Informacionet prej 07.30h deri në 15.30h E hënë – E diel prej 00h deri në 24h

Diagnostikimi

Diagnostikimi është një procedurë që përcakton praninë ose jo të një sëmundjeje dhe me anë të tij sëmundja klasifikohet në një kategori të caktuar. Në këtë proces vërehen simptomat dhe shenjat e sëmundjes. Simptomat janë ankesa subjektive që pacienti përjeton dhe shenjat janë ato që vihen re objektivisht. Diagnostikimi është faza më e rëndësishme e trajtimit, sepse thelbi i diagnozës është vlerësimi i gjendjes së përgjithshme fizike dhe psikologjike të pacientit.

Pse kemi nevojë për diagnostikim?

Pa një diagnostikim të mirë dhe të saktë, është e pamundur të përcaktohet një diagnozë e saktë. Për këtë arsye në fillim të trajtimit të pacientëve që vuajnë nga varësia apo çrregullime mendore në klinikën tonë, diagnoza është faza e parë. Me ndihmën e saj arrijmë në një vlerësim të gjendjes mendore dhe fizike të pacientit.

Një ekzaminim standard përfshin: testin e urinës, analizat për hepatitin B dhe C, për HIV, analizën e përgjithshme të gjakut dhe ekzaminimin EKG nga një mjek internist.

Nëse gjatë procesit të diagnostikimit konstatojmë se pacienti ka devijime serioze në analizat laboratorike dhe/ose në rast të pranisë së faktorëve të rrezikut, klinika VIP Vorobjev bashkëpunon me ekspertë dhe klinika eminente në Serbi për t'i nënshtruar pacientët në një strategji më të detajuar të diagnozës dhe trajtimit.

dijagnostika klinika vip vorobjev

Përveç diagnostikimit në klinikën tonë, ne u ofrojmë pacientëve tanë edhe ekzaminime më të detajuara që kryen në klinikat tona partnere. Në këtë mënyrë ofrojmë MRI, EEG, ekzaminim me ultratinguj, radiografi, ekzaminime endoskopike si dhe konsulta me kardiologë, neurologë, endokrinologë dhe specialistë të tjerë.

Këto teste specifike diagnostikuese nuk përfshihen në çmimin e trajtimit dhe tarifohen shtesë. Klinika VIP Vorobjev ju ofron edhe analiza laboratorike specifike shtesë me ndihmën e të cilave ne zbulojmë praninë e barnave në gjak, urinë dhe lëngje të tjera trupore.

Diagnostikimi psikiatrik

Diagnostifikimi në psikiatri është i ndryshëm në raport me diagnostikimin në mjekësinë somatike. Në mjekësinë somatike diagnostikimi përdoret për të klasifikuar gjendjet somatike, në psikiatri diagnostikimi përdoret për të klasifikuar sëmundjet mendore.

Duke qenë se çrregullimet mendore kanë statusin e dyshimeve hipotetike, diagnoza duhet të trajtohet me më shumë kujdes, sepse çrregullimet mendore, si vetë psikika, janë më të ndryshueshme në krahasim me sëmundjet somatike. Gjithashtu, në rastin e sëmundjeve somatike, kemi tregues objektivë të sëmundjes, ndërsa në psikiatri mbështetemi në deklaratat e pacientit, dhe në përshtypjet që lë sjellja e tij në situata të ndryshme të cilat shpeshherë janë të pakuptueshme.

Një tjetër specifikë e diagnostikimit në psikiatri është edhe natyra e çrregullimeve mendore.

Raportimi i ankesave të pacientit është shpesh i dhimbshëm dhe provokues, si për të ashtu edhe për familjen e tij.

Diagnoza shpesh është e stigmatizuar, që konsiston në një qëndrim negativ ndaj njerëzve që vuajnë nga çrregullime mendore. Ne i qasemi këtij hapi të parë me kujdes për të minimizuar shqetësimin që mund të shkaktojë diagnoza psikiatrike.

