Системата за възнаграждение и нейното значението

Системата за възнаграждение има изключително значима роля в самото начало на  процеса на зависимостта от психоактивни вещества. Наркотиците, алкохола или хазартa водят до прилив на добро настроение, без сериозни последствия върху организма и общия живот на индивида. На пръв поглед дори няма причина, да се спре такав начин на поведение.

С течение на времето, природната реакция от възнаграждението избледнява, затова се налага влагането на повече усилия, за да се почувства същият ефект, както преди. Тогава се появяват редица финансови, здравословни и семейни проблеми. Когнитивните функции, като самоконтрол, яснота на мисли и краткосрочна памет са директно засегнати от пристрастеността. Допълнителна тежест носи фактът,  че предишният модел на поведение, вече се е превърнал в навик. Обаче, нуждата за консумация на психоактивни супстанции не изчезва тогава, когато ние пожелаем.

Sistem nagrađivanja i njegov značaj - Vip Vorobjev 2
Освен това, синдромът на абстиненцията само се засилва, успявайки след време да поеме пълен контрол върху живота на индивида. Страданието, което тогава настъпва, може да бъде забравено с приемането на нова доза психоактивна супстанция, която е и причината за възникването на това страдание.

Последици причинени от психическа зависимост

Проучванията показват, че при пациент с дългогодишна кокаинова зависимост, количеството на сивата материя в областта на челния лоб, значително се намалява, в сравнение с индивиди, които нямат проблеми с психоактивни супстанции.

Резултат от това, са редица ментални трудности, като нарушено внимание, увреждане на паметта и невъзможността от вземането на правилни решения. Също така, системата за възнаграждение  се срива напълно , a вниманието изцяло се насочва към прибавянето на нови количества психоактивни супстанции и извършване на  незаконни деяния, които носят наслада, и имат незабавен резултати.

Sistem nagrađivanja i njegov značaj - Vip Vorobjev 4
Наред със стесняване на полето на внимание, се забелязва значително увеличаване на склонността към импулсивно поведение. Изследванията, проведени през 2002 г. в университета в Манхатън, са доказателство за това твърдение. Експериментите са проведени от двама видни професори от областите на психиатрия и неврология, Рита Голдщайн и Нора Волков. Днес това изследване се счита за едно от най-важните научни трудове в областта на разбирането на системата за възнаграждения.

Влиянието, което психическите заболявания оказват върху системата за възнаграждение

За разлика от повечето други психиатрични разстройства, нарушенията, причинени от злоупотреба с психоактивни вещества, могат да бъдат с по-чувствителен характер. В резултат от това, много хора дори не са наясно със сериозността  на това състояние, затова дори не търсят професионална помощ, преди симптомите да станат твърде очевидни, за да се игнорират.

И все пак процесът на вземането на решения изобщо не е прост. Мозъкът е в състояние за изключително кратък период от време да анализира  множество фактори преди да вземе окончателното решение, когато се предприемат конкретни действия. Възприемането на награда, планирането на движение, необходимо за финализиране на действието и непосредствената мотивация са факторите, които влияят върху вземането на решение. Само за няколко наносекунди, мозъкът анализира всички предоставени данни и изпраща потвърдителен или отрицателен сигнал, за да продължи действието. Всичко това става без нашето съзнателно влияние.

Въпреки сложността на тези процеси, те протичат за много кратък период от време. Достатъчна е само част от секундата, за да завърши целия процес, така че хората често дори не са наясно с причината или нежеланието да извършват определени действия.

Sistem nagrađivanja i njegov značaj - Vip Vorobjev 5
Посочените проучвания не дават отговор, кои са причините за пристрастяване. Следователно борбата срещу наркоманията е изключително трудна. Почти е невъзможно напълно да се ангажираме с превенция, ако не знаем в каква степени и дали генетичните, социалните или психологическите фактори играят роля в процеса на развитие на пристрастяване. Системата за възнаграждения може да предложи отговор на тези въпроси, поради което в последните години бяха положени големи усилия за изследване на тази област.

И все пак има ситуации, в които дългогодишните зависими от кокаин успяват да се откажат от този пагубен навик за 6 или повече месеца. Следователно, резултатите показват, че количеството сива материя при такива случаи се увеличава значително за кратък период от време. Тези доказателства директно показват вредата от употребата на наркотици, но също така ни дават надеждата, че е възможно пълно излекуване, въпреки годините злоупотреба с вещества.

 

Leave a reply