Πληροφορίες 07.30 – 15.30 Δεύτερα – Κυριακή 00-24

Διαγνωστική

Με τη διαγνωστική διαδικασία προσδιορίζεται η παρουσία ή η απουσία της ασθένειας και με τη βοήθειά της γίνεται ταξινόμηση σε μια συγκεκριμένη διαγνωστική κατηγορία. Σε αυτή τη διαδικασία παρατηρούνται τα συμπτώματα και τα σημάδια ασθένειας. Τα συμπτώματα είναι υποκειμενικές δυσκολίες που βιώνει ο ασθενής και τα σημάδια παρατηρούνται αντικειμενικά. Η διαγνωστική διαδικασία είναι το πιο σημαντικό στάδιο της θεραπείας επειδή η ουσία της διάγνωσης είναι η εκτίμηση ολόκληρης σωματικής και ψυχικής κατάστασης του ασθενή.

Γιατί χρειαζόμαστε τη διαγνωστική διαδικασία;

Χωρίς καλή και ακριβή διαγνωστική διαδικασία είναι αδύνατο να προσδιοριστεί σωστή διάγνωση. Γι’ αυτό το λόγο, κατά την έναρξη της θεραπείας των ασθενών που πάσχουν από τις ασθένειες εξάρτησης ή των ψυχικών διαταραχών, η διαγνωστική διαδικασία είναι το πρώτο στάδιο στην κλινική μας. Με τη βοήθειά της μπορούμε να αξιολογήσουμε την ψυχική αλλά και τη φυσική κατάσταση του ασθενή.

Η τυπική διαγνωστική εξέταση περιλαμβάνει: εξέταση ούρων, εξετάσεις για την ηπατίτιδα Β και C, για λοίμωξη HIV, γενική ανάλυση αίματος και ΗΚΓ εξέταση από παθολόγο.

Εάν κατά τη διάρκεια της διαγνωστικής διαδικασίας διαπιστωθεί ότι ο ασθενής έχει σοβαρές αποκλίσεις σε εργαστηριακές εξετάσεις ή/και παρουσία παραγόντων κινδύνου, η κλινική VIP Vorobjev συνεργάζεται με εξέχοντες ειδικούς και κλινικές στη Σερβία και τους απασχολεί για πιο λεπτομερή διαγνωστική εξέταση και στρατηγική της θεραπείας.

διαγνωστική κλινική vip vorobjev

Επίσης, εκτός από τη διαδικασία διαγνωστικής αξιολόγησης στην κλινική μας, παρέχουμε στους ασθενείς μας και πιο λεπτομερείς εξετάσεις που διεξάγονται στις συνεργαζόμενες κλινικές μας. Έτσι μπορούμε να προσφέρουμε μαγνητική τομογραφία, ηλεκτροκαρδιογραφία ή εξέταση υπερήχου, ακτινογραφία, ενδοσκοπικές εξετάσεις καθώς και γνωμοδοτήσεις καρδιολόγου, νευρολόγου, ενδοκρινολόγου και άλλων ειδικών.

Αυτές οι ειδικές εξετάσεις κατά τη διαγνωστική διαδικασία δε συμπεριλαμβάνονται στη τιμή της θεραπείας και χρεώνονται επιπλέον. Η κλινική VIP Vorobjev σας παρέχει και πρόσθετες ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις για την ανίχνευση φαρμάκων σε αίμα, ούρα και άλλα σωματικά υγρά.

Ψυχιατρική διάγνωση

Η διάγνωση στον τομέα της ψυχιατρικής είναι ειδική σε σχέση με τη διάγνωση στον τομέα της σωματικής ιατρικής. Ενώ στη σωματική ιατρική, η διάγνωση χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση σωματικών καταστάσεων, στην ψυχιατρική χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση ψυχικών παθήσεων.

Δεδομένου ότι οι ψυχικές διαταραχές είναι υποθετικά κατασκευάσματα, η διάγνωση πρέπει να προσεγγιστεί πιο προσεκτικά επειδή οι ψυχικές διαταραχές καθώς και η ψυχολογική κατάσταση είναι πιο μεταβλητές από τις σωματικές ασθένειες. Επίσης, στις σωματικές παθήσεις έχουμε αντικειμενικούς δείκτες της ασθένειας ενώ στην ψυχιατρική στηριζόμαστε σε μαρτυρίες ασθενών που συχνά είναι ακατανόητες και βασιζόμαστε στην εντύπωση της συμπεριφοράς του σε διάφορες καταστάσεις.

Ένα άλλο ειδικό χαρακτηριστικό της διάγνωσης στην ψυχιατρική είναι η ίδια η ιδιαιτερότητα των ψυχικών διαταραχών.

Η ενημέρωση του ασθενή για τα προβλήματά του είναι συνήθως επώδυνη και προκλητική τόσο για τον ίδιο τον εξαρτημένο όσο και για την οικογένειά του.

Η διάγνωση συχνά συνεπάγεται το στιγματισμό δηλαδή την αρνητική στάση απέναντι σε άτομα που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές. Αυτό το πρώτο βήμα προσεγγίζουμε πολύ προσεκτικά για να ελαχιστοποιήσουμε την ταλαιπωρία που μπορεί να προκαλέσει η ψυχιατρική διαγνωστική διαδικασία.

