Πληροφορίες 07.30 – 15.30 Δεύτερα – Κυριακή 00-24

Εξομολόγηση ασθενών

Σύνολο:104
Θετικός:94
Αδιάφορος:10

Danilo ZappinoDanilo Zappino ★★★★★ Perfetto sotto ogni punto di vistaMary M (SLM)Mary M (SLM) ★★★★★ I am writing at the request of my brother. Four months ago he got the drug addiction treatment at Vip Vorobjev’s clinic. Treatment was difficult at first. A lot of work had to be done with psychologists. But later he realized that only his health and further life depended on him.Response from the ownerWe are truly touched by your kind words and are elated to hear about your incredible success in overcoming addiction through VIP Vorobjev Center. Your positive review means the world to us, and we’re immensely proud of your accomplishment.Congratulations on this monumental achievement! Your unwavering determination and commitment to your health are truly commendable. We are honored to have been a part of your journey to recovery.As you embark on this new chapter of your life, we wholeheartedly wish you a future filled with happiness, robust health, and countless years of well-being. May each day be a testament to your resilience and the brighter days that lie ahead.Remember that you have a strong support system here at VIP Vorobjev Center, ready to assist you whenever needed. Your success story serves as an inspiration to others who may be facing similar challenges.Thank you for entrusting us with your care and for sharing your triumph with the world. We look forward to seeing you continue to thrive in the days, months, and years to come.Wishing you a long, fulfilling life filled with boundless health and happiness. Justina StokesJustina Stokes ★★★★★ I could not get rid of my addiction for 5 years. To be honest, I just didn’t trust anyone. I couldn’t believe that anyone could help me in my trouble. The clinic really helped me.Response from the ownerWe are deeply moved by your incredible review on VIP Vorobjev Center’s platform. Your success story warms our hearts, and we are overjoyed to hear about your triumphant journey towards overcoming addiction.Congratulations on this remarkable milestone! Your courage, determination, and resilience are truly commendable. Your dedication to a healthier life is an inspiration to all of us.As you continue on the path to recovery, we extend our warmest wishes for a future filled with enduring health, happiness, and an abundance of fulfilling years. May each day be a testament to your strength and the bright horizons that await you.Please know that you have our unwavering support and the VIP Vorobjev Center community behind you every step of the way. Your story of triumph brings hope to those who are facing similar challenges.Thank you for placing your trust in us and for sharing your journey. We look forward to witnessing your continued success and well-being in the years ahead.Wishing you a life filled with longevity, health, and boundless happiness. Carolina IrmaCarolina Irma ★★★★★ Nel momento più difficile per me, il personale di questa clinica ha dimostrato una vera professionalità nella terapia ed è stato in grado di permettermi di continuare la mia vita libera dalla dipendenza.Voglio ringraziare di cuore tutti coloro che mi hanno aiutato nel mio momento di crisi e che hanno reso possibile un vero e proprio miracolo!Response from the ownerDear Carolina, We are truly overjoyed to receive your outstanding and positive review on VIP Vorobjev Center’s platform. Your success story and kind words inspire us, and we couldn’t be happier for you on your journey to conquering addiction.Congratulations on this incredible milestone! Your determination and resilience are nothing short of remarkable, and your commitment to a healthier life is truly inspiring. It has been an honor to be a part of your path to recovery.As you continue on this new chapter of your life, we extend our warmest wishes for a future filled with boundless joy, robust health, and many more years of well-being. May each day bring you renewed strength and the fulfillment of your dreams.Please remember that our team at VIP Vorobjev Center is here to support you whenever you need assistance or guidance. Your success story serves as a beacon of hope for others facing similar challenges. Vukota MandicVukota Mandic ★★★★★ Želim da podelim moja iskustva o klinici. Moja ćerka se borila sa zavisnošću 8 godina. Nakon što je završila lečenje i kompletne terapije, ona sada pravi i planove za budućnost. Jako sam srećna zbog toga!Response from the ownerThank you for choosing VIP Vorobjev Center for your recovery journey. We look forward to witnessing your continued growth and prosperity. js_loader

[gs_ytgal]

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα απεξάρτησης

image