Diagnostifikimi psikologjik

Psikodiagnostika i referohet aplikimit të diagnostikimit në fushën e psikologjisë klinike dhe implikimet për trajtimin e çrregullimeve, e plotësuar me një përshkrim të personalitetit. Psikodiagnostika është një specialitet i psikologjisë akademike sepse psikologjia akademike ka krijuar instrumente që mund të përdoren për të vlerësuar dhe përshkruar personalitetin.

Psikodiagnostika përfshin një listë të informacionit bazë për pacientin, një intervistë diagnostikuese dhe një sërë testesh të ndryshme. Kjo mund të përdoret për të vlerësuar nivelin intelektual të një personi, tiparet e personalitetit dhe praninë ose jo të një çrregullimi mendor.

Psikodiagnostika është mjeti bazë i psikologëve klinikë, të cilët janë të vetmit ekspertë që aplikojnë metodat e vlerësimit psikodiagnostik dhe interpretojnë rezultatet e marra me ndihmën e metodave që përdorin. Pavarësisht nëse është një deficit intelektual, probleme në marrëdhëniet ndërpersonale ose një çrregullim i sjelljes, psikodiagnostika u ofron psikologëve një mjet me të cilin ata mund të arrijnë në një diagnozë si dhe një përshkrim gjithëpërfshirës të personalitetit.

Përveç përshkrimit të pikave të forta dhe të dobëta të pacientit, psikodiagnostika gjithashtu ofron udhëzime të dobishme për trajtim të mëtejshëm. Në varësi të diagnozës, është e mundur të ofrohet një psikoterapi specifike që i përshtatet një çrregullimi specifik. Për shembull, ekziston një marrëveshje që fobitë trajtohen më së miri me terapi të sjelljes, dhe se trajtimi i varësisë kërkon një qasje multidisiplinare.

Gjëja kryesore në psikodiagnostikë janë pyetjet e mirëmenduara, pra pyetjet me të cilat fillojmë procesin e vlerësimit klinik, sepse vlerësimi klinik duhet gjithmonë t'u përgjigjet pyetjeve të menduara dhe të paracaktuara.

Psihološka dijagnostika klinika VIP Vorobjev

Për kë është menduar psikodiagnstika?

Të rriturit vijnë me iniciativën e tyre ose me rekomandimin e një psikiatri ose neurologu. Në rastin kur personat shfaqin sjellje problematike në punë, kompania ku punon personi mund të kërkojë edhe shërbimet e psikologut, konkretisht psikodiagnostikën.

Psikodiagnoza rekomandohet për:
Personat që kanë probleme emocionale dhe që janë vazhdimisht në gjendje krize;
Personat që kanë sulme paniku dhe ankth të vazhdueshëm;
Personat e dyshuar se vuajnë nga çrregullime të personalitetit;
Personat e dyshuar për diagnozën e skizofrenisë;
Personat me deficite intelektuale, përqendrim të dobët dhe çrregullim të deficitit të vëmendjes;
Personat që shfaqin shenja depresioni për një periudhë të gjatë kohore.

Sa zgjat procesi i psikodiagnozës?

Procesi psikodiagnostik zgjat në varësi të numrit të analizave që janë përzgjedhur dhe nga vetë pacienti.

Testimi i zgjatur zakonisht kërkon përpjekje dhe shkakton lodhje të pacientit. Në raste të tilla, është me vend të bëni pushime dhe të ndani procesin e testimit në disa ditë. Rezultati përfundimtar i psikodiagnostikës është shkrimi i një raporti psikologjik, i cili gjithashtu përmban implikime për trajtimin e mëtejshëm.

Në klinikën tonë, ne ofrojmë psikodiagnostikime të sakta dhe një plan trajtimi që ia përshtatim secilit pacient për të maksimizuar efektivitetin e trajtimit. Ekipi ynë i ekspertëve përbëhet nga psikiatër dhe psikologë të cilët do t'ju ofrojnë mbështetje profesionale në mënyrë që të përballeni me sukses me çrregullimet mendore.

Choose an addiction recovery program

image