Πληροφορίες 07.30 – 15.30 Δεύτερα – Κυριακή 00-24

Υποστήριξη μετά τη θεραπεία

Η επιτυχής θεραπεία είναι το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας μας. Ωστόσο, η υποστήριξη μετά από τη θεραπεία είναι πολύ σημαντική για να αποφύγουμε την επιστροφή στα παλιά.

Τι είναι η υποστήριξη μετά τη θεραπεία;

Η υποστήριξη μετά τη θεραπεία είναι μια συνεχής διαδικασία παρακολούθησης και ενθάρρυνσης του πρώην ασθενή να διατηρήσει τον υγιή τρόπο ζωής και λειτουργίας.

Τι γίνεται μετά τη θεραπεία;

Όταν ολοκληρώνεται η θεραπευτική διαδικασία, τα μέλη της οικογένειας του εξαρτημένου είναι ευτυχισμένοι και την ίδια στιγμή στεναχωρημένοι. Είναι ικανοί να αντιδράσουν στο παραμικρό που μπορεί να συνδεθεί με τον παλιό τρόπο ζωής που είχε ο εξαρτημένος.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τεταμένες καταστάσεις και συγκρούσεις. Και ο εξαρτημένος μπορεί να επιστρέψει στην ουσία για να ξεφύγει από τα προβλήματα.

Η παροχή υποστήριξης στον εξαρτημένο από την οικογένειά του είναι ουσιώδους σημασίας και αν δεν ξέρετε το πώς, μπορείτε να πληροφορηθείτε στην κλινική μας VIP Vorobjev.

Γιατί η υποστήριξη μετά τη θεραπεία είναι σημαντική;

Η υποστήριξη μετά τη θεραπεία είναι σημαντική για περισσότερους λόγους.

Πρώτα απ’ όλα, παρέχει στήριξη στον ασθενή. Έτσι ενισχύονται οι πεποιθήσεις του ότι μπορεί να παραμείνει υγιής ακόμα και όταν φύγει από το ίδρυμα. Η υποστήριξη μετά τη θεραπεία δίνει ελπίδα και δύναμη στον ασθενή.

Εάν δεν παρασχεθεί υποστήριξη μετά τη θεραπεία και η επιτευχθείσα αλλαγή δεν διατηρείται, ο ασθενής πάλι μπορεί να πέσει στη κρίση και να υποτροπιάσει. Η υποτροπή  είναι η επιστροφή της προηγούμενης κατάστασης μετά από προφανή ανάρρωση.

στήριξη-εξάρτηση από ασθένειες

Υποστήριξη μετά τη θεραπεία και νοσηλεία

Η νοσηλεία είναι απαραίτητη και αποτελεσματική ειδικά όταν πρόκειται για ασθένειες εξάρτησης επειδή αντιμετωπίζονται καλύτερα σε προστατευμένο περιβάλλον. Το κομφόρ, η άνεση και ο σύγχρονος εξοπλισμός διαφέρουν την κλινική μας VIP Vorobjev από το κανονικό νοσοκομείο. Εμείς καταβάλουμε προσπάθειες έτσι ώστε οι ασθενείς μας να αισθάνονται ευχάριστα μαζί μας και να ξεχάσουν ότι βρίσκονται εδώ για θεραπεία.

Η υποστήριξη μετά τη θεραπεία στοχεύει στην ενσωμάτωση των ασθενών στην καθημερινή ζωή έτσι ώστε να ζουν σε κοινότητα και όχι μόνοι τους καθώς και να διατηρήσουν τις ικανότητές τους.

Υποστήριξη μετά τη θεραπεία σε μας

Στην κλινική μας πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι για τους ασθενείς μας και όταν φύγουν από την κλινική μας.

Ξέρουμε πόσο η επανένταξη στην κοινωνία μπορεί να είναι αγχωτική για το άτομο που μόλις έχει ιατρευτεί από την ασθένεια εξάρτησης.

Ο εξαρτημένος πρέπει να αλλάξει τον κύκλο ανθρώπων με τους οποίους έκανε παρέα. Αυτό απαιτεί την απόκτηση νέων κοινωνικών δεξιοτήτων και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης.

Η ασθένεια δυσχεραίνει το άτομο για ορισμένο χρονικό διάστημα και καταλαμβάνει όλη την προσοχή και το χρόνο του. Χρειάζονται δραστηριότητες και στην αρχή τουλάχιστον, το άτομο δεν μπορεί να τις κάνει μόνο του και θέλει καθοδήγηση. Γι’ αυτό στην κλινική μας, η υποστήριξη μετά τη θεραπεία έχει μια ξεχωριστή θέση.

Η υποστήριξη μετά τη θεραπεία και οι κανόνες μας

Για να θεραπευτείτε με επιτυχία, οι ειδικοί μας θεωρούν ότι, αφού ιατρευτείτε σε μας, πρέπει να ακολουθήσετε τους παρακάτω κανόνες:

Αφιέρωση στη δουλειά ή σπουδές για την αποφυγή της πλήξης και αδράνειας που μπορούν να προβοκάρουν την επιστροφή στις ουσίες,
Απαγορεύεται η χρήση των ουσιών και τα προβλήματα πρέπει να λυθούν χωρίς αυτές,
Δεν επιτρέπεται η χρήση των φαρμάκων που προκαλούν εξάρτηση,
Τακτικός έλεγχος και τήρηση της θεραπείας προκειμένου να διατηρηθεί η επιτευχθείσα αλλαγή,
Συναντήσεις με ειδικό παιδαγωγό και ασκήσεις που βοηθάνε το άτομο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της επανένταξης,
Μέτρα κατά της υποτροπής, προκειμένου να διατηρηθεί η σταθεροποίηση της ψυχικής κατάστασης.

Με την κατάλληλη υποστήριξη που θα βρείτε στην κλινική VIP Vorobjev, η συμμόρφωση με αυτούς τους κανόνες δεν θα έπρεπε να είναι πολύ δύσκολη. Η υποστήριξη μετά τη θεραπεία αυξάνει την απόδοση της θεραπείας και ενθαρρύνει το άτομο για νέα επιτεύγματα.

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα απεξάρτησης

image