Ψυχολογική διάγνωση

Η ψυχοδιαγνωστική αφορά την εφαρμογή της διάγνωσης στον τομέα της κλινικής ψυχολογίας συμπληρωμένη με την περιγραφή της προσωπικότητας και των οδηγιών για τη θεραπεία της διαταραχής. Η ψυχοδιαγνωστική είναι η ιδιαιτερότητα της ακαδημαϊκής ψυχολογίας επειδή η ακαδημαϊκή ψυχολογία έχει δημιουργήσει μέσα με τα οποία μπορεί να αξιολογηθεί και να περιγραφεί ένα άτομο.

Η ψυχοδιαγνωστική περιλαμβάνει τη λίστα βασικών πληροφοριών για τον ασθενή, τη διαγνωστική συνέντευξη και μια ποικιλία δοκιμών. Αυτή βοηθά στην εκτίμηση του πνευματικού επιπέδου του ατόμου, της προσωπικότητάς του και της παρουσίας ή της απουσίας ψυχικών διαταραχών.

Η ψυχοδιαγνωστική είναι το βασικό εργαλείο των κλινικών ψυχολόγων οι οποίοι είναι οι μόνοι ειδικοί που μπορούν να εφαρμόζουν τις μεθόδους ψυχοδιαγνωστικής αξιολόγησης, καθώς και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις μεθόδους που έχουν χρησιμοποιηθεί. Είτε πρόκειται για διανοητική ανεπάρκεια, για προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις είτε για διαταραχή συμπεριφοράς, η ψυχοδιαγνωστική παρέχει στους ψυχολόγους ένα μέσο με το οποίο μπορούν να φτάσουν στη διάγνωση, αλλά και μια περιεκτική περιγραφή της προσωπικότητας.

Εκτός από την περιγραφή των δυνάμεων και των αδυναμιών του ασθενή, η ψυχοδιαγνωστική επίσης προσφέρει χρήσιμες οδηγίες για περαιτέρω θεραπευτική αγωγή. Ανάλογα με τη διάγνωση, μπορεί να προσφερθεί συγκεκριμένη ψυχοθεραπεία που είναι η πιο κατάλληλη για συγκεκριμένη διαταραχή. Έτσι, για παράδειγμα, υπάρχει συναίνεση ότι οι φοβίες θεραπεύονται καλύτερα με τη συμπεριφορική θεραπεία και ότι η θεραπεία των ασθενειών εξάρτησης απαιτεί μια διεπιστημονική προσέγγιση.

Το ουσιώδες της ψυχοδιαγνωστικής είναι σωστά τιθεμένη πρώτη ερώτηση δηλαδή ερώτηση με την οποία ξεκινάμε τη διαδικασία κλινικής αξιολόγησης επειδή η κλινική αξιολόγηση πάντα πρέπει να ανταποκρίνεται σε καλά σχεδιασμένες και προκαθορισμένες ερωτήσεις.

Ψυχολογική διάγνωση της κλινικής VIP Vorobjev

Σε ποιον προορίζεται η ψυχοδιαγνωστική;

Οι ενήλικες έρχονται με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν σύστασης ψυχιάτρου ή νευρολόγου. Σε περίπτωση των ατόμων που παρουσιάζουν προβληματική συμπεριφορά στη δουλειά, η εταιρεία στην οποία εργάζονται μπορεί επίσης να ζητήσει τις υπηρεσίες ψυχολόγου ήτοι την ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση.

Η ψυχοδιαγνωστική συνιστάται για:
Άτομα που έχουν συναισθηματικά προβλήματα και είναι συνεχώς σε κατάσταση κρίσης,
Άτομα που έχουν κρίσεις πανικού και σταθερό άγχος,
Άτομα τα οποία υποπτεύεται ότι πάσχουν από διαταραχή προσωπικότητας,
Άτομα  τα οποία υποπτεύεται ότι έχουν διάγνωση σχιζοφρένειας,
Άτομα με νοητική υστέρηση, μειωμένη προσοχή και συγκέντρωση,
Άτομα που κατά μεγάλο χρονικό διάστημα εμφανίζουν σημάδια κατάθλιψης.

Πόσο διαρκεί η διαδικασία της ψυχοδιαγνωστικής;

Η διάρκεια της ψυχοδιαγνωστικής είναι ανάλογη με τον αριθμό εξετάσεων που έχουν επιλεχθεί καθώς και από τον ίδιο τον ασθενή.

Οι εξετάσεις μεγάλης διάρκειας συνήθως απαιτούν πολύ κόπο και προκαλούν κούραση του ασθενή. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι έξυπνο να κάνετε διαλείμματα και να μοιράσετε τη διαδικασία σε μερικές μέρες. Το τελικό αποτέλεσμα της ψυχοδιαγνωστικής είναι η σύνταξη ψυχολογικής έκθεσης στην οποία βρίσκονται και οι οδηγίες για περαιτέρω θεραπεία.

Στην κλινική μας προσφέρουμε ακριβή ψυχοδιαγνωστική και σχέδιο θεραπείας που προσαρμόζουμε σε κάθε ασθενή για να μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Η ομάδα των ειδικών μας αποτελείται από ψυχιάτρους και ψυχολόγους που θα σας παράσχουν επαγγελματική υποστήριξη για την επιτυχή αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών.

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα απεξάρτησης

image