост, което има за цел напълно да премахне желанието, глада и нуждата от наркотици.

Чрез процесите на психотерапия, физиотерапия и трудова окупираща терапия, екип от нашите опитни медицински експерти помагат на пациентите да възвърнат пълен психически и физически контрол върху живота си. Най-модерните и иновативни методи за лечение на зависими включват лечение с Ибогаин и революционно лечение с аяхуаска.

Това, което отличава клиниката VIP Воробьов от останалите е, че оказваме пълна подкрепа на пациентите си, дори след като лечението е приключило. По този начин чрез непрекъсната процедура за наблюдение на здравето, насърчаваме пациента да поддържат здравословен модел на живот.

В клиниката VIP Воробьов пристрастеността към какъвто и да е вид психоактивно вещество ще остане само част от вашето далечно минало!

Leave a reply